şükela:  tümü | bugün
 • kaldirilmasi icin gerekli yasa duzenlemesi orgutlu bir eyleme ihtiyac duyan yasaktir. netekim bilgisayardan "fwd: " ile ba$layan mailler yollayarak degi$en yasa gorulmemi$tir; ama bir pankart, bir slogan uyuyan kitleleri degi$tirir.
 • utanç vericidir.
 • içlerinde benimde olduğum büyük bir çoğunluğun* yasağı delmenin bir milyonun üzerinde yolunu bulduğundan ve bu sebepten ötürü yine önemli bir çoğunluğun*yasak mı değil mi? onun bile farkında olmadığı yasaktır. yasak olduğunu bilmediğin bir şey serbest kalsın diye nasıl tepki verebilirsin ki?
 • illegal yollardan youtube girişin herhangi bir yasal yaptırımı olmadığı sürece kimse tarafından ciddiye alınmayacak yasaktır. ha bir gün birini tutuklarlar, yargılarlar sen youtube'a giriyormuşsun diye, işte o zaman kıyamet kopar gibime geliyor. tabii bu ülkede bir şeycik olmaz ama olsun.
 • http://www.radikal.com.tr/…17.02.2010&categoryid=99
  yazının başlığı kadar, şu cümlesi de dikkat çekici: "tiranlık, insanların yavaş yavaş susturulmasıyla başlar"
 • ofisten youtube'a girmek için proxy sitelerine bakıyoruz.
  evden youtube'a girmek için dns ayarlarını değiştiyoruz.
  cep telefonundan youtube'a girmek için jailbreak yaptırıyoruz.

  görünen o ki; youtube yasağı kanun, biz de kanun kaçağı gibi yolumuza devam ediyoruz.
  20 adet ulusal televizyon, 41 ulusal gazete, yüzlerce radyo ve 73 milyon insan sessizlik rekoruna koşuyoruz.

  sonra kafamda sorular sıraya giriyor. kendime soruyorum. arkadaşlarıma soruyorum. kim dinlerse ona soruyorum. ve hiçbir şeyi değiştiremediğimizden şüpheleniyorum.
 • sessiz sedasız 2. yılını doldurmuş yasaktır.
  konu ile ilgili internet teknolojileri derneği'nin duyurusu aşağıda yer almaktadır, arz ederim!

  türkiye internetle savaşarak harakiri yapmaya devam ediyor!

  mustafa akgül / internet teknolojileri derneği

  you tube yasağı 4 mayısla 2 yılı buluyor.. bu internetden korkmaktan,
  interneti ve çağı algılayamaktan, internete ilişkin düzgün yapılanma
  kuramamanın sonucudur. internetin marjinal problemlerine interneti
  yasaklayarak çözüm aramak en çok türkiye'ye zarar vermekte; deyim
  yerindeyse türkiye harakiri yapmaktadır. ülkemiz, interneti kontrol
  etmeye çalışan, donkişot vari internete savaş açan bir ülke görüntüsü
  çizmektedir. yasaklar, en iyisinden, devekuşu misali türkiyenin kafasını
  kuma gömmesidir. bu yasak, bir mahkememizin yetkisini tüm dünya olarak
  görmesi nedeniyle devam etmektedir. devlet ricali yasağı eleştirmekte,
  ama yasağı kaldıracak çabayı da hiç kimse göstermemektedir. "zararlı
  içeriği", yönetişim ilkeleri ışığında modern dünyaya paralel, ve
  yurttaşları bilinçlendirerek büyük ölçüde çözmek mümkündür. ülke olarak
  yasaklama refleksinden vazgeçip, interneti yaşamımızı kolaylaştırmak,
  demokrasimizi geliştirmek, toplumsal kalkınmayı sağlamak, dünya ile
  rekabet için kullanmaya odaklanmamız gerekir.

