şükela:  tümü | bugün sorunsallar (1)
 • darbelere karşı 70 milyon adım koalisyonu'nun bugün izmir'de düzenlediği bir toplantının sloganı. slogan içimden geçenleri yansıtıyor. aktif, akılcı, tutarlı, demokrat.
 • yeni anayasa değişikliklerini destekleyen, ama devamını takip edeceklerini söyleyen insanların hazırladığını sandığım kampanyadır. şu an http://www.yetmezamaevet.com/ adresinde başlamıştır.
 • takılınabilecek 3 tavır mevcuttur; evet-hayır-boykot.

  yetmez ama evet ise yapış yapış politik bir reklam kampanyasıdır. kötünün iyisi eğilimi en olası türk seçmen eğilimidir ki muhtemelen referandum sonucunun yaslanacağı gerekçe de bu olacaktır. iktidar işte buraya oynamaktadır.

  (bkz: üzüleceğin bir hareket yapma burcu)
 • bir dsip sloganı. yapılan değişikliklerin hepsini iyi ama iyi olarak daha fazla değişiklik yapılabilirdi yanılsamasını yarattığı için akıl bulandıran bir slogan ve referanduma yaklaşım şeklidir. "yanlışlarına rağmen evet" olarak seçseydi dsip bu sloganı, yine katılmazdım ama en azından samimi olurdu.
 • engin ardıç'ın referandumla ilgili olarak benimsediği pozisyon.
 • izmir, şaşırtıcı biçimde öne çıkıyor: http://www.izmirizmir.net/…/haber.php?haber_no=4254
 • gazeteci yazar hüseyin çakır, konuya güzel bir açıklık getirmiş:

  "politika yapma adına, akp'ye karşı çıkmak için anayasa değişikliğiyle ilgili öyle şeyler söyleniyor ki, her halde en tipik olanlardan birisi de dsp'nin " akp'nin 12 eylül'üne karşı hayır" sloganı. ya da bir dostumun "evet diyenler tudeh'i" unutmasın gibi.

  bugüne kadar anayasada bir çok değişiklik yapılıdı. bu değişiklik paketi en kapsamlı ve de 12 eylül rejiminin felsefesine ucundan azıcık dokunuyor. işin öteki yanı bu değişikliğin yapılma biçimi, akp'nin değişiklikler için seçtiği maddeler vs. bu yöntemin kabul edilir yanı yok. akp'nin bu tutumu çok eleştirildi. muhalefetin sert tutumuna karşın uzlaşma arayışını diyalaog zemininde sürdürmeliydi. iktidarı da muhalefeti de bu ülkenin çocukları. birisi sert çıkınca ötekisi, susup beklemiyor. "ben de bu memleketin delikanlısıyım" diyor. o daha da sert çıkıyor.
  sonuçta, yöntem yanlışlığı da olsa, yasama yetkisine sahip tbmm'den anayasa değişliği paketi çıktı.
  değişikliğe ilişkin somut veri ortada. bu veriler üstünden konuşulması gerekirken. ortalıkta "vahim" durum, "korku" senaryoları dolaşmaya başladı. 12 eylül rejiminin yanında olanlar, bu rejimle kopmaz ideolojik bağı olanlar için söylenecek bir şey yok.
  solcu olup da bu değişikliğe karşı çıkışı ve bu dostların "durum vahim" demeleri ve bu nedenle hayır çağırıları yapmalarını anlamak çok ama çok zor. türkiye bir kere daha, değişimden ve statükodan yana olanlar olarak ayrışıyor. sol da ayrışıyor.

  hakikaten durum bu "kadar vahim" mi? durumu yorumla ortaya koymak yerine ekli dosyadaki (aym'sinin kararı öncesi) anayasada yapılan değişikliğinkarşilaştirmali tablosunu sizlerle paylaşarak, bu tabloda yer alan önceki hali ve değişiklik hali üstüne konuşarak hakikaten "vahim" olan durum nedir? hayır diyen dostların anlatmasını isterim. (ne yazık ki pdf uzantılı dosyayı sözlüğe nasıl aktaracağımı bilemedim - nuhungemisi)

  aşağıda google, "anayasa değişikliği" yazıldığında çıkan onlarca metinden bir tanesinde değişikliklerle ilgili yazılanlar:

  gerek aşağıdaki değişiklikle ilgili yazılanlar, gerekse ekli dosyadaki tablodaki karşılaştırmalı değişikliklerin beni korkutan bir yanı görülmüyor. geçici 15. maddenin kaldırılmasıyla 12 eylül'ün yargılanmasının yolu açılıyor. bazı solcu arkadaşlarım diyor ki, "zaten zaman aşımına uğradı, kaç tane adam kaldı..." bu zihniyeti hayretle izliyorum. bu zihniyete göre "1915 soykırımı" da anlamsız olmalı. kimi yargılayacaksın....

  somut verilerden kalkarak politika konuşulduğu zaman, ileri olanla geri olan, devrimci olanla, statükocu olan ayrımı da daha açık ortaya çıkıyor.

  anayasa’ya çocuklara, yaşlılara ve engellilere pozitif ayrımcılık yapılmasının önü açılıyor. ancak beklenen “kadınlara da pozitif ayrımcılık” getiren madde, taslağa konulmadı. yani, kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmasının önü kapalı.

