şükela:  tümü | bugün
 • deprem dede'yi türeten halkın yavaştan bu bilinci de yerleştirmesi gerekmektedir.

  mevcut binalarin beton kaliteleri gecen yillar ve yipratici etkiler ile düşmüştür. bir kısmında ise beton kalitesi hiç bir zaman iyi omamıştır.
  ayrıca yapılan yanlış projeler, doğru projelere uyulmaması*,fazladan yapılan katlar, zemin etüdsüz ezbere yapılan temeller vs. derken saya saya bitiremeyeceğimiz nedenlerden ötürü gerçekleşecek depremde özellikle istanbul'da ve türkiye'nin pek çok yerinde yapıların dayanmayacağı aşikardır.

  çoğumuzun oturduğu binaların ya yıkılıp baştan yapılması ya da günümüzde önerilen çeşitli sistemlerden biri ile **güçlendirilmesi gerekmektedir.

  insanların evlerine deprem çantası,deprem kabini gibi şeyler alıp allahına emanet oturmasındansa daha güvenli bir yol olduğu kesindir.

  fakat bunu yaptırmaya kaç kişinin mali durumu yeterlidir, bu konuda ne yapılabilir? ***
 • (bkz: cfrp)
 • (bkz: anıl inşaat)
 • depremde hasar gören binaların onarım ve güçlendirilmesi türkiye'de erzincan, dinar adana depremleri ile 1960'lardan başlayarak popüler olmuştur. deprem mühendisliği inşaat, jeofizik ve jeologi mühendisleri içinde akademik bağlamda en güncel tartışmaların ve ilerlemelerin uygulandığı disiplinlerarası bir mühendislik alanıdır.

  insan yaşamını birincil dereceden etkileyecek afetler konusunda, bilim adamlarının ya da yetkililerin sorumluluk sahibi olması beklenir. bu sahayı bir rant alanı olarak görmek veya bunu tatlı bir ranta dönüştürmeye çalıştırmak yozlaşmış bir anlayışın ürünü olma tehlikesi taşımaktadır.
  fakat böyle bir tehlikenin bulunması, yapıların güçlendirmesi çalışmalarını, bu konuda yazılan tonlarca makaleyi laboratuvarlarda yapılan onlarca çalışmayı gözardı etmektir.
  işin bir diğer yanı güçlendirmenin amacının, yetersiz durumdaki 'çok' sayıdaki yapıyı yıkıp tekrar yapmaktan daha çabuk sürede (sözgelimi yaklaşık üçte biri kadar bir sürede) ve daha az maliyetle (ortalama %40) tamamlamayı amaçlamaktadır.

  yapı güçlendirmenin maliyet ve hız sınırlamasının olmadığı ama hassasiyetinin daha fazla olduğu konu ise tarihi yapıların güçlendirilmesidir.
  ortada böyle bir tehlike varken, geoteknik ve deprem mühendisliği alanlarında aon 20 yılda bu kadar çok ilerleme olmuşken, bunlara sırtımızı dönüp, efendim rant var burada bikbik demek ancak bu işe girmeye heveslenmiş ama uluslararası kredi kuruluşları ile denetlenen işleri alamayan müteahhitlerin ya da hiç bir şeyden haberi olmayan kahvehane sakini mahmut abinin işidir olsa olsa.
 • ticari saha deyip geçilecek bir alan değildir, zayıf binaları yıkıp yeniden yapmak mümkün gözükmediğine göre dikkate almak gerekir.
  bir bilen daha çok bilgi verse keşke.

  (bkz: carbon fiber reinforced polymer)
 • başlığa en son 8 sene önce yazılmış. istanbul'da bir çok yapının depreme hazır olmadığını düşünürsek, ev sahipleri binayı komple yıkıp yapmak yerine bu yöntemi seçebilirler.

