şükela:  tümü | bugün
 • türklerin tarih sahnesine çıkmalarından beri türklük özelliklerini yitirip başka bir kavme dönüşmelerini formüle eden ifade.

  tarih boyunca çok çıkar karşımıza. kimisi sallama olabilir ama tarihsel olarak gerçek kabul edilenler de var. neyse tarihsel gerçeklik analizini tarihçiler yapsın. ben aklıma gelenleri sıralayacağım.

  çin'den başlayalım. bir kısım çin hanedanlarının türk asıllı oldukları, zamanla çinlileştikleri resmi/milli tarihte sözkonusu edilir. onları bir tarafa bırakarak tang hanedanı'nı örnek olarak verip geçeyim. susan whitfield tarafından yazılmış ipek yolu'nda yaşam isimli kitapta bu hanedan mensuplarının türk asıllı oldukları iddia edilmekte. çinlileşen türkler.

  cengiz han'ın moğollaşmış bir türk sülalesinden geldiğine dair iddialar da kaynaklarda yer alır. moğollaşan türkler.

  ruslar kazan hanlığı'nı ele geçirip egemenliklerini sağladıklarında bir ruslaştırma politikası gütmeye başlamışlardır. ruslaşan tatarlar olduğu gibi tatar olarak kalıp ortodokslaşan tatarlar da olmuştur. kreşinler ortodokslaşan tatarlardır. ama evet ruslaşan tatarlar da vardır. burada tatarları türk kabul ediyoruz. geçerken "rus'u kazı altından tatar çıkar, bir rus'u keseleseniz altından tatar çıkar" sözlerini de belirteyim. ruslaşan türkler.

  türkiye coğrafyasında, özellikle osmanlı döneminde bir kısım türklerin kürtleştiğinden bahsedilir. özellikle alevi araştırmacı cemal şener, kürt alevilerin türk asıllı olduğu noktasında bir kısım araştırmalar yapmıştır. kabataslak olarak, sünni osmanlının zulmünden kaçıp kütlere sığınan, kürt yoğun bölgelere göçen alevi türkmenler zamanla dillerini unutmuşlar, kültür olarak kürtleşmişler ama inançları kalmış ve alevi kürtler olmuşlardır gibi bir iddia bu. dersim yöresi için bir sürü iddiadan biridir. örneğin bazı yabancı araştırmacılar da koçgiri aşireti'nin türk kökenli olduğu noktasında iddialar öne sürerler. gerçekliği tartışmalı. ki gerçek olsa bile kendilerini nasıl niteledikleri esas olmalı. daha somut bir örnek var. karakeçililer. osmanlıların da mensup olduğu bir türk aşireti olan karakeçililer türkiye'ye yayılmışlardır. bir ana damar bilecik havalisinde iken kalabalık bir grup da şanlıurfa siverek yöresindedir. şanlıurfadakiler kürtleşmişlerdir. kürtleşen türkler.

  başka örnekler de sayılabilir. bir de türklük özelliklerini kaybeden türkler mevzusu var. (bkz: macarlar hristiyanlasarak turkluklerini unuttular)
 • (bkz: kök hücre)