şükela:  tümü | bugün soru sor
 • ceza muhakemesi kanununa göre uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin yönetmelik

  uzlaştırmacı: şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından görevlendirilen hukuk öğrenimi görmüş kişiyi veya cumhuriyet savcısı ya da mahkemenin isteği üzerine baro tarafından görevlendirilen avukatı, ifade eder.

  hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacıda aranan nitelikler ve görevlendirilme usulü

  madde 15 – (1) hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacıların görevlendirilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:

  a) üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak,

  b) hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmak,

  c) hukuk dalında yüksek lisans ya da doktora yapmış bulunmak,

  ç ) baroya kayıtlı avukat olmamak,
  d) taksirli suçlar hariç olmak üzere; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı türk ceza kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış, ertelenmiş ya da paraya çevrilmiş olsa bile kesinleşmiş bir kararla veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, millî savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan ya da zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve haksız mal edinme suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

  e) disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya geçici olarak yasaklanmamış olmak.

  burada dikkati çeken madde baroya kayıtlı avukat olmamaktır. ancak uygulamada kayıtlı olanlar dahi uzlaştırmacı olabilmektedir.yine bu işi belkide en iyi yapabilecek olan avukatlardan 5 yıllık deneyim istenmektedir ki en garip olan ise budur zannımca.
  avrupada ve özellikle amerikan hukukunda çok etkili bir kurum olan uzlaşma ve uzlaştırmacılık kurumu buralarda bir çok uyuşmazlığı yargı yoluna gitmeden çözümlemektedirler.konu ile ilgili ciroları devasa boyuta ulaşan uzlaştırma şirketleri vardır.
 • (bkz: mediator)
 • genel olarak basit argümanları var:
  - şikayetine devam edersen 2 yıl falan mahkemeye gider gelirsin.
  - karşı tarafın ceza almama durumu da var!
  - kaybedersen sana dava açar sonuçları senin için daha kötü olur! (oha şikayetçiyken kaybettirme korkusu da veriyor.)
  finalde de;
  "burası türkiye gider gelir oyalanırsın yine de sen bilirsin"le kapatıyor perdeyi.
 • yakında işime ek olarak yapmaya başlayacağım meslek grubudur. eğitimim devam ediyor.

  edit: suserlerden çok fazla mesaj alıyorum, yardımcı olabilmek adına öncelikle aşağıdaki şartları karşılıyor olmanız gerekiyor:

  üniversitelerin hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra, üniversitelerin;

  siyasal bilgiler fakültesi
  iktisadi ve idari bilimler fakültesi
  iktisat fakültesi
  işletme fakültesi

  mezunlarından, müfredatında;

  anayasa hukuku,
  ceza hukuku (genel hükümler)
  ceza hukuku (özel hükümler)
  ceza muhakemesi hukuku
  hukuk başlangıcı/hukuka giriş/hukukun genel kavramları/temel hukuk
  ticaret hukuku
  iş hukuku
  borçlar hukuku

  derslerinden en az ikisini başarılı olarak görmüş olanlar başvurabilir.

  iki yıllık ön lisans öğreniminden sonra dikey geçişle dört yıllık yüksek öğrenimi yukarıda anılan fakültelerden birinden mezun olarak tamamlayanların da eğitim kuruluşlarına başvurabilmeleri için; yukarıda anılan derslerden en az ikisini, ön lisans öğrenimi sırasında veya dikey geçiş sonrası lisans öğrenimi sürecinde görmüş olmaları ve bu derslerden başarılı olmuş olmaları gerekir.

  yukarıdaki şartları karşılayan adaylar adalet bakanlığının eğitim programını onayladığı üniversitelerde toplam 6 gün sürecek bir eğitim almaları gerekir. (eğitim 3 hafta boyunca c.tesi-pazar günleri ya da p.tesiden, c.tesiye 6 gün olarak alınabilir. eğitim programı için 600 ila 800 tl arasında ücret talep ediliyor) eğitimi tamamlanan aday üniversiteden aldığı eğitim sertifikası ve diğer istenen evraklarla ( nüfus cüzdanı fotokopisi,lisans/ön lisans diploması, transkript ve eğitim sertifikası ile başvuru yapıp adalet bakanlığının yapacağı sınava katılır. başarılı olması halinde uzlaştırmacı olmaya hak kazanır.

  şu an da tam net olmamakla birlikte uzlaştırmacılardan 3 yılda bir üniversitelerden tekrar eğitim programına katılarak yeni sertifika sunması istenir.

  adalet bakanlığı sınavı 2018 yılı şubat ayında yapılacak. bu sınava katılacak adaylar en geç 31/12/2017 tarihine kadar eğitimlerini tamamlamış olmalılar. 01/01/2018'den itibaren geçici olarak eğitim programları durduruluyor yani yukarıdaki tarihleri kaçıranlar bir daha ki sınavın ve eğitim programının açıklanmasına kadar beklemek zorunda kalacaklar.
 • 1000 tl gibi bir ücretle eğitimi alınabiliyor, tarihi henüz belirsiz olan sınavı da geçtiğinizde uzlaştırmacı oluyorsunuz. yalnız fiyat tarifesine bakıp da "ohoo uzlaşma başarısız olursa 100 tl diyor, ararım iki tarafı da yazarım uzlaşmak istemiyorlar hop 100 lira cepte, ayda böyle 20 dosya gelse..." diye girmeyin işe, hayallerinize yazık olur. dosyaların uzlaştırmacılara tevzii uyap üzerinden otomatik yapılacak ve en başarılı uzlaştırmacılar en çok dosyayı alacaklar. yani bu kafayla giderseniz ilk ay 20 dosya gelir hepsi başarısız sonuçlanır alırsınız 2000 lirayı, ikinci ay 5 dosya ya gelir ya gelmez, üçüncü ay "bana niye hiç dosya gelmiyor" diye ağlarsınız. herkese dosya geleceğinin garantisi yok neticede.
 • sınavına sayılı gün kalmış ve hala çalışmamış olan bendenize bol şans dilediğim ünvan.
 • sınavına 1 gün kala çalışmaya başlayabildiğim ve sınavda başarılı olmak için 100 soruda 70 doğru yapmam gereken unvan. uzlaştırmacılık sisteminin yönetmeliğe bağlanması ve
  bu sayede düzene sokulmasıyla beraber mevcut yargı sisteminde kendilerini çokça duyacağız. sınavına girecek arkadaşlara başarılar.
 • sınavı bugün itibariyle yapılmıştır. ay sonunda sonuçlar açıklanacakmış.
 • sınav sonuçları açıklanmıştır. bundan sonra uyap üzerinden sicile kayıt olunacak ardından çalışmak istenilen bölge seçilerek sicil listelerinin yayımlanması beklenecek.