şükela:  tümü | bugün
  • "usule ilişkin" demektir.
  • halk ozanı. rumeli'de yenicevardar'da doğmuştur. doğum yılı bilinmiyor. 1534'te öldüğü anlaşılıyor. yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgi yok. uzun yıllar "gurbet"te kaldığını şiirlerinden anlıyoruz. mısır'a gittiği kesin. mısır'da şeyh ibrahim gülşeni'nin, mevlevilik, bektaşilik, melamilik kurallarından yararlanarak kurduğu tarikata girmiş onun "mürid"i olmuştur.
    şiirlerini aruzla da heceyle de yazmıştır. nesimi'nin etkisinde kaldığı ileri sürülüyor. aruz ölçüleriyle "klasik edebiyat dili" ile yazdığı şiirleri bakımından usuli'yi, bir bakıma, bir divan ozanı sayanlar da vardır.
    ancak, heceyle, halk diliyle yazdığı gizemci şiirlerle, usuli'yi gizemci halk ozanları arasında gösterenler de az değildir.
  • dîvân'ını prof.dr. mustafa isen 1990 yılında transkripsiyonlu olarak neşretmiştir.
  • hayalî beyle hemşehridir. 1660'da vefât etmiştir. müstearı gibi usûl sahibi bir şairdir.