şükela:  tümü | bugün
 • bir sözlük yazarı. ilk ben buldum.
 • kafası komple gitmiş tezcanlı.
 • (bkz: kompleksli)
 • cmk madde 90'da düzenlenmiştir:

  "madde 90 - (1) aşağıda belirtilen hâllerde, herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir:

  a) kişiye suçu işlerken rastlanması.

  b) suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması.

  (2) kolluk görevlileri, tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde; cumhuriyet savcısına veya âmirlerine derhâl başvurma olanağı bulunmadığı takdirde, yakalama yetkisine sahiptirler.

  (3) soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olmakla birlikte, çocuklara, beden veya akıl hastalığı, malûllük veya güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçüstü hallerinde kişinin yakalanması şikâyete bağlı değildir.

  (4) (değişik fıkra: 25/05/2005-5353 s.k./7.mad) kolluk, yakalandığı sırada kaçmasını, kendisine veya başkalarına zarar vermesini önleyecek tedbirleri aldıktan sonra, yakalanan kişiye kanunî haklarını derhal bildirir.

  (5) (değişik fıkra: 25/05/2005-5353 s.k./7.mad) birinci fıkraya göre yakalanıp kolluğa teslim edilen veya ikinci fıkra uyarınca görevlilerce yakalanan kişi ve olay hakkında cumhuriyet savcısına hemen bilgi verilerek, emri doğrultusunda işlem yapılır.

  (6) yakalama emrine konu işlemin yerine getirilmesi nedeniyle yakalama emrinin çıkarılma amacının ortadan kalkması durumunda mahkeme, hâkim veya cumhuriyet savcısı tarafından yakalama emrinin derhâl iadesi istenir."
 • bazı durumlarda sadece kolluk kuvvetleri ve kamu görevlileri değil herkes tarafından gerçekleştirilebilen bir ceza muhakemesi işlemi. cmk m. 90'a göre kişiye suçu işlerken rastlanması ve suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması hallerinde herkes tarafından yakalama yapılabilir. mesela yolda bir kapkaç olayı gördünüz, kapkaççı çantayı almış koşuyor, peşine düşüp yakalayabilir ve adalete teslim edebilirsiniz. burada fail size beni yakaladı, maddi bütünlüğüme zarar verdi, hürriyetimi kısıtladı diyemez. zira bir hukuka uygunluk sebebi vardır. ama dikkat edin bu hukuka uygunluk sebebi meşru müdafaa veya zorunluluk hali değil kanundan doğan bir yetkinin kullanılmasıdır.
 • yakalanan zaman bile akıp geçmekte, geçiyor, beni durmadan geçmiş olana çevirmekte. yakalama ve farkına varmada* da bir ezicilik, yalnızlaştırma* var. ama acıların en güzellerinden.

  (bkz: yakalamak/@ibisile)