şükela:  tümü | bugün
 • sana kac mevsimdir hasretim
  kac mevsim daha yolunu beklerim
  sana kac desem de bu sevdadan
  beni dinleme yanar yuregim

  bende bu kader varken
  bende bu simsiyah
  nasil da aglamasin yuregim bulutlarla

  vedalar vedalar bitsin elvedalar
  yuzunde ellerin, ellerin izi var
  gozunde hasretinin, hasretinin resmi var
  bu saatten sonra aglasam kac yazar

  super bir melih gorgun parcasi......
 • cemil meriç'in hindistan ya da hind üzerine yazdığı bir dünyanın eşiğinde isimli kitabında dağınık ama bütüncül olarak anlattığı, ilahilerden oluşan kutsal metinlerdir. alıntılayacak olursak:

  "
  vedalar'da dağların kasvetli geçitlerinden kurtulup, kuzey batının zümrüt vadilerine süzülen genç bir kavmin coşkunluğu şakıyor.*

  tagor'a göre bu ilahiler hayatın bütün kaygıları ve sonsuz güzellikleri karşısında şairane bir vasiyetname: "medeniyetin şafağında, hayatın kucakladığı esrara doğru kanatlanan geniş hayalli bir ulus ve tabiatın her kuvvetine tanrı dedirten bir inanç. saf, yiğit ve neşeli... kişiyi inkisarların yükü altında ezmeyen, yücelten, şairleştiren bir esrar duygusu."

  hint dinini ilkel saflığına kavuşturmak isteyen, "arya-samaç"ın kurucusu dayananda sarasvati, hind'in kurtuluş savaşında vedalar'ı bayraklaştırır. "ilahilerde kastları meşrulaştıracak hiç bir dayanak yok. tarikatlar, çıkarlarına göre yorumlamış vedalar'ı."

  şiri orobindo'ya göre vedalar'ın esrarı psikolojiktir... aydınlıkla karanlık arasındaki savaş kendi ruhumuzda. adak bir gönül işi. tabiattan alınan mecazların altında ışığa doğru kanatlanan insan ruhu var. rig-veda amacı yükselmek olan insanlığın şarkısı. veda tanrıları, tek tanrının çeşitli yönlerini belirten isimler. hepsi birden, kosmos. ışıkla sonsuzluğun çocuğu bu tanrılar. insan ruhu da onların kardeşi ve dostu. karanlığa karşı savaşta insanlarla tanrılar elele. üstadın bu konuda son sözü şu: "kişinin tek başına kurtuluşu amacını güden upaşinadlar'dan vazgeçip vedalar'a dönmeliyiz. kurtuluş: göğün ve yerin fethi, büyük ve cihanşumül bir zafer."

  veda kutsal bilgi demek. bin yılı kucaklayan bu edebiyatın bütün ürünleri ilahî bir kaynaktan gelmez. kuşaktan kuşağa aktarılan çeşitli gelenekleri de vedalar'ın dört kutsal kitabına eklerler. derleme mahiyetindeki bu kitaplara sanhitalar denir. sanhitalar'ın ilki rig-veda, ikincisi yacur-veda, üçüncüsü sama-veda, dördüncüsü atharva-veda.
  "
 • "*sana vedaları, kur'an'ı, incil'i vermez; seni kendi içine atar. kendi içsel kaynaklarının farkına varmanı sağlar. kendi sıvının, kendi tanrısallığının farkına varmanı sağlar. seni yazmalardan kurtarır. seni başkalarının yorumlarından kurtarır. seni her tür inançtan kurtarır. seni her tür spekülasyondan, her tür tahminden kurtarır. seni felsefeden, dinden, teolojiden kurtarır. seni kısaca sözcükler dünyasından kurtarır; çünkü sorun sözcüktür." osho provokatör mistik

  (bkz: veda)
  (bkz: vedik)
 • sanskiritçede “bilgi” anlamına gelir.

  hinduizm’de hem dört kitabı(bkz: samhita), hem de “vahyedilmiş” anlamında kulaktan kulağa nakledilen brahmana, aranyaka ve upanişadular’ı içine alan brahman yazınının bütününü belirtir.
 • hindu inanışının temellerini oluşturan kutsal bilgi.

  i.ö. 1500'de sanskritçe dilinde yazılmış yazılı eserlerdir. yazıya dökülmeden binlerce yıl önce, sözlü olarak süregelen bir geçmişi olduğuna inanılır. ayrıca hint edebiyatının gelişmesinde çok önemli bir rolü vardır.
 • hindistan'da m.ö dini idare başladıktan sonra birtakım kutsal dini kitaplar ortaya çıktı. bu kitaplara ''vedalar'' adı verildi. hintliler, bu kitapların allah sözü olduğuna inanıyorlardı. hindistan tarihine ait mevcut ilk eserler, vedalardır. vedalar nesilden nesile ağızdan ağıza naklolunmuş ve ancak m.ö 6. asırdan sonra yazılabilmişti.
  hindistan tarihinin bu nedenle m.ö 6. asra kadar karanlıklar içinde kaldığı ve m.ö 6. asırdan sonra bilgiler edinilebildiği bilinmektedir.
 • kadim hint kültüründe, kurban töreni sırasında okunan duaları içeren kitaplar.

  geçmişi mö. 1500'lere kadar dayanan bu dualar, yine mö. 1000'lerde yazıya geçirilir. vedalar'ın kökeninin; kurban kültünün çok önemli bir yer tuttuğu, hayvancılıkla geçinen avcı-göçebe hint-avrupa haklarına dayandığı düşünülüyor.

  bu kadar eski ve zamanla aşırı büyüyen bu külliyatı normal insanların anlaması ve okuması imkansızlaşınca; işleri, kurban törenlerini ve vedalar'ı okumak olan, zamanla aşırı güçlenen bir sınıf doğuyor:(bkz: brahmalar) .
 • gerçek birdir, fakat bilgeler ona birçok isim takmışlardır.”
 • aryan din edebiyatının tamamını içeren bilgiler.