şükela:  tümü | bugün
 • türkiye'de yapılan çalışmalara göre ortaya konan durum. zenginlik ve eğitim arasında bir çeşit tavuk-yumurta ilişkisi de yok değil.

  tüik verilerine göre hanehalkı harcamaları içinde en düşük pay yüzde 2 ile sağlığa ve yüzde 2.3 ile eğitime ayrılıyor. bu iki harcama grubunun payındaki düşüklük, vatandaşın daha çok "devletin verdiğine" razı olmasından, olmak durumunda kalmasından, verilenle yetinmesinden kaynaklanıyor.

  işte devletin sağladığı sağlık ve eğitim hizmetiyle yetinmeyenler, yani gelir düzeyi yüksek olanlar bu iki alanda gerçekleştirilen toplam harcamadan yoğun pay alıyorlar.

  özellikle eğitim harcamalarının gelir gruplarına göre dağılımında müthiş bir çarpıklık var.

  en zengin yüzde 10'luk grup, eğitim için yapılan toplam harcamanın tam yüzde 51.2'sini gerçekleştiriyor. kalan yüzde 90'lık grubun payı ise yüzde 48.8. yüzde 10'luk grup, yüzde 90'lık grubun üstünde bir paya sahip...

  zengin insan giderek daha iyi eğitim alıyor, daha iyi eğitim zenginliği besliyor. yoksul kesimler ise iyi eğitim alamamanın, eğitime çok para ayıramamanın etkisiyle içinde bulundukları yoksulluktan bir türlü kurtulamıyor.

  en zengin yüzde 10'luk grubun kalan yüzde 90'a fark attığı başka harcama alanı yok zaten. yalnızca eğitimde en zengin yüzde 10, kalan yüzde 90'ın üstünde harcama yapıyor.

  en zengin yüzde 10, eğlence ve kültür ile ulaştırma harcaması gibi bazı alanlarda da yüzde 30'a yakın pay alıyor.
 • tüik 2016 verilerine göre, gelirden en az pay alan %20’lik kesimle, en çok pay alan %20’lik kesimi yani en fakir haneler ile en zengin hanelerin harcamalarını incelendiğinde, en fakir hanelerin en çok harcamayı barınmaya yaptığını, buna karşın en zengin kesimde harcamaların lokanta ve oteller ile barınmaya yapıldığı ortaya çıkıyor.

  zengin kesim harcamalarının %4'ünü eğitime ayırırken, fakir kesimde bu oran %1.

  ilginç olan bir başka nokta ise en fakir kesimlerin en zengin kesimlere göre gıda ve alkolsüz içeceklere oransal olarak daha çok harcama yapması.

  kaynak: neye ne kadar harcıyoruz?