  youtube yasağına konu olan 10 video'nun yarısı kaldırılmış, yarısının
  ise türkiye'den erişimi youtube tarafından engellenmiştir.
  mahkemelerimiz, dünya üzerindeki türkler yoluyla, yetkisini tüm dünya
  olarak görmektedir. böylece kendi ifade özgürlüğü normumuzu ve yasakçı
  bakış açımızı tüm dünyaya empoze etmeye çalışıyoruz. ülkemiz, adı
  konmadan, dünya internetine savaş açmıştır. yasakçı bir bakış açısıyla,
  dünyadaki tüm yer sağlayıcıların türkiye'de kayıt olmasını istemekteyiz.
  tedbir olarak verilen kararlar, yargılama yapılmadan kesin karar gibi
  uygulanmaktadır. ülkemiz, internetin potansiyelini kavrayamadığı için,
  matbaadaki gecikmeye benzer bir mantıkla, interneti yasaklamaktadır.

  interneti nasıl algılamalıyız ?

  internet bir bilgisayar ağının ötesinde, insanları ve insanlığın düşünce
  ve kültür ürünlerini kapsayan bir ağ; insanların buluştuğu,
  örgütlendiği, iş yaptığı, öğrendiği, öğrettiği, eğlendiği, paylaştığı;
  yaşamın tüm boyutları ile içiçe geçmiş bir ortamdır. dünya, internetin
  başını çektiği bilgi toplumuna geçişin arayışı içinde. bilgi toplumu,
  bilim, teknoloji, ar-ge ve inovasyonun temel zenginlik ve istihdam
  kaynağı olduğu, bağımsız ve yaratıcı bireyin öne çıktığı bir toplum
  yapısını işaret ediyor. küçük büyük tüm ülkeler bütün vatandaşlarını
  internet okuryazarı yapmaya, ve internetden yararlanmasının yollarını
  aramaktadır. herkesin internete ucuz ve kolayca erişimini sağlamaya, tüm
  şirketlerin iş süreçlerini internete uyumlu yapmaya, kamu yönetimini
  internete taşımaya koyulmuşlardır.

  internet geniş kitlelerin iş birliğine, beraber üretimine, deneyim ve
  bilgi birikimini, kişisel bilgi ve meraklarını paylaşmayı mümkün
  kılmıştır. internet hiç kimsenin tahmin edemediği biçimde gelişmekte,
  sıradan yurttaşa bunları fazla teknik beceri gerektirmeden, kolay, ucuz
  ve hızlı yapma ortamı sağlamıştır. 3g gibi mobil teknolojiler, ve
  gelişen bilişim teknolojileri ise bunu insana her an sürekli olarak
  sunmaktalar. dünya yurttaşları da buna olumlu cevap vermişlerdir. web
  2.0 servisleri, özellikle sosyal ağlar, wikipedia, linux ve açık kaynak
  dünyası, açık ders malzemeleri, bunun örnekleri arasındadır. kitleler,
  internet üzerinden insanlığın ortak sahibi olduğu ürünler geliştirmekteler.

  internet üzerinde 1.8 milyar insan mevcuttur. 733 milyon bilgisayar
  internet alan adı sistemine kayıtlıdır. yeni tarama motoru cuil.com 127
  milyar sayfayı indekslediğini söylemiştir, yani en az o kadar da sayfa
  bulunmaktadır. netcraft.com 242 milyon web saymıştır. 192 milyon
  civarında alan adı mevcuttur. 130 milyonu aşkın kişisel web/günlük var.
  tüm internette 100 milyonlar ölçüsünde video var.. facebook'un kullanıcı
  sayısı 400 milyonu, twitter 105 milyonu , linkedin 50 milyonu
  aştı.dünyada günde 250 milyar e-posta gidiyor, bu yılda 90 trilyon
  demek. sosyal ağlar, yurttaş temelli içerik aldı başını gidiyor. sosyal
  ağlarda kadınlar önde gidiyor. twitter'da en cok izlenen kişiyi takip
  eden, 4.25 milyon insan var, obamayi 3.8 milyon kişi izliyor. twitter'da
  100 bin, facebook'ta 500 bin uygulama var. twitterda günde 55 milyon
  kısa mesaj var. yurttaş fotoğraflarının toplandığı flicker'de 4 milyar
  foto var. facebook'a her ay 2,5 milyan resim yükleniyor. her gün 200
  milyon facebook kullanıcısı facebook'a bağlanıyor. youtube üzerinde
  günde 1 milyar video izleniyor. video pazaranın %40?i youtube'ta. her
  dakika 20 saatlik video youtube'a yükleniyor.