  yapının hasar ya da eksiklik durumuna bağlı olarak daire başına 40-50 bin tl gibi maliyeti olurken, binanın yıkılıp yeniden yapılmasında ise en az 150 bin tl maliyet olur diyorlar. bilgili bir abimiz çıkıp açıklama yapsa da aydınlatsa bizi çok hoş olur:)

  sözlükteki inşaat mühendislerini göreve çağırıyorum :)
 • yapı performans analizi ve güçlendirme proje deneyimi olan mühendisler yada şirketler ulaşabilirse sevinirim. şirketlerle hizmet alma şeklinde, mühendislerle maaşlı çalışma yada freelance başlayıp şirket kurmasına ön ayak olabilirim.
  not: ne olur sadece analiz ve güçlendirme projesi deneyimli arkadaşlar yazsın,
 • saçma sapan bir iştir. astarı yüzünden pahalıya gelir ve temelden sağlam yapılmış bir bina elde etmeniz imkansızdır. adam zamanında guseye, kısa kolona izin vermiş. sen o kolona biraz demir ile beton sarsan ne olacak? çözüm en az ada bazında kentsel dönüşümdür.
 • bir yapıyı resmi olarak güçlendirebilmek için binanızın mevcut hali, parselinizin imar durumuna aykırı olmamalıdır. bunu öğrenmek için belediyenizde imar müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

  binanızda imara aykırılık yoksa belediye size yapınızı güçlendirebileceğinizi söyler. siz de bütün bina maliklerinin onayını almak şartıyla güçlendirme ruhsatına başvuru yapabilirsiniz. binanızdan önce karot alınır ve zemin etüdle birlikte mevcut durumu değerlendirilir, ne kadar çürük, ne kadar sağlam, nerelerin ne kadar güçlendirilmesi gerekiyor. daha sonra bu neticelere göre statik güçlendirme projesi ve mimari rölövesi hazırlanır.

  -tüm maliklerin vekaletnamesi
  -alınan karotlarla yapılan bina performans analiz raporu
  -zemin etüd raporu
  -statik güçlendirme projesi
  -mimari rölöve

  bunlar belediyeye verilir, yapılan kontroller sonunda güçlendirme ruhsatı alınır ve yapı içinde yaşayan maliklerin binayı boşaltmasıyla bina güçlendirilir.

  genelde iki tür güçlendirme yapılır. birincisi betonarme güçlendirmedir. binaya imkan varsa yeni betonarme perdeler eklenir, kolonların dört bir yanı yeni beton örtüleriyle mantolanır, kolonlar kalınlaşır.

  diğeri ise lifli polimer ile güçlendirmedir. yani karbon ile güçlendirme. karbon güçlendirmenin statik hesabı zordur. ama kolonlar kalınlaşmaz, odalarınızın alanı küçülmez. karbon kumaşlarla kolonlar ve kirişler sarılır, epoksilenir. epoksi kuruyunca karbon asla o kolonu bırakmaz. itü bununla ilgili deneysel bir çalışma yaptı, birbirinin aynı zayıf iki bina inşa edip birini karbonla güçlendirdi ve her iki binaya yapay deprem verdi.
  https://www.youtube.com/watch?v=sd0wxntf3u0

  ben kendi yaptığım projelerde genelde kolonları karbonla güçlendirip imkan varsa merdiven boşluğuna perdeler ekleyerek betonarme çekirdek oluşturmaya çalışıyorum.

  hem betonarme hem karbon güçlendirmede maliyet aşağı yukarı aynıdır. tüm bu işlemler bittikten sonra binaya iskan çıkartılır ve yeni bir bina olur.
 • kat irtifakı kurulmuş binada inşaat (dolayısı ile güçlendirme) yapılabilmesi için tüm maliklerin muvafakati değil kat maliklerinin beşte dördünün muvafakati aranır. eğer zaruret varsa kat maliklerinin muvafakatine bakılmaksızın mahkeme kararı ile bu güçlendirme yapılabilir (mahkemeye dayalı güçlendirmenin ne koşullara yapılacağı hakkında yönetmelik var mı bilmiyorum, yoksa büyük keşmekeş)

  kat mülkiyeti kanunu

  madde 19 der ki:
  ıı - anagayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk:
  madde 19 – kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.
  (değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/8 md.) kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.
  her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

  tanım: ana gayrimenkulün düzeltilebilir hasar görmesi, dayanıksız inşaat edilmiş olmasının anlaşılması halinde yapılacak olan inşaat.

hesabın var mı? giriş yap