şükela:  tümü | bugün
 • fiziksel bir yol ve bağlantı olmaksızın feyz alan kişi. bunun ilk örneği olan üveysü l karani ye nispet olunur. adı geçen şahıs, tabiinin en büyüklerinden kabul edilir. hazret-i muhammed'i çok istemesine rağmen görememiş, sevgisinin mükafatını ondan hediye olarak gelen bir cübbeyle almış ve uzaktan sevmenin sonucunda sahabinin insibağ yoluyla aldığı feyzi uzaktan almış bir kişidir. üveysü'l karani'den sonra da gerek hızır aleyhisselam'dan gerekse bazı velilerden bu şekilde feyz almış kişilere üveysi denir.
 • (bkz: veysel karani)
 • (bkz: yahya efendi)
 • istifade ve istifazası hayatta bulunmayan bir mürşid elinde olan kimselere daha ziyade bu ad verilir.
 • fiziksel temasta bulunmadan, velilerin ruhaniyeti tarafından terbiye edilen kişiye denir.

  4 şekilde üveysi olunduğu söylenir:

  1- hazreti muhammed'in ruhaniyeti ile,
  2- hızır aleyhisselam'ın ruhaniyeti ile,
  3- veysel karani'nin ruhaniyeti ile,
  4- mürşid-i kamil'in ruhaniyeti ile.

  daha fazla bilgi için.
 • tasavvuf tarihinde hızır tarafından irşad edilerek tasavvuf yoluna sokulan mutasavvıfların bir kısmını da içerdiği varsayılan seçkin zümre'dir.
  16. yüzyıl mutasavvıf şairlerinden sabayi, veysel karani'nin menkabelerini manzum olarak anlattığı menakıbnamesinde, üveysilerin hızır tarafından nasıl irşad edildiklerini şu mısralarıyla ifade ediyor:

  üveysiler denir bir taife vardır
  bular şeyh u mürşid olmazlar iy yar
  bulara hazret-i hakk'dandır irşad
  mürid-i hakk, murad ile olur şad
  .........
  demişdir bazı kamil şeyh u üstad
  bulara hazret-i hızr itdi irşad

  (bkz: ahmet yaşar ocak)
  (bkz: hızır-ilyas kültü)
 • bahçede, saksıda değil, dağda, bayırda yetişen yaban çiçeklerine "üveysi" denir. bunlar kayaların arasından zor iklim ve doğa şartlarına rağmen çıkarlar ve bahçede, saksında yetiştirilen çiçeklere göre daha renkli, kokulu ve uzun ömürlü olurlar.

  (bkz: veysel)
 • denir ki kanadı kırılmadan girmek nasip olunmaz bu kapıya. ilham olunur ki kırılmalıymış kanat ki tamir olunurken bir yenisi eklenebilsin hakikat sıfatlarından batın bünyeye. böylece uçulabilsin, çift kanat ile.

  beyazların sultanı himmet eylerse bakıveririz tezce dürülür devran. kıyamet bitmeden kıyam ediveririz.
 • zorlanmadan çekilecek zikirle ulaşılabilecek makam. yani denemedim ama verilen bilgilere göre öyle görünüyor. peki islam dini açısından zararı veya yanlışı nedir bilemiyorum.