şükela:  tümü | bugün
  • ibrahim edhem mesut'un türkçeye kazandırdığı descartes eseri. (bkz: discours de la méthode)
  • okuması çok hoş bir ilk dekart çevirisidir aynı zamanda:

    "kavânînin çokluğu ekseriyâ rezâ'ile tedârik-i ma'zeret eylediği cihetle, kavânîni pek az, fakat pek sıkı mer'î olan bir devlet en güzel tanzîm edilmiş bir devlettir." (ıı. kısım)

    "kendi nefislerinin ne olduğunu bilmekte su'ûbet olduğuna kâni' adamların bulunması, bunların zihinlerini eşyâ-yı mahsûsanın fevkine aslâ yükseltmemelerinden ve kâbil-i tahayyül olmayan her şey kendilerine nâ-kâbil-i ta'akkul görünecek derecede, hiçbir şeyi, eşyâ-yı mâddiyye için bir sûret-i mahsûsa-i tefekkür olan tahayyülden başka sûretle nazar-ı mütâla'aya almamaya alışmış olmalarından neş'et eder." (ıv. kısım)

    (bkz: descartes), çev. (bkz: ibrahim edhem mesut), 1895.