şükela:  tümü | bugün
 • yargıtayda hukuk ve ceza dairelerinin hepsinin biraraya gelmesi suretiyle yapılan genel kuruldur. esas amacı içtihadı birleştirmek olduğundan içtihadı birleştirme genel kurulu ismi de verilmektedir.
 • kuruluşu ve görevleri 2797 sayılı 4/2/1983 tarihli yargıtay kanunu'nda belirtilen, yüksek mahkemenin karar organlarından biridir.

  yargıtay kanunu madde 8 -
  yargıtay büyük genel kurulu; birinci başkan, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, üyeler ile yargıtay cumhuriyet başsavcısı ve yargıtay cumhuriyet başsavcıvekilinden oluşur.

  yargıtay büyük genel kurulu, dairelerden her birinin mevcudu beş itibar edilerek toplamının en az üçte ikisi ile toplanır. şu kadar ki, ceza genel kuruluna katılması zorunlu üye sayısının üçte ikisi kadar ceza dairesi üyesi ile hukuk ve ceza daireleri başkanlarının en az yarısından fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır.

  başkanlar yeter sayısı, diğer başkanlarla doldurulmak mümkün oldukça en kıdemli üye ile doldurulamaz.

  yargıtay kanunu madde 16 -
  yargıtay büyük genel kurulunun görevleri şunlardır:

  1. birinci başkanı, birinci başkanvekillerini, daire başkanlarını ve bu kanunda gösterilen kurulların üyelerini seçmek,
  2. yargıtay cumhuriyet başsavcısı ve yargıtay cumhuriyet başsavcıvekili adaylarını belirlemek,
  3. özel kanunların yargıtay üyelerinin katılmasını öngördüğü kurullara üye seçmek veya üye adayı belirlemek,
  4. yargıtay iç yönetmeliğini yapmak ve gerektiğinde değiştirmek,
  5. hukuk genel kurulunun benzer olaylarda birbirine aykırı biçimde verdiği kararları ile ceza genel kurulunun yine benzer olaylarda birbirine aykırı olarak verdiği kararları veya hukuk genel kurulu ile ceza genel kurulu; hukuk genel kurulu ile bir hukuk dairesi; hukuk genel kurulu ile bir ceza dairesi veya ceza genel kurulu ile bir ceza dairesi; ceza genel kurulu ile bir hukuk dairesi veya bir hukuk dairesi ile bir dairesi ceza arasındaki içtihat uyuşmazlıklarını gidermek ve içtihatları birleştirmek,
  6. kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
  yargıtay büyük genel kurulu görevlerinin yapılmasında, içinden seçtiği bir komisyona hazırlık çalışması yaptırabilir.
  yargıtay büyük genel kurulunun kararları kesin olup, bu kararlar aleyhine başka bir yargı merciine başvurulamaz.