  türkiye'de ise 26-30 milyon civarında kullanıcı, 3.1 milyon bilgisayar,
  215 bin türkiye içinde, 870 bini türkiye dışında alan adı var.
  halkımızın, %27'si interneti düzenli kullanıyor, %67'i hiç internet
  kullanmamış evlerin %81'inde internet yok. kadınların %80'i internet
  kullanmıyor. bu kırsal kesimde %90?lar ölçüsünde.

  youtube, facebook, twitter, flicker, myspace, linkedin gibi sosyal ağlar
  bir eğlence ve arkadaşlık ortamların ötesine geçmişler; bir işbirliği,
  iş yapma, örgütlenme, pazarlama, dağıtım, öğrenme, tanıtım ortamı haline
  gelmekteler. fortuna 500 firmaları, uluslarası kuruluşlar, vakıflar,
  üniversiteler artık sosyal ağlarda yer almakta, paydaşlarla sosyal ağlar
  üzerinden çift yönlü etkileşime girmekte, birlikte üretme, ürün ve
  politika üretme sürecine girmişlerdir.

  youtube'ta ne var ?

  youtube tüm dünyada sıradan kullanıcıların, üniversitelerin, firmaların,
  uluslarası kurumların, yani kullanıcıların oluşturduğu içeriği sunan,
  tüm dünyaya hizmet eden, günde 1 milyar videonun izlendiği bir web.
  dünya üzerinde 9500 üniversite, youtube'u kendi ders
  mazlemeleri/videolar için kullanıyor. 4000'i aşkın vakıf, 2300 banka,
  2300 enstitü youtube'u kurumsal olarak bir dağıtım kanalı olarak
  kullanıyor. youtube'da "türkiye" taranınca 320 bin, "turkey" taranıncada
  476 bin video çıkıyor. galatsaray için 107, fenerbahçe için 115,
  beşiktaş için 51 bin video var. istanbul için 266, antalya , alanya,
  bodrum ve marmaris için yaklaşık 7 bin video var. obama taranınca
  milyonun üstünde video, 6000 civarında kanal bulunmakta.

  internet, insanların buluştuğu, iş yaptığı, eğlendiği, öğrendiği,
  öğrettiği, çeşitli elektronik nesneleri değiştiği, paylaştığı, okuduğu,
  yazdığı bir ortamdır. internet, kütüphanelerin, gazete ve dergilerin,
  tv'lerin, müzelerin, laboratuvarların, sergilerin, konser salonlarının
  olduğu, insanlığın kültür mirasının paylaşıldığı bir ortamdır. insanlar
  arası iletişim, iş birliği ve dayanışmanın olduğu bir ortamdır. yaşamın
  tüm boyutlarına, tüm mesleklere, tüm yaş gruplarına hitabeden, yaşamın
  yansını bulan, insanlığı etkileyen önemli bir gelişmedir.

  bilişim, bilgi teknolojileri ve internet, insanlığı yeni bir toplum
  biçimine taşıyan, tetikleyen ve temsil eden içiçe geçmiş araçlar
  bütünüdür. insanlık, sanayi ötesi bir toplum biçimine, bilgi toplumna
  geçişin sancılarını yaşamaktadır. bu anlamda bilgi, temel zenginlik
  kaynağı, verimlilik, rekabet kaynağı ve istihdam aracıdır.

  beyinsel emek yaratılan katma değer açısından, kol emeğinin önüne
  geçmiştir. yer altı zenginliklerinden, bankalardaki paralardan çok
  entelektüel sermaye öne çıkmıştır. bunun sonucunda ülkelerin zenginlik
  kaynağı, yetişmiş insanların beyinlerindeki bilgidir denebilmektedir.

