şükela:  tümü | bugün
  • kasıtta bilme unsurunun nedensellik bağını kapsamadığı, nedensellik bağının failin bilmediği ve istemediği bir şekilde kesilmiş olmasının ve araya başka faktörlerin girmiş olmasının sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı esasına dayanır. sorumluluğun tespiti açısından, failin nedensellik bağının kesildiğini bilmesine gerek yoktur.
  • yarrak gibi bir kast türü.
  • failin gerçekleştirmek istediği neticenin, ilk hareket ile değil de, gerçekleşmiş olduğu düşüncesiyle yapılan ikinci hareketle meydana gelmesidir. örneğin; öldürmek kastıyla icrasını tamamlayan failin, öldüğünü zannettiği mağduru, suç delillerini ortadan kaldırmak düşüncesiyle suya atması ve ilkinde ölmeyen mağdurun suda boğularak ölmesi.
  • örnekle açmak gerekirse, a kişisinin b kişisini bilerek ve isteyerek bıçaklaması kasten öldürme suçunun gerçekletiğini sanması ancak b'nin ölmemesi sonucu onu diri diri toprağa gömüp öldürmesi ilk işlediği suçun nedensellik bağını kesmez. doktrinde tartışmalı görüşler olsa da weber'in katıldığı da budur. yani a kasten öldürme suçuyla yargılanır, kasten öldürmeye teşebbüse gitmeyiz. yukarıdaki arkadaşın dediği gibi failin nedensellik bağının kesildiğini bilip bilmemesi önemli değildir.