şükela:  tümü | bugün
 • hitler için cani, faşist, kötü biri denir ki doğrudur da mamafih tarih tarafsız gözle incelenirse o zaman anlaşılır ve iyi bir etüt ile bir daha böyle bir şeyle karşılaşmama sağlanabilir. thule cemiyeti, rudolf von sebottendorff, anti-semitizm, gestapo gibi olgular, birinci dünya savaşı'nda kesin bir yenilgi almasa da almanlara ağır şartlar dayatan versailles antlaşması'na tepki olarak hitler'e gebe kaldı. biz türklerin, birinci dünya savaşı'ndaki sevres denen ölüm emrini ulu önder mustafa kemal atatürk önderliğinde 1919'da yırtıp, 4 yıl gibi kısa bir sürede, 1923'de özgürlüğümüzü ve kurtuluşumuzu kazandık fakat almanya, fransa'nın, almanya sorunu almanyasız atlatamayacağını öngörerek kurduğu avrupa birliği ile berlin duvarı yıkılana kadar versailles ile birlikte potsdam konferansı ile flensburg hükümeti'nin koşulsuz teslimiyetinin ağırlığını ancak atabildi.
  hitler de, habsburglardan ve onların çenelerinden*, töton şövalyeleri'nden, nietzsche ve üst-insan* fikrinden aryan cermen ırkından etkilenerek bu ezilmişliği atmak adına ölüm saçan bir millet yarattı.
  1933 yılında büyük friedrich'in mezarında büyük bir ulusal kalkınma ve direniş başladı. bu direniş tarihe geçti -potsdam günü olarak da bilinir- ve böylelikle çok yeni temel yasalar ve temel düzenlemelerin gelmesini sağladı. temel esasta bilinçli halk toplumlaşması ve bağdaşması, ülke dahilinde köklendirilmesi; bir diğer unsur olarak ise istikrarı sağlamak için yapılacak görevlerin halledilmesinde hak sahibi olunup, yapılan işlerin halkın ve reich'ın -yani imparatorluğun- kalkınması için olunduğudur. üçüncü reich, yani üçüncü alman imparatorluğu da aynı ikincisindeki ve birincisindeki gibi halk ve memleket esaslarına dayalıydı. böylelikle 5 mart 1933 tarihinde devlet seçimlerinde adolf hitler'e verilen güç transferi onu liderlik (führer makamı) için güçlendirirken, geniş bir halk kitlesinin desteğiyle gerçekleşen ve kan dökülmeden uygulanarak hayata geçen, nasyonal sosyalist hükümetin devrimi gerçekleşmiş oldu. garnizon kilisesi'nde 21 mart'ta yapılan bir şenlik nasyonal sosyalistlerin doğum tarihi olmuş oldu.

  yeni alman devleti hükümetteki nasyonal sosyalist alman işçi partisi ile hükümet taraftarı milliyetçi muhalefetin -alman ulusal halk partisi- katılımıyla beraber kuruldu. üçüncü alman imparatorluğu, nasyonal sosyalistlerin başını çektiği ve diğer milliyetçilerin de entegre olduğu bir idarede şekillendi. nasyonal sosyalist hükümet, yönetime geldiği andan itibaren almanya'da yaşanan ekonomik ve sosyal buhranı gidermek için çalışmalarda bulundu, ayriyeten bu çalışmalarıyla eş zamanlı olarak nasyonal sosyalizmi toplum hayatının her alanına sokmaya çalıştı. mart 1933 tarihinde cumhurbaşkanı hindenburg, şubatta reichstag binasında çıkan yangından sonra yeni kurallar koydu. aynı ayda yeni bir yasa çıkarıldı. 23 mart'taki parlamento oturumunda “halkta ve imparatorlukta sıkıntının kaldırılmasına dair yasa” `(gesetz zur behebung der not von volk und reich`) adındaki 5 maddelik yetki tasarısının kabul edilmesiyle yasama ve yürütme erkleri, alman halkına ve alman devletine en hızlı şekilde hizmet edilmesi için nsdap'nin eline geçti. yasama yetkisinin, bütçe denetiminin, anayasa değişikliği yapma yetkisinin, dört yıl süreyle kabineye devredilmesi hükümlerini getiren bu yasada, halkın alman imparatorluğu'na ulusal bağlılıkla hizmet etmesi belirtiliyordu. böylece devlet, anayasadaki hükümleri gözetmeksizin ve milletvekillerine gerek kalmaksızın yeni yasaların çıkmasını ve anayasada değişikliklerin yapılmasını sağladı. böylelikle parlamentodaki diğer partilerle beraber sendikalar da hepten kaldırıldı. marksist sendikaların yerine ulusal görüşteki nasyonal sosyalist alman emek cephesi öne geçti. yeni devlet biçimi führerlik makamı temelinde 31 mart ve 7 nisan'da tanıtıldı ve her şey yürürlüğe girene kadar devlet belediye başkanları atandı. 30 ocak 1934 tarihinde bütün hak ve yasalar eyaletlerden ve halktan yeni kurulan devlete geçti ve teslim edildi. partilerin tekleşmesi ve devletin bir olması, marksist ve komünist partilerin kaldırılıp yok olmasına neden oldu. nasyonal sosyalistler, muhafazakâr milliyetçilerle de yollarını ayırdılar. nsdap dışındaki diğer milliyetçi partilerin kapatılmasıyla, bu partilerin üyelerinin çoğu nsdap'ye katıldılar. 1 aralık 1933 tarihinde nasyonal sosyalistler açık siyasal çalışmaların tek yasal sorumlusu oldular. almanya, nsdap iktidarının hayata geçirdiği, memleketin ve halkın kalkınmasını esas alan iç politikalar sayesinde çok güçlü bir ülke olma yolunda ilerledi. ekonomi alanındaki politikaların sonucunda işsizlik sayısı 1933 yılı başında 6 milyon iken, 1936 yılının ortasında 1,17 milyona düştü, ve işsizlikteki düşüş 1936 sonrasında daha da hızlandı. devlet miras yasalarıyla 29 eylül 1933 tarihinde köylülerin kazancını yüksek seviyeye getirdi. ırk düşünceleriyle de büyük yoğunlukla yahudilerin şimdiye kadar oldukları politika ve devlet dairelerinden çıkartılmaları gerçekleştirildi. ilk temel önlem, bununla beraber çıkarılan memur yasası oldu. 7 nisan 1933 tarihinde yapılan reformla devlet dairelerinde çalışacak olan memurların gerçek alman olmaları zorunlu kılındı. bununla beraber nasyonal sosyalistler 15 eylül 1935 tarihinde nürnberg yasaları'nı çıkarttılar. alman eğitim sistemi nasyonal sosyalizme uygun olarak, kültür derslerine ve çocuklar ile gençlerin doğuştan gelen yeteneklerini değerlendiren sanat derslerine ağırlık veren bir müfredatı yürürlüğe koyarak yeniden düzenlendi. tüm kamu kuruluşlarında nasyonal sosyalizme ait semboller almanya'nın resmî simgeleri olarak yürürlüğe kondu.