  "bilgi toplumu"na yönelişin bir sonucu olarak, sektörlerin yapısında
  önemli değişimler gözükmektedir. telekom, basın, medya, eğlence
  sektörleri köklü olarak değişmektedir. kamu yönetimi, bu gelişmeler
  sonucunda ciddi bir yeniden yapılanma arayışına girerek, kendini
  e-devlet uygulamaları şeklinde ortaya koymaktadır. ülkeler ve birleşmiş
  milletler, ab, dünya ekonomik forumu gibi uluslararası yapılar, ülkeleri
  ve tüm dünyayı "bilgi toplumu"na taşımak için planlar yapmaya, eylem
  planları ortaya çıkartmaya, her çocuğa bir dizüstü bilgisayar gibi tüm
  dünya yurttaşlarına yönelik projeler üzerinde çalışmaya başlamıştır.

  kısaca tüm dünya, "bilgi toplumu" hedefini benimsemiş ve ona yönelmek
  için ciddi bir çabaya girmiştir. bu bağlamda ülkemizde de 2006-2010?u
  kapsayan bir "bilgi toplumu stratejisi" ve "eylem planı" bulunmaktadır.
  kamuoyunın farkında olmadığı bu proje, dağınık yapı ve sahipsizlik
  nedeniyle büyük ölçüde bitirilemiştir.

  5651 ne getirdi ?

  ülkemizdeki yasaklamaları tetikleyen, 5651 nolu aceleye getirilmiş,
  internetden korkan bir felsefeyle yazılmış, bir tepki ve yasaklama
  yasasıdır. özgürlükler ve güvenlik dengesinin, özgürlük aleyhine
  bozulduğu, "internetde benim istemediğim kuş, ne pahasına olursa olsun
  uçmasın" bakış açısıyla, evrensel hukuk ve anayasanın temel ilkelerinin
  feda edildiği bir düzenlemedir. bu amaçla, btk içinde iletişim
  başkanlığına (tib), hukukçu ve iletişimci ağırlıklı 93 kişilik kadro
  veriliyor, ve interneti temizleme görevi veriliyor. yurt dışındaki
  webleri, tib, resen, sorgusuz sualsiz, savunmasız, haber vermesiz
  kapatma yetkisine sahip. bu yetki yurt içinde mahkemelere ait. bu gün en
  az 6000 webin yasaklandığını biliyoruz, ama tam sayıyı kimse bilmiyor.
  tib hukuk mahkemlerinin medeni kanun ile fikri ve sinai haklara ilişkin
  kararları görev alanı dışında saymış, ama ceza mahkemelerinden gelen
  5651 dışı yasaklamaları uygulamıştır.

  bugün yasaklamalar konusunda , kanımca, bir hukuk faciası uygulanmakta.
  savunma alınamdan verilen tedbir kararları, kesin karar olarak
  uygulanmakta, ve ülke içinde yargılam ayolu açılamaktadır. youtube 2
  yıldır yasaklaı olmasına rağmen , bu konuda devletimizin açtığı bir dava
  yoktur. bizim, internet teknolojileri derneği olarak aihm'e açtığımız
  dava var.

  ne yapılmalı ?

