şükela:  tümü | bugün
  • (bkz: huzur hakkı)
  • şu dünyada en havalı ünvanlardan biriymiş gibi gözükse de en gereksiz insanlar topluluğu gibi de bir şeydir.
  • türkiye'de aile tipi a.ş.'lerde muhasebecinin karar defterini ev ev dolaştırıp ev işinin ortasında imzasını aldıkları kişidir.
  • patron çocuklarının mail imzası ünvanı.
  • anayasa mahkemesi tarafından 19.07.2019 tarih ve 30836 sayılı resmi gazete'de yayımlanan 2015/11192 sayılı bireysel başvuru kararında, sosyal güvenlik prim borçlarına ilişkin olarak şirket tüzel kişiliğinin malvarlığına başvurulmaksızın temsil yetkisini haiz olmayan yönetim kurulu üyesine ödeme emri gönderilmesi ve takip işlemlerine geçilmesi mülkiyet hakkının ihlali olarak görülmemiştir.

    mülkiyet hakkına müdahelede ölçülülük ilkesi yönünden tartışmaya açık olarak gördüğümüz söz konusu karar oyçokluğuyla alınmıştır. karar'da 3 üye karşıoy oy kullanmıştır.