şükela:  tümü | bugün
 • 24 nisan 1933'de ve 14443 sayılı kararname ile kurulan. milli güvenlik kurulunun kökeni diyebileceğimiz kendi köklerini de harp encümeni'nde bulan kurul. askeri bürokrasinin devlet teşkilatı içindeki yerinin ve etkisinin çok daha eskilerden geldiğini de anlamamı sağlamış meclis. milli güvenlik meselesinin hükümetlerden alınıp, farklı organlara verilmesinin ülkemizdeki ilk örneği sanırsam. milli güvenlik, karar alma görevi millete bırakılamayacak kadar önemli bir konu olarak görüldüğü için böyle bir yöntem bu devlet kurulduğundan beri kullanılmış tahminimce. (bkz: şeffaflık) (bkz: demokrasi)

  teşkil tarzı ve görevi şu şekildedir:

  başbakanın başkanlığında, genelkurmay başkanı ve bakanlar kurulu üyelerinden oluşur. yüksek müdafaa meclisine dilediği takdirde cumhurbaşkanı başkanlık eder.

  yüksek müdafaa meclisi'nin görevi, milli seferberlik bakımından vekillikleri verilecek vazifeleri tespit etmek ve gerekli esasları hazırlamaktır. yüksek müdafaa meclisi bu görevi yerine getirebilmek için senenin muayyen zamanında birbiri ardı sıra toplantılar yapar. lüzumu halinde olağanüstü de toplanabilir.

  yüksek müdafaa meclisi umumi katibi, milli savunma bakanlığı'nca tayin edilir. umumi katibin, bu konudaki görevini icra etmesi için seçilmiş memurlardan oluşan bir bürosu vardır.
  umumi katip ve bürosu milli seferberliğe ait konuları önceden hazırlamak, ilgili kuruluşlarla koordine etmek ve mütalaalar almak, sonucu yüksek müdafaa meclisi'ne sunmak ve meclisten çıkacak kararları takip etmekle görevlendirilmiştir.
  yüksek müdafaa meclisi ve umumi katipliği 24 nisan 1933 gün ve 14443 sayılı kararnamede ana hatları ile belirtilmiş olan görevlerini bu tarihten kısa bir süre sonra 10 ağustos 1933 günü çıkarılan 14819 sayılı kararnameye ek talimatname ile yürütülür.