şükela:  tümü | bugün
 • tapu kütüğüne yapılmış olan her tescil, bir ayni hakkı karşılar. diğer bir deyişle, tescil edilmiş olan her ayni hakkın geçerli olarak varlık kazandığı kabul edilir. bu hüküm, tescilin olumlu hükmü olarak kabul edilmektedir. ancak, bazı durumlarda, tescil geçerli bir hukuki sebebe dayanmayabilir, tescil geçerli olmayabilir veya tescil isteğinde bulunan kişinin hak üstünde tasarruf yetkisi bulunmayabilir. bu gibi durumlarda tescil, yolsuz tescil olarak adlandırılır.
  bunun yanında, geçerli bir tescil de, ayni hakta sicil dışı meydana gelen bir değişiklik sonucu sonradan yolsuzlaşmış ve gerçek hak durumunu göstermeyen bir tescil haline gelmiş olabilir. bu gibi durumlarda, iyiniyetli üçüncü kişiler bakımından, yolsuz bile olsa, tescilin olumlu hükmü uygulanır. iyiniyetli üçüncü kişilerin böyle bir tescile güvenerek kazandıkları ayni haklar korunur. “tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur.”
  yani tapu siciline değil de herhangi farklı bir şeye hakka veya belgeye dayanılarak yapılan tescil yolsuzdur.
 • (b), (a)’nın evini sahte vekaletname ile (c)’ye satarsa (c) malik olmaz. burada yolsuz tescil vardır. (c) bu evi (d)’ye satarsa (d) tapu siciline güven ilkesi gereğince malik olur. (bkz: oğuz sadık aydos) (bkz: kırmızı çizgi)
 • gerçek hak ve hukuki durumu yansıtmayan tescil.
 • hak kazanımına teşkil eden tasarruf yetkisinde veya diğer kurucu unsurların eksikliği halinde ortaya çıkabileceği gibi, tapu memurunun yaptığı yanlışlık neticesinde de ortaya çıkabilir.

  yolsuz tescile dayanarak hak kazanan iyi niyetli üçüncü kişilerin kazanımı korunur. burada dikkat edilmesi gereken husus üçüncü kişilerin kazanımlarının korunmasıdır. yoksa yolsuz tescile dayanan iktisap korunmaz.

  örnek: a şahsı, ayırt etme gücünden yoksun b'den taşınmaz satın alıyor. ve bu işlem tapuya tescil ediliyor. a adına yapılan tescil yolsuz tescildir. fakat a' nın tescilinin yolsuz tescil olduğundan haberi olmayan c şahsının, a şahsından taşınmazı satın alması durumunda, iyi niyetli c' nin kazanımı korunur. oysa a' nın kazanımı korunmaz.