şükela:  tümü | bugün soru sor
  • yükleme, insanların olayları ve davranışları anlamlandırma ve açıklama sürecidir.
    başka bir deyişle, yükleme, olay ve davranışlara ‘nedensel açıklamalar’ getirmektir. yüklemelerin ardında anlam arama ve kontrolü elinde tutma isteğinin yattığını belirtilmektedir. yükleme karmaşıklığı ise, insanların, olayların ya da davranışların nedenleri üzerine düşünürken, sahip oldukları bilgilerin karmaşıklık düzeyine ve ürettikleri açıklamaların çeşitliliğine işaret etmektedir. araştırmacılar yükleme karmaşıklığını bireysel bir farklılık olarak görmektedir. onlara göre, olay ya da davranışları yorumlarken bir kişi karmaşık düşünürken, bir diğeri basit açıklamaları tercih edebilmektedir.

    yükleme karmaşıklığı, “motivasyon düzeyi, basit açıklamalardansa karmaşık açıklamaları tercih etme, üstbiliş, insanların davranışının diğerleriyle etkileşimlerinin bir işlevi olduğunun farkında olma, karmaşık içsel açıklamalar yapma, karmaşık dışsal açıklamalar yapma ve zaman boyutunu kullanma” olmak üzere yedi atıfsal yapı altında incelenmiştir. birey, değerlendirmelerinde ne kadar çok boyut kullanırsa, o derece yüksek bir yükleme karmaşıklığı sergilemektedir. ilgili araştırmalar, yüksek yükleme karmaşıklığı düzeyine sahip olan insanların başka insanların tutumlarına ilişkin akıl yürütürken daha doğru yargılarda bulunduklarını, olaylara karşı farklı bakış açıları geliştirebildiklerini ve yapılan bir davranışı yalnızca onu yapanın kişiliğine yüklemediklerini göstermektedir. diğer bir ifadeyle, yükleme karmaşıklığı, insanların, başkalarının davranışlarına ya da olaylara ilişkin değerlendirmelerini etkilemektedir.

    ekleme: ingilizce psikoloji terminolojisinde bu kavram "attributional complexity" olarak geçmektedir.