1. vascular.dolasım sistemindeki yapılarla ilgili.
  2. ksilem ve floemden oluşan bitki dokularında, ksilem tarafından su ve suda erimiş maddelerin, floem tarafından fotosentez ürünlerinin taşınmasını sağlayan iletim sistemi

vasküler hakkında bilgi verin