şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: incil)
  ahd-ı cedid olarakta bilinir ayrıca.
 • (bkz: eski ahit)
 • kitab-ı mukaddes’in sadece hıristiyanlara ait olan ikinci kısmı yani matta, markos, luka ve yuhanna’nın yazdığı incil kitapları ve luka’nın resullerin işleri kitabı ile havariler ve pavlos’un yazdıkları mektuplar'dan meydana gelen kısımlar.

  ahd-i cedid’i teşkil eden kitaplar aynı zamanda ortaya çıkmış ve aynı tarihte yazılmış olmayıp, ahd-i atik’te olduğu gibi uzun süre şifahi (sözlü) olarak nakledilmiş, daha sonra yazıya geçirilmişlerdir.

  bugünkü kitab-ı mukaddes’in ahd-i cedid kısmında bulunan dört incil; matta, yuhanna, luka ve markos tarafından yazılmışlardır. bunlardan yalnız isa aleyhisselamın teyzesinin oğlu yuhanna, isa aleyhisselamı görmüş fakat incil’ini onun semaya (göğe) kaldırılmasından sonra samos’ta yazmıştır. luka ve markos ise, isa aleyhisselamı hiç görmemişlerdir. bunlardan markos, petrus’un tercümanı idi. petrus’tan işittiklerini roma’da yunanca yazmış, bu yazılarına markos incili denilmiştir. luka ise antakyalı bir papaz olup, isa aleyhisselamı hiç görmemiş. isa aleyhisselam göğe çıkarıldıktan sonra yahudi dönmesi olan bolüs (pavlos) tarafından iseviliğe alınmıştı. bolüs’ün zehirli fikirleri ile aşılanarak luka incili adıyla elde bulunan dört incil’den en yanlışını yazdı. matta da havarilerden değildi. yazdığı incil’e bolüs’ün fikirlerini karıştırdı. yalnız matta incili’nin değil, yuhanna incili’nin de başkası tarafından yazıldığı veya değiştirildiği iddia edilmektedir. kısaca bu dört incil, hakkında birbirlerinden farklı bir çok rivayetler vardır. bütün dünyanın birleştiği bir husus, bu dört incil aynı hadiseleri başka anlatan ve insan eliyle yazılmış hikayelerden ibaret olduğudur.

  isa aleyhisselam hakkında kur’an-ı kerimde bildirilen şeyle, incil’lerin muhtevası arasında çelişkiler bulunmaktadır. nitekim kur’an-ı kerim’de hazret-i isa’nın tevhid akidesini (allahü tealanın birliğini) tebliğ ettiği ve kendisinin allah tarafından israiloğullarına gönderilmiş bir peygamber olduğu bildirilmektedir. nitekim mealen; “bir vakit meryem’in oğlu isa şöyle demişti: “ey israiloğulları! ben size (gönderilen) tevrat’ın tasdikçisi ve benden sonra gelecek bir peygamberin müjdecisi olarak geldim ki, o peygamberin ismi ahmed’dir.” sonra isa onlara mucizelerle gelince; “bu apaçık bir sihirdir" dediler" buyrulmaktadır (saf suresi: 6). halbuki ahd-i cedid (inciller) onu (isa aleyhisselamı) ilah olarak bildirmektedir. kur’an-ı kerimde hazret-i isa’nın öldürülmediği, çarmıha gerilmediği bildirilirken, inciller onun çarmıha gerilişini tasvir etmektedir. ancak barnabas incili'ni inciller arasında mühim bir yeri vardır. hıristiyanların reddetmeye çalıştıkları bu kitap asıl incil'e en yakın olanıdır. bunda hazret-i isa’nın durumu kur’an-ı kerimin haber verdiği şekilde anlatılmakta teslis fikri yer almamakta ve hazret-i muhammed’in geleceği müjdelenmektedir (bkz: barnabas incili).

  diğer taraftan isa aleyhisselama gönderilen hakiki incil’de, muhammed aleyhisselamın geleceği ve isminin ahmed olacağı yazılı iken, bugünkü incillerde bu bilgi mevcut değildir. zira yahudiler gibi, hıristiyanlar da kendilerine allahü teala tarafından gönderilen ilahi kitabı gönderildiği şekliyle muhafaza etmemiş, onu tahrif etmişlerdir. ahd-i atik ve ahd-i cedid, allahü tealanın kelamı değildir.
 • eski ahit'in altı sıfır atılmış hali. (bkz: yeni turk lirası)
 • arapcasi elif'le baslar.
 • (bkz: #19612507)
 • (bkz: #30483506)

hesabın var mı? giriş yap