1. structured bir meta language tanımlama sentaksı. kendisi bir meta language olmayıp, meta language oluşturma formatıdır
  2. farklı ve birbiriyle uyumsuz platformlar arasında veri paylaştırmaya / aktarmaya çalışan programcılar için bulunmaz nimet...