şükela:  tümü | bugün
  • economist dergisinin "crony capitalism" olarak halka tanıttığı, türkçesi "kafadar, ahbap kapitalizmi" olan ekonomi modelidir. her ne kadar dünyaya tanıtan economist olsada, türkiye bu modeli yıllardır kullanmaktaydı. bu model tam olarak bir kapitalizm sistemi değildir, kapitalist ve sosyalist modellerin karışımı olan karma ekonomiye daha yakındır. kapitalist modelde olduğu gibi her şirketin istediği malı alıp satması esastır lakin sosyalist ekonomideki devlet elinin "devlet ahbapları" yararına kullanımı vardır. sonuç olarak devletin ahbaplarından oluşan 3 4 güçlü şirketin yer aldığı oligopol bir piyasa oluşumu, bununla beraber devlet ahbabı olabilmek için dönen kara para ve yolsuzluk mevcuttur.
  • crony capitalism, growth coalition ya da land-based coalition gibi benzerlerini ingilizce görebileceğiniz bir tür kleptokrasi ya da liyakat karşıtlığıdır.

    burada yandaş kapitalizminin bir kaç boyutu vardır;

    1) bizzat bir ülkede iktidarı elinde tutanlar kaynakları istedikleri yandaşlarına dağıtırlar.
    2) belli çıkar grupları bir araya gelir ve başka çıkar gruplarına nazaran daha iyi bir lobi faaliyeti gösterererek iktidar sahiplerinin kamu kaynaklarını kullanırken önceliğini alırlar
    3) küresel şirketler kendi ülkelerinde hukuksal zeminden dolayı aşamadıkları engelleri başka ülkelerdeki hükümetleri satın alarak aşabilirler. burada ciddi bir uluslararası para akışı gerçekleşir, bu büyük şirketler o ülkenin bütün zenginliklerini sömürürler, karşılığında da iktidardakilere uluslararası alanda kefil olurlar.