şükela:  tümü | bugün
  • kertenkele kişisinin hatırlamaya çalıştığı deyim. telefon edip sorunca bir bit yeniği bekledim ardından ama allahaşükür birşey çıkmadı.
  • tarif için seçilen söz ve tını, tarif edilen kadar tarif edeni de tasvir eder anlamına gelen, ancak günümüzde pek dile gelmeyen bir deyim. hatta içeriğinden sıyrılmış söz ve tını aslında sahibini tasvir eder demenin en güzel yollarından biri.
  • yanılmıyorsam ziya paşa'ya ait bir söz, tespit, hüküm, kaziyye-i bedihiyye. diyor ki zatın esas merkezi, derunundaki muhteviyatı seçtiği sözcüklerle, kullandığı teşbihlerle, önemsediği ve üzerinde durduklarıyla, ifade derinliği ve zenginliğiyle, hayatı algılayış ve yorumlayışıyla, sadece dil ile dile gelen değil aynı zamanda halinin tercüman olduklarıyla uyumludur. kişi bakımından prefrontal cortex ve cerebral cortex'in çalışma prensiplerine halel gelmemişse bunun böyle olduğu aşikardır. ne var ki parçalı benliklere sahip, aklilik sıfatını yitirmişlerde bunu göremezsiniz. kişinin söyledikleriyle esas varlığı arasında her daim bir mütekabiliyetsizlik/uyumsuzluk/çatışma sökün eder. özellikle okuyucu yorumlarında bu beyan kendini daha çok ele verir. okuyucu yorumlarını, insanımızın kimselere saklamadığı, kimselere göstermekten imtina etmediği sözleri, hissiyatları, tasavvurları, patolojik serzenişleri görmek için okumalı. bu sayede yeni neslin nelere gebe olacağını, yeni dönemin şafağının nelerden ibaret olduğunu öğreniyor insan.
  • bir insanın insanlığı (kişiliği, karakteri, değeri) konuşmasına ve konuşmasında tercih ettiği üslûba (ifade tarzına) yansır, onu orada görebilirsiniz.

    (bkz: dervişin fikri ne ise zikri odur)
  • atalardan kalmış gerçek miras atasözü.
  • haldun taner, bu özlü sözün georges louis leclerc de buffon'un "le style est de l'homme méme" cümlesinden türetildiğini söyler ve ekler "(…) doğru bir çeviri sayılmaz. buffon bu sözü yazın için söylemişti. kişiliği olmayanın kişisel bir söyleyiş tarzı olmayacağını anlatmak için."
  • üslup insanın ta kendisidir, insanın üslubu karakterini yansıtır manasına gelen söz öbeğidir.
  • dücane cündioğlu kimlik-kişilik-kendilik kapsamında anlatır. video 1h civarı
hesabın var mı? giriş yap