şükela:  tümü | bugün
1 entry daha
  • anlamadığım bir maddesi var. 34/2 fıkrada “(2) yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik görevine görevlendirilenler ve 33 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 36 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.” şöyle bir ibare var. hayır sınav başvurusunu esas alıyorsun ama görevlendirmeyi 23-27 eylül’de yapıyorsun. 7 ay gibi bir süre geçiyor. değerlendirme için görev süresini hesaplarken de 17 temmuz baz alınsın diyorsun. e benim göreve başlayacak olduğum tarihte müdürlük için şartları taşıyıp taşımadığıma baksana sen. sınav başvurusuna neden kitleniyorsun. bu maddenin değişmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü yöneticilik yapacak öğretmen bulunamıyor. kimse olmak istemiyor. bari olmak isteyene mani olmayın.