1. arapça "vakfa" dan gelir. kalmak, durmak anlamına gelir. sonradan "derinlemesine düşünmek, kavramak" anlamında kullanılmaya başlanmıştır. bu durup düşünme konusu türkçede de deyim olarak vardır, bir konunun tam olarak kavranması için "dur bir düşün" denir. vakıf olmak şeklinde kullanılagelmiştir.

    ama çok ilginçtir, ingilizcede "vakfa"ile anlam benzerliği taşıyan bir kelime vardır:

    understand..

    iyi anlamak, kavramak anlamına gelir ki kelime parçalandığında"vakfa" daki durumu görürüz. "under" altında anlamına gelir, "stand" kalmak,durmak,bulunmak vs anlamlar taşır.

    bu iki evrim arasındaki benzerliğin ilgi çekici olduğunu düşünüyorum.