*

şükela:  tümü | bugün
 • bir gayrümenkül sahibinin, verdiği kişiye gayrimenkulünün üstüne bir bina yapması ve binanın maliki durumuna geçmesini sağlayan hak. bir ayni haktır.
 • sınırlı ayni haklardan biri olan üst hakkı, sahibine berlirli veya belirlenmemiş süre içinde, bir gayrimenkulün üzerinde ve altında (yeraltı kaynakları da dahil) dilediği gibi kullanma hakkını verir. en geniş ayni haktır. hak sahibinin gayrimenkul üzerinde yapamayacağı tek eylem, mülkiyeti bir başka kişiye geçirmedir.
 • sahibine başkasına ait bir taşınmaz üzerinde mevcut bir inşaatı muhafaza ederek yapı üzerinde malik olma hakkı veren irtifak hakkıdır.
 • gençlik ve spor müdürlüğünün klüplere verdiği stadlar için geçerli durum. istisnalar olmak kaydıyla klüpler sadece stadın üst kısmını kullanabilirler, ne bilim top oynarlar, halı yıkarlar, mangal yakarlar ama "hacı bak burayı yıkak yerine 88 katlı alış veriş merkezi dikek" dedikleri zaman genelde bu üst hakkı meselesi ortaya çıkar. çözümsüz müdür? burası türkiye hacım buluruz bi yolunu.
 • en güzel örneklerinden birinin şu an anka mall olarak bilinen gimat ın arazisini 5 m migrosun yıllarca üst hakkıyla kullanmasıydı
 • kimilerince "üst kullanım hakkı" olarak da kullanıldığı vaki olan irtifak hakkıdır. tapuda; ilişkin bulunduğu gayrimenkulden ayrı olarak başka bir sayfada takip edilir.

  (bkz: üst hakkı ipoteği)
 • bir hukuk terimi olan üst hakkı ;taşınmaz malikinin, bir başkasına, arsasının üstünde ya da altında inşaat yapma veya mevcut inşaatı koruma (ona sahip olma) yetkisi verdiği irtifak hakkı.
  bir ayni haktır.
 • üst hakkı, kurulması ve kütüğe tescil şekli bakımından ikiye ayrılır
  1. irtifak hakkı olan üst hakkı (30 yıldan az süreli)
  2. bağımsız ve sürekli hak olan üst hakkı (30-100 yıl süreli)

  30 yıldan az süreli üst hakkı müstakil ve daimi hak olarak ayrı bir kütük sayfasına tescil edilmez. taşınmaz malın tapu kütüğü sayfasının "irtifak hakları" sütununda irtifak hakkı şeklinde üst hakkı olarak tescil edilir.

  (30 yıl ve daha fazla süreli olmasına rağmen üst hakkının tesisi sırasında, üçüncü şahıslara devredilemeyeceğine, mirasçılara intikal etmeyeceğine ve ayni hak tesis edilemeyeceğine veya bu tür tasarrufların izin alınmak suretiyle yapılabileceğine yönelik kısıtlamalar getirilmesi halinde (kamu kuruluşlarınca getirilmek istenilen kısıtlamalar dahil) üst hakkı müstakil nitelik kazanamayacağından, bu tür hak tesisi taleplerinin sadece taşınmaz malın tapu kütüğü sayfasının "irtifak hakları" sütununda irtifak hakkı şeklinde üst hakkı olarak tescil edilmek suretiyle karşılanması gerekmektedir.
 • özal zamanında turizmi teşvik etmek için en çok kullanılan yöntemin kanuni düzenlemesidir. devlet sahil kenarlarında oteller yapılması için hazine arazilerinin üst hakkını otel sahiplerine devretmiş, onlar da otel kendilerinin arazi devletin biçimde otelleri kondurmuşlardır.