şükela:  tümü | bugün soru sor
  • diyanet işleri başkanlığı'nın yayımladığı ve 2016 basımı olan kitap. kitapta başta islam, hıristiyanlık, yahudilik ve budizm gibi dinler olmak üzere günümüzde yaygın olan dinsel geleneklerle maniheizm ve eski arap dini gibi günümüzde müntesibi kalmamakla birlikte çeşitli orta doğu inançlarının anlaşılmasına katkıda bulanan inanç sistemleri konu edilmiştir. eserde söz konusu islam dışı dinler; inanç esasları, ibadet anlayışları ve tarihsel gelişimleri islam'la kıyaslanmadan ele alınmaktadır. eserin inceleme alanı ağırlıklı olaral islam'la kıyaslanmadan ele alınmaktadır. eserin inceleme alanı ağırlıklı olarak islam dışındaki dinler olduğundan, islam dinine ana hatlarıyla yer verilmiş, ayrıntılara girilmiştir. ele alınan konular işlenirken sade bir üslubun kullanılması dikkat edilmiştir. bununla birlikte ele alınan konularda, bilimsel hasasiyete de rivayet edilmiştir. alanlarında uzman kişilerin katkılarıyla hazırlanan bu çalışmada, her araştırmacı kendi uzmanlık alanına yönelik bölümü ya da kısmı almıştır.

    https://www.kitapyurdu.com/…oduct&product_id=305363