şükela:  tümü | bugün soru sor
 • işyeri açmak istedikten sonra işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almak için istenilen belgelerden sadece birisi.
 • halk tarafından yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve kat irtifakı/kat mülkiyeti birbirine karıştırılarak çorba edilir ve yapı iskan ruhsatı, iskan gibi uyduruk terimler türetilir.
  hayır yani, var olanı öğrenmek varken, kendine zorluk çıkarıp uyduruk olanlar hakkındaki bunca senelik ısrarın niye?
  basitçe anlatalım:
  yapı ruhsatı: arsa vasfındaki alana, belediyenin izin verdiği ölçülerde bina yapabilmek için yine belediyenin verdiği inşaat iznidir. arsa sahibi ve müteahhidin arasındaki sözleşmeye bağlı olarak bina ile ilgili bilgilerin bulunduğu, ekinde bina projelerinin onaylandığı ve binanın bu projelere göre yapılacağının tasdikidir.

  yapı kullanma izin belgesi: inşaat tamamlandıktan sonra belediye yetkililerince binanın ruhsat ve eklerine (projeler, sözleşme vs.) uygun yapılıp yapılmadığının kontrolü ve bunun sonucunda uygunluğunun onaylanmasıdır. genelde, "müteahhit" tarafından çekme kat yapılması, sığınağın konut haline getirilip satılması, binanın ruhsat ölçülerinden büyük yapılması gibi uygunsuzluklar (halk arasında şerefsizlik de denir) araya sıkıştırıldığından, istanbul'da 80 sonrası neredeyse hiç bir bina yapı kullanma izin belgesi alamadığı gibi bu iş, yeni daire sahiplerinin sorumluluğuna terk edilir, yine müteahhit tarafından... ve evet, daire sahiplerine, şayet binanın her bir detayı usulüne uygun yapılmış olsa dahi 1500-3000 tl civarı bir mali külfeti vardır.

  kat irtifakı/ kat mülkiyeti: çok katlı veya tek katlı bir binanın tapu müdürlüğü nezdinde numaratajının yapılması ve tapu sicil işlemleri için tasdik edilmesidir. arsa tapusundan, bağımsız bölüm (daire) tapusuna geçişinde gereklidir.
  bu tasdiğin yapılabilmesi için binanın inşa edilmiş olma şartı yoktur. inşaat ruhsatının alınmış olması yeterlidir.

  bla bla bla.......
 • 09/12/2009 tairihi itibari ile yapı müteahhidinin yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarının ve diğer sorumluluklarının gereğinin yerine getirilmemesi sebebiyle yapı kullanma izin belgesi verilmesi işlemleri tamamlanamayan yapılar için, yapının müteahhidi olmayan yapı sahibinin talebi üzerine, ilgili idarece durum tespit edilerek yapı kullanma izin belgesi verilecektir.
 • tekrar çıkartılması için koca bir dosyanın arşivden getirilip içinde ayıklama işleminden sonra fotokopi ile çoğaltıp aslı gibidir kaşesi basmak suretiyle sağlanan belgedir. oysa tonla para verilen belediye otomasyonları neden kullanılsın ki ?
 • bir diğer adı "iskan" olan ifadedir. belediyelerde imar ve şehircilik müdürlüğü tarafından verilir.

  ayrıca 9207 sayılı iş yeri açma ve çalışma ruhsat yönetmeliği gereğince işletme kurmak isteyen vatandaşa zorunlu tutulmuş olup bu belge mal sahibinden talep edilmelidir.

  tapu fotokopisi ve yapı kullanma izin belgesinin birer suretini kiracısına vermeyen mal sahipleri bilmelidir ki hangi kiracı gelirse gelsin bu belgeleri sizden talep edecektir.

  eğer kiracınıza hiç güvenmiyorsanız üzerine " .... belediyesinden iş yeri ruhsatı alınması için .... isimli şahısa bir fotokopisi teslim edilmiştir." yazarak imzalayabilirsiniz. yine de bu şekilde bazı kurumların kabul etmeyeceğini bilmenizde fayda vardır.
 • yapı kullanma izin belgesi, ruhsatlı bir projenin, inşaat çalışmaları bittikten sonra, söz konusu yapıda oturumun başlaması için binanın sahip olması gereken belgedir.