şükela:  tümü | bugün
 • yetki genişliği tevsii mezuniyet bir kamu yönetim biçimidir. merkezi idarede toplanan yetkilerin bir kısmının yerel idarelere bırakılmasıdır. merkezden yönetimin sakıncalarını azaltmak için uygulanmaktadır. tüm sorumluluk merkezi idareye ait olduğundan kontrol de merkezden yönetimdedir. 1982 anayasası'nın 126 maddesinde illerin yönetiminin yetki genişliği esasına dayalı olduğuna yer verilmiştir.
 • resmi olarak olmasa da tüm memurların kullandığı ayrıcalıktır...
  özellikle kolluk kuvvetinin.
 • merkezi idare adına sadece vali tarafından kullanılabilir.
 • merkezi idarenin taşra teşkilatının başındaki amirlerin yani valilerin, merkeze danışmadan, merkezden emir ve talimat beklemeksizin, kendi başına merkez adına karar alabilme yetkisidir
  kaymakam ve bucak müdürlerinin böyle yetkileri yoktur
 • çok büyük bir coğrafyanın, tek bir merkezden yürütülmesinin imkansızlığından kaynaklanmaktadır. göreve atanan yetkililer, merkezdekilerin canı sıkılırsa aynı şekilde görevden alınabilirler.
 • erdoğan teziç "vuran daima aynı çekiçtir ama, yalnızca sapı kısalmıştır" diyerek özetler bu ilkeyi.
 • bu yetki kullanılırken elde edilen gelir ya da yapılan masraflar merkeze aittir
 • merkezden yönetimin sakıncalarını ortadan kaldırmak ve özellikle bu yönetim biçiminin yol açtığı kırtasiyeciliği bertaraf ederek hizmetlerin taşra¬da gecikmeden yürütülmesini sağlamak amacı ile yetki genişliği (tevsii mezuniyet) ilkesinin uygulanması yoluna gidilmiştir. merkezi idarenin taşra örgütlerinden yalnızca il idaresinde uygulanmak-tadır.
  yetki genişliği belli başlı şu özellikleri göstermektedir:

  merkeze ait olan bir yetki, merkezi idarenin taşra örgütlerinde görevli amir (vali) tarafından kullanılmaktadır. yetkiyi merkez adına kullanan amir, merkezi idarenin hiyerarşisine dahildir.

  yetkiyi merkez adına kullanan amir, bu yetkiyi merkezi idarenin yürütmekle ödevli olduğu bir hizmetin (milli bir kamu hizmetinin) yürütülmesi için kullanmaktadır.

  yetkinin kullanılması ile yürütülen hizmetin giderleri merkezî idarenin
  bütçesinden karşılanmaktadır. yürütülen hizmet dolayısıyla elde edilen
  gelirler de merkezî idare bütçesinin gelirleri arasına katılmaktadır.

  nihayet, yetkinin kullanılması ile yürütülen hizmete tahsis edilmiş bulunan mallar da ya merkezi idarenin mülkiyetindedir ya da merkezi idarenin hüküm ve tasarrufu altındadır.
 • merkezin tasradaki valiye verdigi yetki. illerin idaresi bu esasa dayanir.
 • merkezi yönetimin yumuşatılmış şekli.