şükela:  tümü | bugün
 • kıyasıya bir mücadele değildir. ikisi de paralel evrende değiller çünkü.
 • george orwell'e göre; vatanseverlik savunmacıdır, milliyetçilik ise güç arzusuyla et ile tırnak* gibidir [1]. ölme fiili üzerinden değerlendirilecek olursa, vatanseverlik vatan için ölmek iken milliyetçilik "millet için öldürmek"tir.

  bir örnek: çanakkale* vatanseverlikti, 6-7 eylül* ise milliyetçilik.

  milliyetçilik kendine yontan atıf hatasını içselleştirmeye ve bir grubu "öteki" olarak görmeye son derece elverişlidir.

  kanada'nın ilk kadın milletvekili agnes macphail şöyle demiş: "eğer başka ülkedeki birini öldürmeye hazır olmak ... vatanseverlikse, açıkça söylemek istiyorum ki vatansever değilim. ... her günü temizce yaşamaksa ve yeteneklerimizin son gramına kadar toplumumuza, eyaletimize, ülkemize hizmet için çabalamaksa, sizlere insanlığa hizmeti tasavvur etmenize yardımcı olmaksa - eğer vatanseverlik buysa, o halde vatansever olmak istiyorum."[2]

  madem kanada'ya kadar getirdik sözü, oralardan bir müzik grubu üzerinden bir örnek verelim: (bkz: minor empire). türkülerimizi farklı bir yorumla seslendiren minor empire, dünya müziği kategorisinde ödüllü bir grup: (bkz: #39682343). sanıyorum ki agnes macphail'den yaptığım alıntıyı özetleyen bir örnektir kendileri ve hepimize de güzel bir örnek olmaya devam ediyorlar.
  _______________________________________________
  [1]: http://en.wikipedia.org/…on_nationalism#cite_note-3
  [2]: agnes macphail and the politics of equality, sayfa 68
 • vatanseverlik enternasyonel olabilir aslında, milliyetçilik asla.
 • milliyetçilik/ulusçuluk/ulusalcılık/nasyonalizm ayrımcı ve ötekileştirici,vatanseverlik/yurtseverlik birleştirici ve kucaklayıcıdır denir lakin bu kavramlar arasında çok da bir fark yok aslında.

  çok dilli,çok dinli,çok kültürlü,çok uluslu ve çoklu etnik yapıya sahip ülkelerde milliyetçilik kıta avrupası ya da ulus-devletlerdeki gibi olamayacağından buna vatanseverlik deniyor,ama o da yeri geldiğinde ayrımcı,misal göçmen karşıtı,yabancı düşmanı olabiliyor,oluyor da.

  romantik milliyetçilik/etnik milliyetçilik veyahut paramiliter milliyetçilik tamam da yurttaş milliyetçiliği (civic nationalism),kültür milliyetçiliği (cultural nationalism) ya da devrimci milliyetçilik (revolutionary nationalism) için de ayrımcıdır,ötekileştiricidir,ırkçıdır! denebilir mi?buna cevap aranmalı önce...
 • vatanseverlik aynı vatanı paylaştığın bütün halklarla beraber barışçıl bir yaşam için hukuka dayalı eşitlikçi bir ortak yaşam formülü geliştirmek ve bunu savunmaktır, milliyetçilik ise diğer bütün halklar benim milletime/etnisiteme/halkıma tabi olsun diye tutturmaktır; beriki global olarak ayrımcı olabilir ama yerel olarak birleştiricidir, fakat öteki her iki ölçekte de ayrımcıdır.

  ayrıca (bkz: 1 temmuz 2015 meclis başkanlığı oylaması)
 • vatanseverlik üzerinde yaşadığınız toprakları, doğayı sevmenizdir.
  o topraklarda vücut bulan kültürü, şarkıları, türküleri, sanatı sevmenizdir.

  milliyetçilik ise
  bu toprakları, kültürü, şarkıları, türküleri, sanatı sevmekten önce,
  milliyetinizi sevmenizdir. yani bu ülke için söyleyecek olursak
  öncelikle "türk" olmayı sevmenizdir.
  hatta "türk" olmayı bir üstünlük kriteri olarak görmenizdir.
  bu tutum, insanı "türk olsun da, isterse hırsız olsun" demeye götürür.
  bu tutum, insanı güzel işler yapan bir yabancıyı sevmek, takdir etmek bir yana
  görmezden gelmeye götürür.
  siz güzel işler yapan kişileri milliyetine göre ayırıp değerlendirirseniz aha bu da ırkçılık olur çıkar.
  doğru, güzel, mantıklı işi kim yapıyorsa, kim doğru, güzel, mantıklı konuşuyorsa onu takdir edeceksin kardeşim. kimse sana vatanını kültürünü sevme demiyor.
  bir almanı, fransızı, kürtü, ermeniyi takdir etmek seni vatan haini yapmaz.
  korkma takdir et. hakkını ver.
  bir yabancıyı bir türk'e karşı savunmak da seni vatan haini yapmaz.

  unutulmamalıdır ki milliyetimizi kendimiz seçmiyoruz.
  milliyetini üstün gören kişi, milliyetinin tanrı tarafından özel önem verildiğini düşünüyor demektir. bu ise insan eğer müslümansa islam'a aykırıdır.
 • (bkz: charles de gaulle)'nin bu konuda güzel bir sözü vardır;

  " vatanseverlik kendine benzeyenleri sevmek iken, milliyetçilik senden olmayanlardan ya da sana benzemeyenlerden nefret etmektir."