şükela:  tümü | bugün
 • yetki genişliği tevsii mezuniyet bir kamu yönetim biçimidir. merkezi idarede toplanan yetkilerin bir kısmının yerel idarelere bırakılmasıdır. merkezden yönetimin sakıncalarını azaltmak için uygulanmaktadır. tüm sorumluluk merkezi idareye ait olduğundan kontrol de merkezden yönetimdedir. 1982 anayasası'nın 126 maddesinde illerin yönetiminin yetki genişliği esasına dayalı olduğuna yer verilmiştir.
 • resmi olarak olmasa da tüm memurların kullandığı ayrıcalıktır...
  özellikle kolluk kuvvetinin.
 • merkezi idare adına sadece vali tarafından kullanılabilir.
 • merkezi idarenin taşra teşkilatının başındaki amirlerin yani valilerin, merkeze danışmadan, merkezden emir ve talimat beklemeksizin, kendi başına merkez adına karar alabilme yetkisidir
  kaymakam ve bucak müdürlerinin böyle yetkileri yoktur
 • çok büyük bir coğrafyanın, tek bir merkezden yürütülmesinin imkansızlığından kaynaklanmaktadır. göreve atanan yetkililer, merkezdekilerin canı sıkılırsa aynı şekilde görevden alınabilirler.
 • erdoğan teziç "vuran daima aynı çekiçtir ama, yalnızca sapı kısalmıştır" diyerek özetler bu ilkeyi.
 • bu yetki kullanılırken elde edilen gelir ya da yapılan masraflar merkeze aittir
 • merkezin tasradaki valiye verdigi yetki. illerin idaresi bu esasa dayanir.
 • eski dil de adem-i temerküz frenkçe de dekonsantrasyon yani yetki genişliği demektir. yetki genişliği anayasanın 126. maddesine yer alıp yalnızca il idaresine tanınmıştır bölge dahil başka bir idare için yetki genişliği söz konusu değildir bu yetkiyi kullanabilen tek yönetsel makam (bkz: vali)dir.