şükela:  tümü | bugün
 • 213 sayılı vergi usul kanununun ne işe yarıyacağını nerelere ulaşacağını anlatan ve mükellefin en önemli kozu olan ispat maddesini işler.
  bir numaralı madde yasanın uygulama alanını genel çercevesini çizer, 2 numaralı madde uygulanamayacağı tek devlet gelirini belirtir.

  kanunun şümulü

  madde 1 - bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır.

  yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir.

  bu kanunun hükümleri kaldırılan vergi, resim ve harçlar hakkında da uygulanır.

  gümrük ve tekel vergileri

  madde 2 - gümrük ve tekel idareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu kanuna tabi değildir.

  vergi kanunlarının uygulanması ve ispat

  madde 3 - a) vergi kanunlarının uygulanması: bu kanunda kullanılan "vergi kanunu" tabiri işbu kanun ile bu kanun hükümlerine tabi vergi, resim ve harç kanunlarını ifade eder.

  vergi kanunları lafzı* ve ruhu ile hüküm ifade eder. lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak uygulanır.

  b) ispat: vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.

  vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz.

  iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir.

  ispat yükümlülügü inceleme elemanları tarafından sıkca uygulanan salı günü 150 fiş kesmişsin cuma günü 25 fiş kesmişsin demekki 125 fişin/faturanın bedelini belgelendirmemişsin vergi kaçırmışsın* alsana rapor lafının önüne geçmiş ve vergi mahkemelerinde mükellef lehine bozmalara sebeb olmuştur.