şükela:  tümü | bugün
  • ... çemberdir. zira viyana kenti, adına ring denen kendi etrafında dönen halkalar şeklinde inşaa edilmiştir. kent büyüdükçe ringlerin sayısı da artar. dolayısıyla, evet viyana çevresi çemberdir.
  • düşünürlerden oluşan bir grup bir okuldur ve pozitivizm bu düşünürlerin araştırmalarıyla yankı bulup mantıksal pozitivizm adı altında gelişmiştir.bu grubun yaklaşımına göre bilgi edinmenin tek yolu deneyden ve somut verilerden geçmektedir.
  • felsefede; mantıkçı pozitivizm ya da yeni pozitivizmi savunanları ifade eder.

    bu arkadaşlar, bilginin ölçütünü deneyle doğrulanabilir olmada gördüklerinden (her ne kadar bu iddia deneyle sınanamasa da dolayısıyla onların felsefi görüşüne göre doğruluğu bilinemese de...), felsefeyi metafizikten arındırıp bilimsel felsefe olarak sınırlamak istediklerinden; maalesef ki felsefenin en önemli alanlarından biri olan etik alanının 20.yy başlarında dışlanmasına sebep olmuşlardır. daha sonra etik alanı 2.yarıda yükselişe geçmiştir o ayrı...
  • 20. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan viyana çevresi, mantıkçı pozitivizm veya yeni pozitivizm adıyla da bilinmektedir. bu düşünürler, bilginin ölçütünü "deneyle doğrulanabilir" olmada görmüşler; bu ölçüte dayanarak felsefenin, metafizikten arındırılması ve dünyanın bilimsel kavranması gerektiğini savunmuşlardır.