şükela:  tümü | bugün
 • fenomenolojinin sıkça eleştirmekten geri kalmadığı, özellikle de tarihselcilikle suçladığı felsefi yaklaşım. (bkz: wesensanschauung)
 • (bkz: welt)
  (bkz: anschauen)
 • weber tarafından ideoloji manasında da kullanılmaktadır. ona göre sosyolojide nesnesllik sağlanmalıdır. bu durumda bilim ve ideoloji yani weltanschaaaung birbirinden uzak durmalıdır.
 • ilter turan'in favori kelimelerinden. comparative politics dersinin ideolojiler bolumunde weltanschauung'un ideolojiden farkli oldugunu anlatir, ornekler verir.
 • nokturnal mortum'un 2005 çıkışlı albümü

  1. the path of immortals
  2. i feel the breath of ragnarok
  3. stardust
  4. weltanschauung
  5. sorrow of native lands
  6. hailed be the heroes
  7. the dance of fire and steel
  8. the new era of swords
  9. endless vast swamps
  10. the knots upon the thread of fate
  11. harvesting the seeds of death
  12. the taste of victory
  13. the way of glory
  14. -

  aynı adlı şarkının sözleri

  the strength grown up upon the remains of the wise thoughts
  the greater faith from the most ancient depths
  drenched in blood by the fault of insane
  just sleeeping it was and reacking for its tops
  the call of the macrocosm, a chilling chant
  when the flask remains the only excuse to stay here
  death hasn’t been studied yet and the life still hasn’t died in pain
  with the knife, with the runes to cut your veins
  an empty void a temple of endless sleep
  infinity and darkness an empty void
  a song of the ice and the stars that ring on this blackness
  a touch of cold, an empty void
  the thread of fate is burning with a brightest light
  one day it shall get tired of burning
  and shall fall down, on the wings of glory shall it echo
  here is your threshold and algiz it fell into the shades
  the stardust is calling to the most distant fars
  and only our waiting keeps this endless night alive
  steel cold wind pierces us with its breath
  through the pain shall you perceive delight of birth memories
  of the greater past are drowning in blood
  material world has awaken and touched spiritual cosmos inside
  war, endless war, where the soul smothers the flesh
  where all the creation ruins creator, war, endless war
  the clocks of my heart counts down the remained days
  the beginning is gone to the unseen fars to meet the death without regrets
  to knock at the door yet not to stay, just to look back and simple to the gods
  then to return to the coldness of cosmos
  now live in the flame of everydays suffering is it the punishment
  solitude and the seeds of revelation it’s my weltanschauung
 • düsünsel icerik,iddia ve ona göre konumlanma,ona göre hareket etme.
 • almanca dünya görüşü, hayat ölçüsü anlamına gelen bu kavram, hegel tarafından ideoloji yerine kullanılmıştır. ona göre bu kavram insanların içinde bulundukları şartlara uymak veya onları değiştirmek için onlara yön veren “perspektiftir” weltanschauung; düşünsel içerik, iddia ve ona göre konumlanma, ona göre haraket etmektir, weltanschauung insanı toplumu siyasayı ve evreni yorumlayan katı ve kapalı toplumsal mobilizasyon ve manipülasyon aracı olarak, toplumu top yekun, tek bir meşruiyet alanı içerisinde, sistemle bütünleşmiş bir şekilde, bu meşruiyete uygun olarak şekillendirmektir.

  mümtazer türköne, siyaset.
 • "dünya görüşü" ya da "dünyaya bakış tarzı" olarak çevrilen ve fakat ekser itibariyle çevrilmeden ya da tam haliyle kullanılır. bir weltanschauung, dünyaya dair kapsamlı bir kavram ya da teori ve insanlığın içinde yer aldığı mekansal çerçeve anlamına gelir. tabir, varoluş sorunlarına dair bir dizi çözüm öngören ve bütünleşik bir analiz metodu temin eden entelektüel bir yapı/binadır. welthanschauung mefhumu psikanalizin, eleştirel teorinin ve 19. ve 20. yüzyılın hermenetiğinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.

  tıpkı immaneul kant'ın doğa bilimlerine temin ettiği tarz ve işleve sahip bir çerçeveyi insanın konu olduğu bilimlerde de oluşturma azminde olan wilhelm dilthey'in çalışmalarıyla yakından bağlantılıdır. bilindiği üzere kant, saf aklın eleştirisinde doğal bilimler (naturwissenschaft) bağlamında nesnelliğin ve kesin/mutlak bilginin mümkün olduğunu tesise hasretti çalışmalarını. dilthey de bu doğrultuda tarihsel insani ve kültürel bilimleri (eisteswissenschaft) temsilen böylesi bir akıl eleştirisini şekillendirmek niyetindeydi. dilthey'e göre doğal bilimlerin gaye-i hayal i nedensel açıklamaya vasıl olmaktı, oysa insani(beşeri)/sosyal bilimlerin esas hedefi yorum(sa/)lama vasıtasıyla anlamayı ve anlamlandırmayı başarabilmekti. her yorum/anlama/anlamlandırma/tefsir, ona göre, tarihsel olarak koşullandırılmış (ya da konuşlandırılmış) daha büyük bir anlam çerçevesi (weltanschauung) içinde yer alırdı. cemil meriç'in ifade ettiği her yazar, her eser kendi çağının çocuğudur tespitine benziyor biraz. ne var ki çağla genel geçer biçimde açıklanamayacak detaylı süreçler de vardı. dolayısıyla, yorumcular/yorumlaycılar/anlam çıkarıcılar/müfessirler, özel/partiküler/spesifik tarihsel bir durumun ve geleneğin içine daldıklarının farkında olmak ve bu süreçte perspektiflerinin/bakış açılarının sınırlılığını (ister istemez parçalı ve eksik olduğunu) kabullenmek zorundadırlar. dilthey'in ulaştığı böylesi tarihselci neticelerinin ironisi ise toplumsal/insani/beşeri bilimler için öngördüğü ve kıskanç bir aşık gibi ardısıra kalkışladığı evrensel düzeyde muteber olan "(anlam/anlamlandırma) çerçevesi"ne erişme nihai hedefinin sakatlanmasıydı. freud, husserl, heidegger ve gadamer gibi düşünürler arasında weltanschauung mefhumuna ilişkin farklılaşan yönelimler ayrılığa ve fikir aykırılığına neden oldu.

  sigmund freud'a göre, modernite çağı rasyonel ya da bilimsel weltanschauung'un meydana gelmesiydi ve alternatif felsefi ve dinsel weltanschauung'un çöküşü ya da tutulmasına işaret ediyordu. bilimsel weltanschauung doğal dünyayı ve kültürel dünyayı nihai kertede insanın idrak kuvvetine açık olarak görüyordu. bu sebeple, bilimsel weltanschauung şuurlu biçimde insan idrakinin/kavrayışının ötesine ulaşan/konulan kesin/mutlak fenomenlere göndermede bulunan dünya görüşlerinin ayağını kaydırarak onların yerini aldı. freud'un görüşüne göre, psikanaliz bilimsel olmayan weltanschauung'a dair tenkide yapılan son katkıyı temsil ediyordu.