şükela:  tümü | bugün
 • evrenden kastımız bir tür matrix. yani senin algıladığın ve belirli temeller üzerinde inşa edilerek, kurgusal nitelikleri de hep o aynı paternden beslenerek şekillenen tasarım. ilkin öğrenilen kuralların sonradan gelenlere daima dayanak oluşturduğu bir yapı. nihayetinde her durumda en geriye gidilerek bir dayanak arama eğilimi yaygındır insanlarda.

  bu karşılaşmanın taraflarından ilki vajinal. bu işler ilk başlarken belki bilinçdışının farkında bile olmadığımız etkisiyle öyle şekillenmiş olsa bile sonraları bazı kurnazlar tarafından fark edilip hususi bir evren tahayyülüne dönüştürülerek kültür kendiliğindenliğinden çıkıp ekilip biçilmeye başlanmış ki buna neolitik devrim diyoruz. dinler falan hep buradan ateşlenmiş ki merak edenler oldukça sorularını cevaplayanlar da her zaman olacaktır. (bkz: arz talep ilişkisi)

  yani insan çıktığı yere geri dönme istencini bilinçsizce yaşarken, birileri bunu fark edip onu çıktığı yere döndüren bir kurgu tasarlamışlar. örneğin hep tabiat anadır, meryem ana'dır, içinde yaşadığın galaksinin adı falan semenyoludur. ecnebi buna milkyway demiş. bu da sonuçta dünyaya geldikten sonra tekrar ölmeye dönüşmüş çünkü içinden çıkarak doğduğun yerde geri tıkıldın. elbette zihinsel olarak öyle ama zaten zihni olmayan beden de bildiğin cesettir. ölümden sonra hayat da buradan gelir. fakat burada kast edilen ölüm bir tür intihardır çünkü kişi kendini öldürmekle ancak yeniden doğabilecek ve yaşamaya başlayabilecektir. kendini öldürmekten kasıt da aslında ölü bulunduğunu idrak etmesinden başka şey değildir. bunu anlamadıkça da yaşıyor olduğu zannı içinde kalmak durumunda. oysa bir zombi.

  hristiyan teolojisi seraphimden, cherubimden tut da bu kurgunun tüm detaylarını içerir. bu cennet koruyucuları aslında insanların kendileri olup cenneti yine kendilerinden korumakta fakat bunun farkına bile varamamaktadırlar çünkü zihinleri ele geçirilmiş, inanç sistemleri ve değer yargıları onlara sorulmaksızın programlanmış ve kültür haline gelerek kişilere birer ruh diye üflenmeye başlanmıştır. bu yüzdendir ki tüm bilgelik kaynakları kendini öldürmeyi, kendini tanımayı salık vermiş; bu elle tutulamayan, gözle görülemeyen ve harf, sayı gibi çeşitli simgelerle örülü diller vasıtasıyla içerisine hapsedilmiş bulunduğu matrix'ten çıkmak gerekliliğini işaret etmişler kişiye. tüm putları yıkmak da aynı bunun gibi, yani kurgu olan her şeyi kır ve özgürleş. bildiklerini bilmez hale gel. (bkz: bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir)

  bu sistem çözülüp de içinden çıkmaya başlayanlar çoğaldıkça onları bu kez de bir başka versiyona hapsetme planı devreye girmeye başlamış olsa gerek ki anal evren şeklinde tezahür eden bu yeni paradigmanın, tüm unsur ve detaylarıyla onu yeniden kapsamak ve hapsetmek için kullandığı yeni etkileyici metotlar sarmış her yanı. kara taş olmuş, kara delik olmuş, çeşitli formlarda zihinlere ekilen bilişsel, görsel ya da işitsel her yolla bombardımana tutulan birey bu kez de üzerine bir çığ gibi gelen bu yeni ihtişamdan kaçmak durumunda kalmış. her yerde heybetli götler ve et ihtişamı ki et önemlidir çünkü insan için bir mucize niteliği taşır. vücudu asla bilemediği gizi, nasıl olup da ortaya çıktığını delice merak ettiği bilinemezidir onun.