  5651 bilişim stk'larının "imdat çığlıkları" arasında yangından mal
  kaçırıcasında çıktı. bu süreçte, 10 milyon blog'un olduğu wordpress,
  myspace.com, dailymotion.com, alibaba.com gibi büyük, milyonlarca
  kullanıcının üye olduğu, içerik eklediği çoğu weblerin yanında,
  richarddawkins.net, turandursun.com, anarsist.com, ataist.org gibi
  aykırı görüşlerin ortaya atıldığı weblerde yasaklardan nasibini aldı. bu
  yasaklamalar, her zaman 5651 nedeniyle olmuyor; kişisel haklar ve fikri
  ve sinai hakların ihlali nedeniyle türkiye'nin her hangi yerinde bir
  mahkeme, hiç bir savunma almadan, bir bilirkişiye başvurmadan tedbir
  olarak bir yasaklama getirebiliyor. 5651 kaldırılıp, daha özgürlükçü,
  katılımcı, ve hukuka ve adelete uygun bir düzenlemeye gidilmedilir. bu
  yönde kartepe çalıştayında temel ilkeler kamu, sivil toplum ve özel
  sektörçe ortaya kondu.

  yasakçı refleksten kurtulup, hoşgörü, katılım ve saydamlık temelinde,
  ifade özgürlüğünü esas alan, uzun vadeli ülke çıkarlarını gözeten
  süreçleri kurmalıyız. yasaklama, ancak son çare olarak ve geçici olarak
  düşünülmelidir. yurttaşları adına karar veren devlet refleksiden
  vazgecip, yurttaşları bilgilendirip, kararı ona bırkan bir bakış açısına
  geçmeliyiz.

  kısa vadede hassas olduğumuz konularda, kendi normlarımızı tüm dünyaya
  dayatma çabamızdan vazgeçmeli, ve internetin türkiye'den görüntüsü ile
  yetinmeliyiz. bir nesne , türkiye'deki ip'ler için yoksa onu kaldırılmış
  saymalıyız. adaletsiz bir şekilde suçsuz yurttaşlarımızı
  cezalandırmaktan vazgeçmeliyiz. bir kitap, hatta bir paragraf yüzünden
  koca kütüphaneleri yasaklamak düşüncesini bırakmalıyız. başarılı
  olduğumuz sürece, kendimize zarar veririz. btk'nın işini yapmaması
  nedeniyle, bir kaç video nedeniyle youtube'u 2 yıldır kapalı tutmak
  türkiye'ye zarar veriyor. nesne temelli filtreleme kolayca yapılabilir;
  btk bunu yapacak, mali, idari ve teknik beceriye sahiptir.

  internet aynı zamanda sokaktır. "zararlı içerik"in yanında, çeşitli
  zararlı unsurlarda var. özgürlükler, kişisel mahremiyet ve gelişmenin
  önünü tıkamamak, zararlı unsurlarla mücadelede özenle korunmalıdır.
  toplumun ilgili kesimlerini paydaş olan bir yönetişim yapısını kurmak,
  gelişme için çok önemlidir. ülkemizin hassasiyeti olduğu konulardaki
  "zararlı içeriği", bilişim stk'ları ve internet gönüllüleri ile birlikte
  harekete ederek çözebiliriz. kamunun katı refleksi yerine, sivil
  toplumun esnek, katılımcı, diyalog temelli yapısı bu sorunu daha kolay
  çözebilir. devletin, esas olarak, "zararlı içerik"le mücadeleyi yurttaşa
  bırakması, demokrasilerde, esastır. devlet bunu destek olmalıdır; ama
  işi yurttaşa bırakmalıdır.

  internet, insanlığın gelişme önemli bir aşamayı temsil etmektedir.
  gelişme, dünya ile bütünleşmek, ab'ye girmek isteyen, özgür bireylerin
  oluşturduğu, çok renkli ve çok sesli bir türkiye için vazgeçilemez bir
  araçlar bütünüdür. gelin, interneti kalkınmamızı hızlandırmak,
  demokrasimizi geliştirmek, ortak aklımızı oluşturmak, bireyler olarak
  kendimizi geliştirmek, birlikte üretmek için kullanalım.

  internet yaşamdır !

