1. sharon emel, panter emel gibi zati muhteremlerin genel adi ....emel gibi. (bkz: panter)
  2. structured bir meta language tanımlama sentaksı. kendisi bir meta language olmayıp, meta language oluşturma formatıdır
  3. aralarında microsoft ve sun microsystems inde bulunduğu bir konsorsiyum (bkz: w3c) tarafından geliştirilir, sadece bir şirketin gelişimine açık değildir..
  4. ayni zamanda xml dokumanlarin en bilinen processing instruction'idir.. dokuman encoding'ini ve version'ini belirtmeye yarar.. orn:

    <?xml version="1.0" encoding="iso8859-9"?>
  5. farklı ve birbiriyle uyumsuz platformlar arasında veri paylaştırmaya / aktarmaya çalışan programcılar için bulunmaz nimet...

xml hakkında bilgi verin