şükela:  tümü | bugün soru sor
 • bu yolla, mükelleflerin defterleri, belgeleri vs. incelenerek kurallara uygun tutulup tutulmadıkları ve gerçek durumu yansıtıp yansıtmadıkları araştırılır.
  vergi incelemesi esas olarak mükellerlerin işyerinde yapılmakta olup, incelemenin hangi durumlarda vergi dairesinde yapılacağı vergi usul kanununda belirtilmiştir.
  bu incelemeyi yapmaya vergi müfettişleri ile ilin en büyük mal memuru, vergi denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları ve vergi dairesi müdürleri veya müdür kadrolarında görev yapmaya yetkilidir.

  edit: hesap uzman ve yardımcıları, maliye müfettiş ve yardımcıları, gelirler kontrolörleri ile stajyerleri "vergi müfettişi" olarak birleştirilmişti yakın zamanda ve olay olan bir khk ile. değişikliği editledim. velhasıl kelam ekmel ve qantar uyarıları için teşekkürler.
 • 646 sayılı khk ile muhteşem 3'lü artı vergi denetmenlerinin yerine birleştikleri ortak ünvan olan vergi müfettişleri yetkilidir. yeni vergi usul kanununda vergi dairesi müdürlerinin yetkisi devam edecek mi göreceğiz. gelir uzmanları ile devlet gelir uzmanları da vergi uzmanı ünvanı ile birleştirilip kendilerine sınırlı inceleme yetkisi verilmesi kulislerde konuşuluyor.

  bakanlık bakanlık değil fotomaç anasını satim.
 • ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. vergi incelemesi gerekli olduğunda fiili envanter, yoklama veya arama sonucu elde edilecek bilgi ve bulgular dahil olmak üzere, mükellefin defter, belge, hesap ve kayıtlarının incelenmesi suretiyle mükellef tarafından ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun saptanmasıdır.
  içinde bulunulan yılı da kapsamak üzere, takip eden yılbaşından başlayarak beş yıl içinde önceden bildirilmeksizin her zaman yapılabilir.
 • kısaca; inceleme yapmaya yetkili olanlar tarafından, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır.
 • devlet gelirlerinde artık istenilen düzeye ulaşılamadığından* ltd. şirketlerine yurt genelinde inceleme başlatılarak, kasayı doldurmaya çalışmak. büyük finansa sahip aş. firmalarına vergi indirimi verildiği günümüzde ikiyüzlülüğü de göstermektedir. akp döneminde gerçekleşmiştir.

  not: vergi dairesinde inceleme müfettişleri fetoş’un* abileriyken, akp’nin üstadları oldular.