şükela:  tümü | bugün
 • akmayışkanlık
 • viskoz olma derecesi; akışkan olmama, ağdalı olma miktarı
 • akmaya karşı gösterilen direnç
 • kimya mühendisleri nin fazlasıyla haşır neşir olduğu özellik. yoğunluk ile karıştırılmamalıdır. mesela civa çok yoğun ama su gibi viskoz bir sıvıdır.
 • sıvıların vizkozitesinden dolayı boruların içerisinde basınç kaybı yaşanır. bu basınç kaybını hesaplamak için açık kot: buradaki f:sürtünme faktörü (bulmak istediğimiz sayı), e:borunun pürüzlüğü, d boru çapı,re ise reynold numberdır.programda c:/temp/input.txt dosyasından r inputu istenmektedir.isterseniz ufak bir oynama ile scanf ile de alabilirsiniz.

  #include <iostream.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>

  double frict_fact(double x),frict_fact2(double y);
  file *in,*out;
  int i,alg,nmax;
  double frict,frictold,reynolds,ebdr,ere,esx;
  int main()
  {
  printf("please enter the starting estimate of friction factor f >");
  scanf("%lf",&frict);
  printf("please enter the maximum number of iterations nmax>");
  scanf("%d",&nmax);
  printf("please enter 1 or 2 to select algorithm 1st or 2nd >");
  scanf("%d",&alg);
  in=fopen("c:/temp/input.txt","r");
  out=fopen("c:/temp/output.txt","w");
  fscanf(in,"%lf %lf",&reynolds,&ebdr);
  fprintf(out,"\n re number is %.5lf",reynolds);
  fprintf(out,"\n e/d ratio is %lf",ebdr);
  fprintf(out,"\n starting estimate of friction factor f is %lf",frict);

  for(i=1;i<=nmax;i++)
  {
  frictold=frict;
  if(alg==1){
  frict=frict_fact(frict);
  }

  else
  {
  esx=frict_fact2(frict);
  fprintf(out,"\n %d st iteration's estimated x is %.8lf",i,esx);
  frict=1/pow(esx,2);
  }
  ere=fabs((frict-frictold)/frictold);
  fprintf(out,"\n %d st iteration's result is %.8lf",i,frict);
  fprintf(out,"\n %d st iteration's old result is %.8lf",i,frictold);
  fprintf(out,"\n %d st iteration's estimated relative error is %.8lf",i,ere);
  if(ere<=0.00001) break;
  }
  printf("\n %d st iteration's result is %.8lf",i,frict);
  printf("\n %d st iteration's old result is %.8lf",i,frictold);
  printf("\n %d st iteration's estimated relative error is %.8lf \n",i,ere);
  fclose(in); //input file is closed
  fclose(out); //output file is closed
  system("pause");
  return 0;
  }

  double frict_fact(double x)
  {
  double result;
  result=1.0/4.0/pow(log(ebdr/3.7+2.51/reynolds/sqrt(frict)),2);
  return result;
  }
  double frict_fact2(double y)
  {
  double result;
  result=-2.0*pow(log(ebdr/3.7+2.51/reynolds/sqrt(frict)),1);
  return result;
  }
 • suyun viskozitesi artan sıcaklıkla azalır. ılık su soğuk suya göre her zaman daha akışkandır.
 • ortamlara akarken damsiz olmak yuksek viskozitenin bir baska tanimidir.
 • (bkz: akmazlik)
 • viskozite, bir cismin akışını yavaşlatan genel bir özellik olup moleküllerin hareketleri sırasında uğradıkları dirençten ileri gelir. gazların kinetik teorisi ise viskoziteyi, bir hareketli düzlemden ötekine moment transferi olarak tanımlar. gazların viskozitesi çok az, katılarınki çok fazla, sıvıların ki ise sıvının cinsine ve sıcaklığına bağlı olarak geniş sınırlar arasında değişir.

  cgs birim sisteminde viskozitenin birimi gr/cm.sn ya da poise dir. ikisi esas olmak üzere toplam dört tane viskozite birimi kullanılır. bunlar; mutlak viskozite, kinematik viskozite, bağıl viskozite ve spesifik viskozitedir.

  mutlak (dinamik) viskozite, akış halindeki sıvının 1 gr’lık kütlesinin sn’de cm olarak aldığı mesafedir. kinematik viskozite, bir akışkanın mutlak viskozitesi değerinin akışkanın yoğunluğuma bölünmesiyle elde edilen viskozite değeridir. bağıl viskozite, bir sıvının 200c deki mutlak viskozitesinin, suyun 200 c deki mutlak viskozitesine oranıdır. spesifik viskozite, özgül viskozite de denen spesifik viskozite, bir sıvının viskozitesinin aynı sıcaklıktaki bir başka sıvının viskozitesine oranın eşittir.

  viskozite üzerine etki eden en önemli iki faktör, sıcaklık ve basınçtır. gazların viskoziteleri artan sıcaklık ile artarken sıvılarınki ise azalır. normal şartlar altında basıncın viskoziteye etkisi ihmal edilecek kadar azdır. basınç arttıkça eter, benzen gibi bazı sıvıların viskoziteleri artar. suyun ise azalır fakat bu değişim çok küçüktür.