  eğer dikkatlice etrafınızı saran hemen her unsuru tahlil edecek olursanız, ince ince ve özenle kurgulanmış bu tasarımı matrixi kodlar olarak görmeye başlayan neo gibi görebilirsiniz. elbette sonunda ölmek zorunda kalacaksınız çünkü iki delik de kapandıktan sonra, karşıtlıklarla başlayıp çoğalarak süren şeyler ve bunlar arasındaki bağıntılardan beslenen akıl adeta durur ve sanki üçüncü delik olan ağız da tıkanır. artık konuşulamaz. double penetration ve deep throat şeklinde pornografik ifadelerine çağımızda sık rastlanmakta ve işin acı tarafı şu ki, aslında insanın maneviyatının hali gözler önüne serilmektedir. geriye ancak bedenlerimiz kalmış olduğu için yine zombi filmleri de revaçta ve spor çılgınlığı, kurtuluş için çalışma*, manasız bir evrende maddeden edilebildiği kadar istifade ederek tüketimde yarış, bilinen anlamda konuşma artık bittiği için de instagram kullanımı yaygın halde.

  bilim, felsefe, sanat gibi düşünsel beceri gerektiren şeylerin hepsine uzak oldukları için kadın sürüsü de bu olup bitenlerin hiçbirinin farkında olmaksızın bu yeni tasarım içinde ön sıralarda çoktan yerlerini almış bulunmakta ve bu uzun gecenin kulübe ait kızları olarak performanslarını birbirleriyle yarışırcasına sergilemekteler. günümüzde erkekleri kadınlardan uzaklaştıran en mühim etken de budur. kulübe ait olduğu için kadın asla erkeğin olamayacaktır ve erkek bunu bilmese de sezer. şu halde ya onu hazırda bulunduğu haliyle bir eşya gibi kullanıp atacak ya da ister istemez kulübe ait olmaması koşuluyla ancak onunla bir birlikteliğe elini uzatabilecektir. kulübün canı cehenneme diyebilen bir kadına da rastlanmış değildir çünkü daha kulübün farkında bile değiller.

  harem selamlık bir cinsiyetler ilişkisinin günümüzdeki hakimiyeti de boşuna ya da tesadüfi değil. erkeğin insan kadının ise, üstelik zevkle üstlenmiş bulunduğu hayvan konumu her yerde görülebilir. hayvanı yükselterek insan diyecek olursak, bu kez de insanı yücelterek tanrı dememiz gerekecektir ki kendilerine insan diyen kadınların erkeklerden tanrı gibi olmalarını beklemeleri de boşuna değildir. yeni çağın insanları için erkek tanrısallığı kadar erkektir. değilse ancak çocuk olabilir ki erkeklerden hoş çocuk vs diye bahsedilmesi de duyan kulaklar için yeteri kadar kanıt niteliği taşıyacaktır. lakin tanrısal olanın insana taban tabana zıtlığı açısından düşünülecek olursa da insani olanın hoş bulunması, nobel ödüllü yazar par lagerkvist'in the sibyl kitabında da anlattığı gibi, tanrısal olanın iğrençliğine çıkar ki kadınların tanrısal olmadıkça memnuniyetsizlik gösterdikleri erkekler tanrısallaşabilecek olsalardı bu kez de kadın ondan uzak olmak isteyecektir.

  işte kadının, onu ondan daha iyi bilenler tarafından adeta asker edilerek ve etrafını çevreleyen çeşitli uyaranlarla bombardımana tutularak komutlar verilen bir robotmuşçasına egemenlerin cennetini olası rakiplerden (diğer erkekler) korumak için gösterdiği üstün hizmetin onun gönlünü hoş tutacak ödüller ve nimetlerle beslenmesinin yanı sıra neredeyse dokunulmazlığına varan sosyal ve hukuki düzenlemelerin de tesadüfi olmadığı açıktır. kadın, çevresindeki erkeklerden asla memnun olmayacak ve fakat memnun olacağı erkek de asla çevresinde olmayacaktır. böyle bir hamster tekerleğinde hala kadınla muhatap olmayı seçen erkek cinsi de kadından farksızdır ki kadın erkek eşitliği denen de budur zaten.

  oysa her erkek bu eşitlikte bir sıkıntı olduğunun farkındadır. öyle ki bu kepazeliğin kokusu artık genizleri yakmakta, beyinsiz ve ruhsuzlaşabildikleri oranda şirinler köyünde neşeyle yaşayabilenlere karşın bu mavi şirinlikten hazzetmeyenler de gargamel olarak görülmekteler. vaftizci yahya'nın kafasını gümüş tepside isteyen salome'nin erkeği ancak kafasız beğendiği bir matrix'te harun yahya adıyla salome'leri oynatan adnan oktar'a selam olsun. herod kendisini görse ağlardı. selam sana ey vodvil alemlerin yüce kralı!
 • bunu evren'e sorsana delikanlı