şükela:  tümü | bugün
 • bir toplumu ya da devleti yoneten kurum. kurallarin yaratilmasi ve uygulanmasi ile ilgilenen kurum.
  cogunlukla hukumete de yonetim denir. ama genel anlami ile sadece hukumet degil, yargi ve yasama da yonetimin parcasidir
 • (bkz: idare)
 • yönetme eylemine verilen isim.
  yönetimden anlamam = çok kötü yönetirim, batırırım.
 • en çok futbol takımının yöneticiler topluluğu için kullanılır.
  (bkz: yönetim istifa)
 • nasıl olursa olsun tiranlık anlamına gelir*.
 • başkalarına iş gördürme, başkalari aracılığı ile iş başarma süreci. planlama, örgütleme, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerinden oluşur. ingilizcesi management dir. belli hedeflere başarı ile ulaşmak için yapılan planlama, örgütleme ve denetleme faaliyetlerine denmektedir. ayrica (bkz: yonetim sinerjisi), (bkz: yonetim felsefesi)
 • san'atların en eskisi, bilimlerin en yenisi olarak tanımlanır.
 • bir gruba bağlı kişilerin tek tek gösterdiği çabaların ortak bir amaca doğru yöneltilmesine yol gösterme,önderlik etme ve denetimini sağlamadır.
 • konuyla ilgili fuko der ki: "şayet batı medeniyetinin yarattığı özne formunun soybilimsel analizi yapılacaksa, tahakküm teknolojilerinin yanı sıra kendilik teknolojileri de, daha doğrusu, bu iki tip teknoloji arasındaki etkileşimler de hesaba katılmalıdır. bir başka deyişle, böyle bir analiz için hem bireylerin birbirlerine karşı kullandıkları tahakküm teknolojilerinin bireylerin kendi üzerlerine uyguladıkları süreçlerle buluştuğu noktalar, hem de kendilik tekniklerinin baskı ve tahakküm yapılarına entegre olduğu noktalar gözönüne alınmalıdır. işte bu ikisinin kesişme noktası, yani bireylerin başkaları tarafından yönetilme biçimleriyle bireylerin kendi kendilerini yönetme tarzlarının kesişme noktası adına yönetim dediğimiz şeydir. kelimenin en geniş anlamıyla insanları yönetmek, onları, yönetenlerin yapmalarını istedikleri şeylere zorlamak değildir; insanları yönetmek tahakküme kaynaklık eden teknikler ve benliğin kendi kendisini oluşturmasını veya ıslah etmesini sağlayan süreçler arasındaki hem zıt hem tümleyici çok yönlü bir dengedir."