  ----------------------

  saygilar
  mustafa akgul
 • genel olarak yasaklar konusunu kafaya taktirtan durum.
  youtube bana cok bir sey ifade etmediginden acilip kapanmasi nazarimda cok da onemli degil. ama onun disinda kapatilan binlerce site var su ya da bu sebepten.
  daha gecen gun haberlerde son gunlerdeki tecavuz haberleriyle ilgili kendisine danisilan bir psikolog bilgisayar oyunlarinin, internetin bu olaylara katkisindan bahsediyordu.
  zat-i muhtereme gore tek sorumlu teknoloji.
  boyle de garip bir anlayisimiz var iste; durumun kaynim bana kaydi konseptinin ya da ne bileyim ikiyuzlu ahlak anlayislarinin bir disavurumu olarak algilanmasindan ziyade, interneti sorumlu tutmak en mantiklisi degil mi ya? kapatirsin biter, evdeki ahval, anne baba tarafindan egitim? bunlara ne gerek var,cocugun tecavuzcu mu, kapat porno sitelerini, cocugun sigara mi iciyor, reklamini yasakla, gidip birilerini mi gasp etti aksiyon filmlerine bok at, vs vs.
  tv dizilerinde birileri mi opustu, uyar gitsin, zaten senin cocugunu da leylekler getirmisti. hayir anlamadigim bir sey var ki o da su; devletin insanlarin kendi cocugu, yakinin vs uzerinde hic bir etkisi olmadigina inanip butun kontrolu ele almaya calismasi nasil bir kafadir? arti hosuna gitmiyorsa izleme arkadas, cocugunun ahlaki bozulacak diye dusunuyorsan da cocuguna izletme! ask-i memnu dizisinde opustuler diye olay cikardilar, ne sasiriyorsunuz, adam sittin sene once yazmis romani orada bu tasvir edilmis babalar da gitmis cekmis. konsept aldatma, sevmiyorsan izleme! trt'nin 70'li yillarda cekip yayinladigi orijinal versiyonu izlese trt'yi bile kapattirir bu zihniyet.
  iste boyle...
 • şimdi bu yasak 2. yılını da doldurduğuna göre artık kanıksanan bir hale geldi, herkes kendi kafasına göre takılıyor. ama şöyle de ilginç bir durum söz konusu:
  diyelim ki youtube'a yüklenen bir video ile türkiye'de ikamet eden bir kişinin kişilik haklarına müdahale ediliyor, bu kişinin son derece haklı olduğunu düşünelim, doğal olarak türkiye'de mahkemeye başvurarak bu videoya erişimin engellenmesini istiyor. ama sorun şu ki, youtube'a erişim zaten engelli. sanırım mahkemelerimiz böyle bir durumda başvuruda bulunan kişiye "merak etme, zaten toptan kapalı erişim, kimse göremez o videoyu" diyerek geri gönderiyorlar. yoksa, zaten erişimi engelli olan bir siteye mahkemenin ayrıca bir videonun engellenmesi için başvurması komedi olur.
  bu durumda, aslında bu yasak şu demek oluyor sanırım, youtube yöneticilerinin dikkatini çekecek kadar açık olmadığı sürece, bu siteye ne isterseniz yükleyebilirsiniz, nasılsa türkiye'de hukuken bir sonuç alınması mümkün değil, istediğiniz kişiler hakkında istediğiniz kadar atıp tutabilirsiniz, çünkü youtube'a türkiye'den erişim yok.
  tam anlamıyla devekuşunun kafasını kuma gömmesi hikayesi bu, kutluyorum ilgilileri.

  not: aslında sadece youtube için değil, 5651 sayılı yasaya bağlı olarak toptan erişime engellenen tüm siteler için geçerli bu, sonuçta gerçekten erişime engellenmesi gereken içeriği engellemek yerine, bu içeriği sözde bir erişilemezlik duvarının ardına yerleştirerek, erişimin zımnen serbest bırakılmasına yol açıyor bu durum.