şükela:  tümü | bugün
  • içinde yeniyi barındıran ve sözün söylendiği andaki yeni teknolojinin sanatta kullanılmasına, eleştirilmesine, politikasına gönderme yapan ama hemencecik de eskiyebilen doğası nedeniyle bugün yapılan tanımının yarın geçerli olamayacağı sanatsal strateji kategorisi.
  • 1990’lı yılların başlarında görsel sanatlar içerisinde yeni bir disiplin alanının popülaritesinin arttığı görülmüştür. bazen "yeni medya sanatı", "acil teknoloji sanatı" ya da (en kötü ihtimalle) "bilgisayar sanatı" olarak adlandırılan bu alan, elektronik olan her şeyin maliyetinin azalmasıyla ve kişisel bilgisayarın gelişimiyle kullanılabilir hale gelen yeni medya, araçlar ve teknoloji’nin bir dizi eleştirel incelenmesini ve kullanımını kapsamaktadır."net sanat","enteraktif sanat" ve "robot sanat" son zamanlarda ortaya çıkan yeni alt dal kategorilerinin sadece birkaçıdır. modernizm’den beri sanat daima, aktif olarak yeniden incelenen, formları genişleyen ve (enstalasyondan, video sanatına, ses sanatı veland art’an fluxus’a, vb) dışavurum aracı organlara sahipken, birleşen dijital teknolojiler,bütün programlarıyla ve şimdiye kadar var olan bu alanların genişlemesine ve irdelenmesine adanan kısımlarıyla (yalıtılmış "özel konu" sınıflarının yerine) yeterli büyüklükte anlamlı bir değişimi temsil etmektedir.( philip, kavita. da costa, beatriz. tactical biopolitics, art, activism, and technoscience.( london, england: the mıt press. 2008.) s. 367)