şükela:  tümü | bugün soru sor
 • devletin bir nevi atıl kurt diye bağırdıktan sonra vazgeçtim geri dön demesi, formel bir kararsızlık durumu yaşaması. ancak, bu, amaca uygun bir araç olarak, bağımsız kurumların kendi aralarındaki hırgürde, adli sistemin çektiği bir silaha da dönüşebilir.
 • anlamlandırmada zorlandığım bir hukiki yöntemdir... geriye dönüş olanaksızsa eğer;yürütmeyi durdurmanın ne anlamı var... bir grup adam kanuni olmayan yollarla devlet adına yatırımlar yapıyor, sonra birisi çıkıp 6-8 ay (yıl) uğraşıp yürütmeyi durdurma kararı çıkartıyor bu süre içerisinde yapılan tüm yatırım vatandaşın götünden çıkıyor... sonra da birileri buna adalet diyor... başka birileri de götründen çıkanlara aldırmadan bunları savunuyor... bir başka grup salak için belirtiyorum ki; adamların yaptıkları yanına kar kalsın demek istemiyorum....
 • idari mahkemelerin ve bir içtihat yoluyla anayasa mahkemesi'nin verdiği bir karardır. idari bir işlemin yürürlük halinin sürmesi, ama yürütülmesinin mahkeme kararıyla durdurulması anlamına gelir.

  bir başka deyişle, bir yasa, tüzük, ya da yönetmeliğin, açıkça hukuka aykırılık ve geri dönüşü olanaksız bir sonuç yaratması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, kesin karar verilinceye kadar, o yasa, tüzük ya da yönetmeliğin uygulanmasının durdurulması demektir. doğal olarak bir idari eylem için de verilebilir.

  (bkz: kuşkusuz ki hukukçular daha iyisini yazacaklardır).
 • danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek verebilecekleri karar.
 • kural olarak teminat karşılığında verilir. ancak, durumun gereklerine göre teminat aranmayabilir.*
 • istanbul teknik üniversitesi'den atılmış bir 50\d'li (bkz: 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi) olarak, bugün itibarı ile elime geçen mahkeme kararı. yüksek lisans öğreniminde süreden sayılmayan izinleri sayan yönetime kapak olsun.
 • itirazı hakkında bkz: #76916242.
 • gün itibarı ile bölge idare mahkemesi tarafından, idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma talebimizi reddetmesi sonucu lehime verilmiş karar .
  dile kolay gelse de ben 2,5 senedir kamudaki işime dönmeye çalışıyorum.
  bu aşamadan sonra konu ile alakalı sürecin işlemesi yani işe başlama süreci nasıl işliyor bilgi sahibi arkadaşlarımın beni de bilgilendirmesini rica ediyorum

  not:
  işten atılma ile alakalı daha önce şunu #81486512 ve şunu #81163384 yazmıştım. burada da bir çok arkadaşım durumumu biliyor maddi manevi desteklerini esirgemediler bununla alakalı da geniş kapsamlı bir entry yi daha sonra yazacağım.