şükela:  tümü | bugün
 • severse yapamayacağı şey olmayan kadınır.
 • genellikle yengeçlerde görülen dağınıklık, yükselini başak olan yengeç bayanında görülmez. hatta aşırıya kaçacak derecede temiz ve düzenli olurlar.
 • birisiyle konuşurken elleriyle, farkına bile varmadan masaya düşen külleri toparlar veya masanın üzerindeki şeyleri boy sırasına dizer. bu, başaklığındandır.
  birisiyle konuşurken ellerini meşgul etmezse, elleri onun yüzüne uzanıp ona dokunmak isteyecektir. bu, yengeçliğindendir.
 • idare edilmesi gereken insanlardır. huyuna gidip doğru dürüst konuşmazsanız hayattan bezdirebilirler. haksız olduklarını bildikleri halde haklı olduklarını ölesiye savunurlar ve suçu kendinizde aramaya başlarsınız. dağınıktırlar ama yengecin pasaklılığı yoktur.
 • 8 aylık yeğenim. sinirli, ağlak ve tombul olurlar. yanaklıdırlar.
 • yönetici gezegenlerinin ay ve merkür olmasından mütevellit; duygularını, mutlak surette zihninin süzgecinden geçirerek yaşar.
  hayattaki sınavı, içgüdüselliği ile pragmatikliği arasında uzlaşma sağlamaktır.
  soyut verileri somut yargılara adapte etmeye takıntı derecesinde ihtiyaç duyar. her şeyi yoluna koyma kaygısıyla, insan doğasının ve hayatın akışının tersine kürek çekiyor olduğundan en büyük zorlantıları da burada yaşar.

  yine de en gelişmiş tarafı; duygularını, gündelik hayat pratiğinde "işe yarar" hale getirecek şekilde dönüştürebilmektir. bu yüzden ne bir oğlak katılığında ne de bir yengeç fevriliğindedir.

  düzen, prensip, plan, program olmadan nefes alamasa da yengeçlikten gelen dağınıklığını; dilediği zaman/türlü konu ve kararlarla yaşama hakkı, kimsenin sorgulamasına müsaade vermeyecek şekilde mahfuzdur.

  merkür retrolarında, havada karada en çok sınanan gruptandır. her yılın 3 retro ayında, transitin denk düştüğü evin konusuna göre, zihnin patlama noktasına erişimini deneyimler.