  dış politikada üçüncü reich şimdiye kadar hiç tanınmayan bir güvensizlikle, diğer dış devletlerle uğraşıma girdi. genfer konferansı'nda verilen kararda silahlanmanın kaldırılmasını isteyen fransa'ya büyük tepki gösterildi. bunun üzerine 14 eylül 1933 tarihinde almanya 1919'da yapılan uluslararası birlikten yani sözleşmeden çıktı. 12 kasım 1933'te yapılan halk oylamasında % 95 evet oyu alınmasıyla bu adım belirlenmiş oldu. 30 ocak 1933 tarihinde faşist italya ile olan iyi müttefiklik de soğudu. çünkü benito mussolini avusturya'ya nasyonal sosyalistlerin kaldırılması ve yok olması için destekte bulundu. 26 ocak 1934 tarihinde dış politikada bir başarı gösterildi ve almanya-polonya saldırmazlık paktı sağlandı. söylenilenlere göre nsdap idaresindeki alman imparatorluğu'nu sa'nın şefi ernst röhm ve nasyonal sosyalistlerin sol kolu düşürmeye çalıştı. ernst röhm'ün devrim denemesi 30 haziran 1934 tarihinde bitirildi. fransa, alman düşmanlığı politikası için çalışıyordu ve bunun için sovyetler birliği'ne bile başvurdu. 2 ağustos 1934 tarihinde cumhurbaşkanı paul von hindenburg ölünce adolf hitler onun yerine geçip görevi devraldı ve “führer und reichskanzler” yani führer ve imparatorluk şansölyesi unvanıyla devlet başkanı oldu. 19 ağustos 1934'te yapılan halk oylamasında % 89 evet ile bu belirlenmiş oldu; böylece alman halkı, adolf hitler'in alman imparatorluğu'nun tek lideri olmasına onay verdi. versay antlaşması hiçe sayılıp kaldırıldıktan sonra 1935 yılının başında saarland eyaleti geri alındı. 13 ocak 1935 tarihinde yapılan halk oylaması büyük bir yoğunlukla bunu belirlemiş oldu. versay antlaşması'ndaki askerliğin zorunlu olmaması kaldırılıp, zorunlu askerlik yürürlüğe girdi. 18 haziran 1935 tarihinde ingiltere ile askerî birlik anlaşması yapıldı. fransa ve sovyetler birliği'nin siyasal ortaklığı üzerine, onlara bir cevap verilmiş oldu. 7 mart tarihinde ren eyaletine askerî birlikler yerleştirildi. 29 mart tarihinde yapılan halk oylamasının sonucunda halkın % 99'u führer'in arkasında olduğunu gösterdi. ağustos 1936 tarihinde berlin'de yaz olimpiyat oyunları gerçekleştirildi. aynı yılda italya ve almanya faşist general franco'ya ispanya'da askerî birlikleriyle halk savaşında destek oluyorlardı.

  12 mart 1938 tarihinde alman ordusu dostlukla avusturya'ya giriş yaptı. hitler'i binlerce avusturyalı sevinçle karşıladı. böylelikle avusturya ile beraberlik kuruldu. 10 nisan tarihinde yapılan halk oylamasıyla avusturya'nın yasaları, almanya'nın yasaları ile eşleştirildi. almanya'da halkın % 99'u, avusturya'da ise % 99.7'si bu iki alman devletinin birleştirilmesini onaylamış oldu. diğer batı hükümetleri bu birlikteliği diplomatik şekilde protesto ettiler. münih'te yapılan anlaşmayla südet toprakları almanya'ya bağlandı. 9 kasım 1938 tarihinde “kristal gece olayı” yaşandı ve verilen kararda almanya'nın sovyetler birliği'ne saldırmama kararı kaldırıldı.

  alman orduları 1939 tarihinde çekoslovakya'nın yarısına giriş yaptı. nitekim, diğer batı ülkelerinden gelebilecek olan herhangi bir saldırıda çekoslovakya'nın onlarla beraber olabileceği ihtimali büyüktü. memelland toprakları da versay antlaşması'nın kaldırılmasıyla almanya'ya geri verilmiş oldu ve artık almanya, savaşa hazırdı.

  kaynak: documentary of world at war