şükela:  tümü | bugün
 • ingiltere' ye karşı isyan başlatan vergi mükelleflerinin anavatan ingiltere'ye karşı yayınlanan bir manifestosu niteliğindedir. içerdiği hükümler kısaca incelendiğinde bildirgenin liberal özgürlükleri benimseyen bir anlayışı esas aldığı görülür. bildirgede insanların doğuştan bazı haklara sahip oldukları ve bunlardan yoksun bırakılamayacaklari , devletin amacının toplumun ortak yararını gerçekleştirmek olduğu, yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılması gerektiği, yasamanin onayı olmaksızın vergi konamayacaği, seçimlerin birbirinden ayrılması gerektiği, seçimlerin serbest ortamda gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilmekteydi.
 • birleşik krallığın son demlerini yaşadığını gösteren bildirgedir
 • ingiltere' ye karşı isyan başlatan vergi mükelleflerinin anavatan ingiltere'ye karşı yayınlanan bir manifestosu niteliğindedir. içerdiği hükümler kısaca incelendiğinde bildirgenin liberal özgürlükleri benimseyen bir anlayışı esas aldığı görülür. bildirgede insanların doğuştan bazı haklara sahip oldukları ve bunlardan yoksun bırakılamayacaklari , devletin amacının toplumun ortak yararını gerçekleştirmek olduğu, yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılması gerektiği, yasamanin onayı olmaksızın vergi konamayacaği, seçimlerin birbirinden ayrılması gerektiği, seçimlerin serbest ortamda gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilmekteydi.

  bu bildirgeye göre bütün insanlar eşit yaratılmıştır. bütün insanlara tanrı tarafından devir ve feragat edilemeyen bazı haklar verilmiştir. bu hakların temelinde yaşama, özgürlük ve mutluluğun aranmasi soz konusudur . buradaki mutluluktan kasıt ; bireyi odak noktası yapan bir anlayıştır. bu yönüyle bildirgede bireyci bir anlayis egemendir.
 • 1776 yılında virginia halkları adına, virginia halk temsilcileri tarafından ilan edilmiş 16 maddelik bir bildiridir. bildiri, daha sonra abd başkanlığı da yapmış olan thomas jefferson tarafından okunmuştur.
  virginia haklar bildirgesi, insan haklarının tarihsel gelişimi noktasında çok önemli bir yer tutar. bildiride bir insanın doğuştan, yalnızca insan olmasından kaynaklanan ve devredilemez, vazgeçilemez haklara sahip olduğu ilan edilmiştir. bildiri bu mahiyetiyle evrensel bir nitelik kazanmıştır; bu nedenle sadece amerikalıları değil tüm insanlığı ilgilendirir. 1789 fransız insan ve yurttaş hakları bildirisi’nin öncülü olarak kabul edilir.
 • bildirgeden bir kaç hüküm:

  - bir devlet görevlisi veya savcı tarafından, suçu açık bir şekilde tanımlanmadığı sürece evinde arama yapılması ve kişinin tutuklanması çok elimdir ve baskı demektir. bu tür eylemlere izin verilmemelidir.

  - insanlar arasındaki davalarda ve mülkiyet anlaşmazlıklarında eski jüri ile duruşma sistemi diğer tüm sistemlere tercih edilmelidir ve kutsal olarak kabul edilmelidir.

  - ordu her durumda sivil gücün emri altında bulunmalı ve sivil güç tarafından yönetilmelidir.

  - vatandaşlar arasından seçilen, silah eğitimi görmüş kişilerden kurulu, düzenli bir milis gücü, özgür bir ülkenin en uygun, en doğal ve en emin güvenlik aracıdır; barış zamanında sürekli ordular bulundurmak, ülkenin iç özgürlüğü için tehlikeli sayılmalı ve bundan kaçınılmalıdır.

  - tüm güç halkta toplanır ve halktan gelir; yetkili kişiler halkın vekilleridir; halk için çalışırlar; halka karşı her zaman sorumludurlar.