şükela:  tümü | bugün soru sor
 • marks'a göre ideoloji.
 • (bkz: false consciousness) - başka bir deyişle ("they do not know it, but they are doing it") - karl marx
  (bkz: enlightened false consciousness) - başka bir deyişle (""they know very well what they are doing, but still, they are doing it") - peter sloterdijk
 • kapitalist toplumda var olan yapı ve materyallerin proletaryayı aldattığını söyleyen marksist görüş.
 • marksın ideoloji tanımıdır. sınıf bilincinin oluşmasında ki en büyük engel olarak ideolojiyi görmektedir.marks a göre bir sınıfın biliçli olup kendi sınıfının çıkarlarını savunması yani biliçli olması "kendi için sınıf" kavramı ile teorize edilmiştir.bir işçi topluluğu eğer birleşip bir sendika kurar ve haklarını aramak isterse bu bilinçli bir mücadeledir. ne var ki aynı şekilde bir grup insanın sırf kültürel , kimliksel kaygılarla bir araya gelip , yozgatlılar derneği, lahmacun sevender derneği gibi örgütler oluşturması "kendi içinde sınıf tır" yani yanlış bilinçtir. ideolojidir. insanların gelecekte nasıl yaşayacağına değil, (zengin ya da fakir) ne olarak yaşayacağına ( laz , türk, kürt , )kısacası ideoloji soyut kavramlar üzerine yapılan bir zihin patinajından başka birşey değildir.ideoloji genel olarak egemen sınıfın kurduğu hegfemonya ekseninde şekillenmektedir. eğemen güç yani burjuva, işçi sınıfının örgütlenmesini, bilinçlenmesi istemez. onlara yapay tartışma konuları oluşturur. laik anti laik. galatasaray fenerbahçe vs. bu da ideolojinin tam kendisidir. cemil meriçin dediği gibi ideoloji zihinlere giydirilmiş bir deli gömleğidir."
 • türkiyedeki proleteryanın sahip olduğu şeydir.
 • örneğin beyaz yakalının biraz daha fazla maaş alıp plazalarda diz çürütmesi sebebiyle kendini işçi yerine şirket hissedarı zannetmesidir.
 • "yeni, yanlış bilincin, yorulmak bilmez acentalığını modanın yaptığı yanlış bilincin özüdür." walter benjamin - das passagenwerk
 • uygun başlık bulamadığımdan buraya geldim. konu yanlış düşünümsellik olacaktı. peki gerçekten doğru ve yanlış bilincin yerine doğru ve yanlış düşünümselliğin geçirilmesi bu kavramla kastedilmek istenene uygun mudur?

  kant saf aklın eleştirisinde şöyle demektedir: "tasarımlarımızın tüm daha öte irdelenişine önsel soru şudur: bunlar hangi bilgi yetisinde biraraya bağlanırlar? onları birbirine bağlayan ya da birbirleri ile karşılaştıran anlak mıdır, yoksa duyular mıdır? (...) şeyler bilgi yetimiz ile iki yanlı ilişkide olabildikleri, eş deyişle duyarlık ve anlak ile ilişkili olabildikleri için, birbirlerine nasıl ait olmaları gerektiğini belirleyen kip ait oldukları konuma dayanır; böylece aşkınsal derin düşünce (...) bu tasarımların birbirleri ile ilişkilerini belirleyebilir" (kitabın 2017 baskısı sayfa 208).

  yanlış bilinç olarak adlandırılan bilinç, düşünümsel olmayan bilinç olduğundan doğruluğu ve yanlışlığı "bilinçli olarak" içeremez. bu noktada goethe'ye atıf yaparsak doğru bilinç ancak kendisini redderek eylemde "içerilebilir" olmaktadır*. düşünümselliğe ilişkin yukarıda özetlemeye çalıştığım perspektif walter benjamin'de de görülebilir örneğin. "geçmiş bir dönemi yeniden kafasında canlandırmak isteyen tarihçiye tarihin o dönemden sonraki akışına ilişkin tüm bildiklerini düşüncelerinden uzaklaştırmasını" öğütlemek yanlıştır der pasajlarda.

  yanlış veya doğru düşünümselliğin, yanlış bilinçyerine kullanılmasının faydası nedir? doğru düşünümsellik, bilincin kendi içinde yaşadığı çelişkilerin aşılması değil, farkına varılmasıdır. üstelik doğru düşünümsellikle bu farkına varma ileriye, yani deneyime (eyleme) yönelik "yöntemsel kuşku"nun (sae, 291-292) önünü açarak, bir sonraki eylemde aynı hataların yapılmasının önüne geçebilmektedir**.

  *tanrının insanın olmadığı yerde doğruluğu içermesi zaten mantıksal olarak mümkün değildir.
  **fazla soyut geldiğinin farkındayım ancak bu mesele kanımca bengi döngüsünden kurtulmamıza da yardımcı olabilir. 'nietzsche kant'ın sevmediği kuşkuculardan mı yoksa yöntemsel kuşkuculardan mıydı?' konusuna da daha sonra değinelim, dağılmasın.
 • gotunde donu olmayan adamin "amuha kodumun komunizleri sidirigidin la maallemizden !!!!" diyerek adam kovalamasina sebep olan deluzyon.