  parti kapatma

  - parti kapatma davası ancak tbmm izniyle açılabiliyor.
  - partisinin kapatılmasına neden olan vekilin milletvekilliği düşmüyor
  - meclis’te yapılan konuşmalar, meclis’in izni olmadan kapatma davasına konu yapılamayacak
  - partilerin “temelli” kapatılmasının önü kesiliyor. kapatılan partinin yeniden açılmasının önü açılıyor.
  - siyasi yasaklar 5 yıldan üç yıla iniyor

  meclis yönetimi görev süresine düzenleme

  anayasa paketi ile tbmm yönetiminin görev süresi de, daha önce yapılan ve genel seçimlerin 4 yılda bir yapılmasını öngören anayasa değişikliğine uygun hale getiriliyor. tbmm’de seçimden sonra ilk seçilen yönetim 2 yıl görev yapacak. daha sonra seçilen yönetim ise, yeni seçime kadar görev yapacak.

  yaş kararlarina yargi denetimi

  anayasa’nın 125. maddesindeki değişiklik ile, yüksek askeri şura’nın alacağı askerlikle ilişik kesme kararlarının yargıya götürülmesinin önü açılıyor.
  hakim ve savcıların denetimi için yeni yasa çıkarılacak.

  darbe girişimleri sivil yargiya;

  anayasa değişiklik paketinde önerilen değişiklik ile, askerlerin “devletin güvenliği, anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine karşı suçların”, sivil mahkemelerde yargılanmasının önü açılıyor. böylece ergenekon gibi davalarda “askeri mahkeme mi, sivil mahkeme mi baksın”tartışması ortadan kaldırılıyor.

  siviller sivil mahkemede

  savaş dönemleri dışında, hiçbir sivilin askeri mahkemede yargılanmaması anayasa’ya giriyor. hatta savaş halinde bile askeri mahkemelerin yetkilerinin neler olacağına ilişkin yeni bir yasal düzenleme yapılmasının önü açılıyor.

  anayasa mahkemesi

  - üye sayısı 11’den 19’a çıkıyor
  - 3 üyeyi tbmm seçeçek- 2 üyeyi sayıştay ve 1 üyeyi barolar aday gösterecek, tbmm bu adaylar içinden seçecek

  üniversite mezunu vatandaşa anayasa mahkemesi üyeliği (sanırım bu olasılılık aym tarafından paketten dışlandı - nuhungemisi)

  - değişiklik paketine göre, anayasa mahkemesi’nin kalan üyeleri cumhurbaşkanı tarafından seçilecek. adayları, danıştay, yargıtay, yüksek idare mahkemesi, yök aday gösterecek. cumhurbaşkanı’nın ayrıca üst yöneticiler, anayasa mahkemesi raportörleri ve hatta yüksek öğrenim görmüş türk vatandaşları arasından da anayasa mahkemesi asil üyesi seçme hakkı olacak. tüm anayasa mahkemeleri üyelerinde 45 yaşını doldurmuş olma şartı aranacak.
  - anayasa mahkemesi üyelerinin görev süreleri 12 yılla sınırlandırılıyor. ikinci kez seçilmelerinin önü kapatılıyor.

  yüce divan kararlarina yargi yolu açiliyor

  değişiklik paketi ile, cumhurbaşkanları, başbakan ve bakanları yargılayan anayasa mahkemesi’nin, yani yüce divan’ın vereceği kararlara da yargı yolu açılıyor.
  ayrıca, türkiye cumhuriyeti vatandaşlarının, tüm iç yargı yollarını tükettikten sonra anayasa mahkemesi’ne başvuruda bulunmalarının da önü açılıyor. böylece, vatandaşların avrupa insan hakları mahkemesi’ne gitmeden önce, bir de anayasa mahkemesi’ne başvurmalarının önü açılıyor.

  askeri yargidan “askerlik gerekliliği” kalkiyor

  anayasa değişikliğine, sivil ve askeri yargılama arasındaki farkların giderilmesi için de maddeler konulmuş. buna göre, askeri yargıtayın kuruluş ve işleyişine ilişkin kanunlar yapılırken, bunların “askerlik hizmetlerinin gereklerine” görev yapılmasının önü kapatılıyor. buna ilişkin anayasa maddesinden, “askerlik hizmetlerinin gereklerine göre” ibaresi kaldırılıyor

  hsyk’nin yapisi değişiyor

  anayasa değişiklik paketinde, hakimler savcılar yüksek kurulu’nun yapısında da değişikliğe gidiliyor. üye sayısı 21’e çıkarılıyor. adalet bakanı’nın, hsyk’nın başkanı olması ilkesi ve adalet bakanlığı müsteşarı’nın kurulun doğal üyesi olması değiştirilmiyor. (oysa ab raporlarında bu durumun yargı bağımsızlığını etkileyeceğine ilişkin eleştiriler vardı).
  hsyk, üç kurul halinde çalışan bir yapıya kavuşturuluyor.
  hsyk’nın meslekten çıkarma kararı, yargı denetimine açılıyor. hsyk’nın diğer tüm kararlarına ise yargı denetimi kapalı.

  12 eylül’e yargi yolu

  anayasa’nın 12 eylül askeri darbesini yapanların yargılanmasına engel olan geçici nitelikteki 15. maddesi kaldırılıyor. böylece başta eski cumhurbaşkanı kenan evren olmak üzere, 12 eylül darbe sorumluları hakkında darbe yapılmasının önü açılıyor.

  anayasa mahkemesi yedek üyelerine asil üyelik yolu

  yine getirilen bir geçici madde ile, halen anayasa mahkemesi’nde görevde bulunan geçici üyelerin tümünün asil üye haline getirilmesi öngörülüyor. kalan üyelikler için yapılacak seçimler karara bağlanıyor."
 • anayasa değişikliği oylamasına dair emre aköz'ün de benimsediği pozisyon.
hesabın var mı? giriş yap