şükela:  tümü | bugün soru sor
 • ülke ne hale düştü
 • --- spoiler ---
  bizi çobansız ezansız imansız bırakma allahım.......!!!!!
  --- spoiler ---

  ss olmadan inanmam diyeceğim de beklenir ki bunlardan.
 • koyunlarda mı müdür oluyor dedirten meşaz.gerçekse tabi.
 • 657 nolu devlet memurları kanununa aykırı davranan müdürdün attığı mesajdır. hakkında soruşturma açılması gerekir.

  “devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

  devlet memurları her durumda devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. türkiye cumhuriyeti anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan türkiye cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.”