şükela:  tümü | bugün soru sor
 • yaygın gelişimsel bozukluklar; erken çocukluk döneminde başlayan sosyal beceri, dil gelişimi ve davranış alanında uygun gelişmeme veya kaybın olduğu bir grup psikiyatrik bozukluktur. genel olarak bu bozukluklar gelişimin bir çok alanını etkilerler ve süreğen işlev bozukluklarına yol açarlar.

  bu bozuklukların en iyi bilineni otistik bozukluk (infantil otizm olarak da bilinir) olup; karşılıklı sosyal etkileşimde, sözel iletişimde bozukluklar ve basmakalıp stereotipik davranış örüntüsü ile karakterizedir. infantil otizm kavramını ilk kez leo kanner tarafından 1943 yılında tıp literatürüne kazandırılmış ve 1980'e kadar bu terim kullanılmıştır. 1980 öncesinde amerikan psikiyatri birliğinin sınıflandırmasında yaygın gelişimsel bozukluklar çocukluk şizofrenisinin bir alt tipi olarak sınıflandırılmaktaydı. amerikan psikiyatri birliği, 1994 yılında yaygın gelişimsel bozuklukları 5 bozukluktan oluşan bir grup olarak sınıflandırmıştır. bunlar:

  1. otistik bozukluk
  2. rett sendromu
  3. çocukluğun dezintegratif bozukluğu
  4. asperger sendromu
  5. başka türlü adlandırılmayan yaygın gelişimsel bozukluk’dur ( atipik otizm )

  yaygın gelişimsel bozukluk kendi başına bir tanı ölçütü taşırken diğer taraftan alt başlıklara ayrılmaktadır. yaygın gelişimsel bozukluğun alt grupları: otistik bozukluk, rett bozukluğu, asperger bozukluğu, atipikotizm ve çocukluğun dezintegratif bozukluğu’dur. bunların her biri ayrı bir tanı grubudur ve kendi başına değerlendirilir. sınıflama yapılırken dsm 4 tanı kriterlerine göre yaygın gelişimsel bozukluk ana başlığı altında toplanmaktadırlar. yaygın gelişimsel bozukluk grubundaki tanılar ancak çocuk psikiyatrisi ve gelişim nörolojisi servislerinde konulabilir.
  ülkemizde genellikle hafif derecede otizm belirtileri gösteren çocuklara ygb ( yaygın gelişimsel bozukluk ) tanısı verilmektedir.
 • psikiyatrik değil nörolojiktir.
  doğru ellerde yapılacak hirudoterapi uygulaması dikkate alınmalıdır.
 • son yıllarda popülerliği gittikçe artan yunus tedavisinin [dat] bu bozukluk türlerinde aslında işe yaramadığına dair bilimsel bir çalışma: http://www.yunuslaraozgurluk.com/node/179

  modern zamanın köle tüccarlarının en kabul edilebilir gerekçeleri de bir yalandan ibaret aslında..
 • the curious incident of the dog in the night-time adlı kitabı okuyunca aklıma gelen bozukluk. konuyla ilgilenenlerin bu kitabı mutlaka okumalarını öneririm. kitap nedir ne değildir diye merak edenler de şuradan alıntılara bakabilirler.
 • dsm 5 te spektrum olarak birlestirip asperger tanisini kaldiriyorlar
 • otizm belirtilerinin bazılarının görüldüğü fakat tam olarak tipik bir otizm teşhisi konulamadığı durumlar için kullanılan tanıdır. otizmi bir yelpaze olarak düşünürsek, soldan sağa doğru gidildikçe ağırlaşan bir tablo söz konusudur. yelpazenin sağında veya ortalarında yer alan çocuklar nispeten daha kolay tanı alırlar. çünkü semptomlar oldukça belirgindir ve tanı koymaya yeterlidir.

  ancak yelpazenin solundaki çocukların tanılanması uzun zaman alabilir. zira otizm belirtileri hafiftir. başka psikiyatrik veya nörolojik vakalarla da karıştırılabilir. çocuğun yaşı ilerledikçe tablo belirginleşebilir veya durum tamamen normale dönebilir. böyle durumlar, yaygın gelişimsel bozukluk (ygb veya pdd-nos) olarak adlandırılır. ygb'li çocuklar genellikle okul çağına yakın kesin tanı alırlar. ygb'li çocukların büyük bir bölümü atipik otizm veya asperger sendromu tablosu içinde yer almaktadır. rett sendromu ve çocukluğun dezintegratif bozukluğu, atipik otizm ve asperger sendromuna göre nadiren görülür.

  yaygın gelişimsel bozukluk (ygb) sosyal, bilişsel gelişim ve dil becerileri konusunda gelişim geriliği gösteren, fakat belirtilerin tam olarak teşhis koymaya yeterli gelmediği durumları tanılayan, başka türlü adlandırılamayan bir gelişim sorunudur. fark edilir edilmez yoğun eğitime başlanmalıdır. erken müdahale edilirse tamamen düzelebilir veya başkaları tarafından fark edilemeyecek düzeye geriletilebilir.
 • ilk kez 1980 yılında, bir grup bozukluğu tanımlamak için kullanılmıştır. tek bir bozukluk değil, birden fazla bozukluğu içeren kategorinin genel adıdır. bu bozuklukların ortak özellikleri;
  sosyal etkileşimde bozulma,
  dil gelişimi ve iletişimde bozulma,
  sınırlı ilgi alanı ve davranışların olması. şeklinde ifade edilebilir.
  otizm, asperger sendromu, çocukluk disintegratif bozukluk ve rett sendromu; yaygın eglişimsel bozukluklardan bazılarıdır. ayrıca hiçbir sınıflamaya girmeyen bozukluklar da yaygın gelişimsel bozukluk olarak adlandırılabilir..
 • normal nedir sorusunu yüzlerce defa sormama neden olan tanı.