şükela:  tümü | bugün
  • sınav tarihleri sebebiyle ilk defa bir olup tepki gösteren kuşak. üniversite sürecini tamamladıktan sonra piyasaya girecek olan z kuşağı kişileri gerek ekonomik durum gerek uluslararası kötü ilişkiler sebebiyle y kuşağına uyum sağlamaya çalışırken asimile olacağı aşikardır. eğer tam tersi durum yaşanırsa teknolojik açıdan güzel buluşlara imza atacak kabiliyetleri olduğunu düşünüyorum. dini bitiren kuşak olarak da tarihe geçebilirler.
  • elbette her kuşak gibi asimile olacaklar, daha doğrusu yaşadıkları toplumunun normlarına uyum sağlamayı öğrenecekler.

    “bugünlerde gençler kontrolden çıkmış durumda. kaba bir şekilde yemek yiyorlar. yetişkinlere karşı saygısızlar. ebeveynlerine karşı çıkıyorlar ve öğretmenleri sinirlendiriyorlar.” aristoteles m.ö 350

    “günümüzün gençleri öyle umursamaz ki ileride ülke yönetimini ele alacaklarını düşündükçe umutsuzluğa kapılıyorum. bizlere, büyüklere karşı saygılı olmayı, ağırbaşlı davranmayı öğretmişlerdi. şimdiki gençler kurallara boş veriyorlar. çok duyarsızlar ve beklemesini bilmiyorlar.” heseiod m.ö 800
  • sosyolojik olarak çok gerçek olmayan gerçek. bahsedilen x-y-z kuşakları ekonomi temelli kuşaklar değildir. kuşak sınıflandırmaları genel olarak sosyokültürel farklılıklar üzerinden gerçekleşir. bu da çok karmaşık ve diyalektik bir süreçtir. yani ekonomi, siyaset, din vs. kuşakların özelliklerini belirler ama kuşaklar değiştikçe bu üst yapı kurumları da dönüşüme uğrar. o yüzden geçmişte nasıl x ve y kuşakları üniversiteye veya iş hayatına atıldığında asimile olup bir önceki kuşağa benzemediyse z kuşağı da benzemeyecektir. özellikle z kuşağı teknolojik gelişmelerden çok ça etkilendiği ve dijital teknolojik bir çağda olduğumuzdan kendsinden önceki kuşaklara benzemesi çok zor bir ihtimal.
  • olmayacağını düşündüğüm durum çünkü önceki kuşakların aksine internetin getirdiği bir küreselleşmeyle yetiştiler ve bu nedenle de kültür, gelenek gibi kavramlara ya da yerleşik ideolojilere bizler kadar değer vermiyorlar. yerleşik her türlü kuralı, düzeni, geleneği sorgulayabiliyor, "eskilerin bir bildiği vardır" gibi laflara inanmıyor, aksine eskileri "modern dünyadan kopuk cahiller" olarak görüyorlar. nasıl iki büyük dünya savaşı ve sanayileşme sonrasında 20. yüzyıl önceki bütün yerleşik kurallara karşı çıkan bir modernist ve postmodernist dünya ortaya çıkardıysa z kuşağı da daha önce görülmemiş bir küreselleşmenin de yardımıyla 20. yüzyılın değer yargılarına karşı çıkarak yeni bir düzen oluşturacaktır.
  • her genç secmen uclarda yaşar ve zamanla, yas aldikca merkeze döner, siyasi egilimimiz bu yondedir, merkez dedigimiz de genel de merkez sağ , bekir ağirdirin bir soylesisinde duymustum, gercege en yakin soylem budur.