şükela:  tümü | bugün soru sor
 • ilköğretimdeki eğitici ve öğretici kollardan biri. genel olarak çocukların jogging ve hatta trekkinge olan ilgisini artırmak için kurulmuştur.
 • askerlikte, istikamet verdikten* sonra (vermeden de olabilir) askerlerin toplanma çeşitlerinden biri. bir diğeri de saf düzenidir.
 • genellikle askerlik terimi olarak kullanılan bir terim. bir takımın, yada bölüğün belli istikamete yöne giderken aldığı formdur. bu formun hızını değerlendireceğiz.
  derler ki, bir yürüyüş kolunun hızını en arkadakinin sürati belirler
  insan soyunu bir grup olarak değerlendirirsek,yani bir yürüyüş kolu olarak ele alırsak, insan topluluğunun genel gelişme hızı grubunun en arkadakinin hızından bağımsız olmuyor. ne kadar yazık değil mi?
  oysa içimiz de dahiler var, sonsuza doğru ışık hızı ile yol aldıklarını düşünüyorlar, oysa insan topluluğundaki izleri, ancak ortalama insan bilinçinin algılaması,, benimsemesi, içselleştirip, onları anlayıp ve uygulayabilirse anlam kazanıyor.
  eski antik yunan ve roma medeniyetinin ulaştığı uygarlık, insanlık tarihi için doruk seviyelerden biri idi., sistemin kendini yeniden üretememesi sonucu barbar istilasınının getirdiği yeni sistemle resetlendi. insan uygarlığı ilk çağın o parlak döneminden sonra orta çağın karanlığına ve taassubuna mahkum oldu.
  mısırdaki iskenderiye kütüphanesinin yöneticilerini tanrının emirlerine karşı geldiği ve sapıkça düşüncelerin kaynağı olduğu, o zaman iskenderiye'de güçlü biçimde taraftarı olan pagan inancının dayanağı olduğu gerekçesi ile egemen din adamlarının kışkırmasıyla siyasi otorite tarafından tarafından yakılması,hypatia,....,gibi düşünürlerin katli insan düşüncesinin aydınlık tarafının katli gibiydi. binlerce yıllık birikim 900.000 sayfalık el yazmaları yakılarak, yok edildi. bin yıllık karanlık batıdaki insan oğlunun yaşamını sardı. rönesansa kadar din adamları tüm toplumda belirleyici olarak, kafalarındaki din adına toplumları yönettiler. kralları değiştirdiler.
  kafalarındaki dine uymayan hertürlü bilimsel gelişmenin önünde ket oldular.

  bu gün en azından avrupa ve kuzey amerika gibi ülkelerde toplumu yönlendirme yönetme gücünü kaybeden din adamları, doğuda, afrikada ve ortadoğudaki ülkelerde hala belirleyici olarak insanların toplumsal yaşamını düzenleyebiliyor. açıkca bilimsel gelişmelere karşı çıkıp dinsel doğmalarla, bilimi yargılayabiliyor.
  buyapı esas olarak gücünü eskinin eskinin feodal ideolojik yapısından da alsa bugün modern bir sınıf olan burjuvazinin iktidarı kaybetme kaygısı ile verdiği destektekle yaşıyor.
  1789'un özgür düşünceyi savunan, vatandaşlık bilincinin taşıyıcısı olan burjuvazi toplumsal dönüşüm korkusuyla ayrıcılıklarını savunmak için dini motifleri kendisi için kullanışlı görüyor. ama bu bizim gibi gelişmemiş toplumlarda işid ve el kaide gibi yapıların beslenmesine gelişmesine yol açıyor. bu yapılar afganistan, suriye ve ırak'ta olduğu gibi memleketlerini felakete sürüklüyorlar.yıkıma yol açıyorlar.

  insanların elinden modern toplumun kendini ifade hakkı olan partiler, sendikalar, dernekler gibi örgütlenme, kendini ifade etme hakkını alan, düşünmelerini istemeyen ve düşünmelerini yasaklayan ve ve düşünce sahiplerini en ağır biçimde cezalandıran egemenler ,kendilerinin ve toplumun felaketini hazırlayacak olan işid gibi ,arkaik parti, mezhep yapılarının gelişmesine güçlenmesine yol açıyor.

  gelişmiş emperyalist ülkeler şimdilik bu akıl ve mantıktan yoksun sözde dini yapıları hegomanyasını güçlendirmek için bahane olarak kullanıyor. islam ülkelerini tarumar ediyorlar. hatta bu amaçla atom bombası bile kullanabilecceklerini zikrediyorlar.