şükela:  tümü | bugün
 • albümün başında da "01 - öndeyiş" vardır efendim:

  kimileri zeybekler için:
  "eski bir halkın kalıntısıdır" dedi.
  kimileri:
  "selçukluların kurduğu bir örgüttü" dedi.
  kimileri "osmanlıydı",
  kimileri de "korsandı" dedi.
  kendilerine sorarsanız:
  - bu dağların sahibi kim?
  - emmi.
  - yiğit kime derler?
  - sözünde durana
  - insan bu dünyaya niçin gelir?
  - ölmek için
  - şeytana inanır mısın?
  - yardımcımızdır, derler törelerinde.
  böylece arkalarında kimi zaman ürpertici,
  kimi zaman özendirici,
  kuvayi milliyeci, beratlı, madalyalı, bir sürü söylence bırakıp giden bu adamları bir de türkülerden dinleyin...
 • koleksiyonuma yeni katılmış ruhi su plağı, son zamanlarda aldığım en kıymetli hediyelerden biri. plağın zeybekler üzerine olması, bu zeybeklerin ruhi su tarafından seslendirilmesi onu zaten yeterince kıymetli kılıyor benim için, ama bir de plak kapağını açıp içinde bu müthiş yorumcunun imzasını görmek var ya! işte o zaman mutluluk, heyecan, gurur hepsi birbirine karışıyor.
 • kökenlerine dair pek çok rivayet olan, eşkıyalardan farkları belli törelere ve yasalara, isimleri belli bir hiyerarşiye tabi olmalarından kaynaklanan, dönemine göre kanun kaçağı ya da devletin paramiliter gücü olan, türküler ve destanlarda kahramanlık mefhumlarından bahsedilen dağ savaşçıları. kökenleriyle ilgili en olası açıklama, bu teşkilatlanmanın 17. yüzyılda celali isyanları döneminde dağ yollarını korumak (derbent teşkilatı) ve eşkıya takibi için kurulan tüfekli askerlerden oluşma sekbanlardan gelmesidir. zaten orta anadolu'da kullanılan sekban-seymen-zeybek kelimelerinin benzeşmesi bu iddiayı destekler niteliktedir. üstelik benzeri isimlerdeki teşkilatlanmalarda, tüfekli piyadeye dayanan teşkilatlanmaları nedeniyle bu celali isyanları dönemindeki derbent muhafızları olan sekbanların 18. yüzyıldan itibaren zeybek ismiyle ortaya çıkmaları söz konusudur. osmanlı kaynaklarında zeybek kelimesi 18. yüzyılda görülürken, 17. yüzyılda sekbanlardan bahsedilmesi ve sekbanlarında bazen vurgun gruplarına karışması bu iddiayı destekleyen bir başka veridir.

  zeybeklik sadece ege'ye özgüyken, seymenlik ankara ile özdeşleşmiş, konya, kastamonu, kütahya, afyon gibi anadolu şehirlerinde de zeybekler olmasa da efeler, efe ismiyle varlığını sürdürenler olmuştur. bunlardan seymenler, tıpkı ege'deki zeybekler gibi milli mücadeleye destek vermişlerdir. 1923'te çıkan genel aftan sonra devletle olan çatışmalarını sona erdirip tüfeklerini duvarlarına asıp çiftliklerinin başına geçmişlerdir. seymenler de ve kastamonu efeleri de kurtuluş savaşı sonrasında bu genel sürece uymuşlardır. genel affın ve çetelerin affedilmesinin etkisi olarak dağları kasıp kavuran pek çok çete düze inerek (bkz: düze inmek/@songulyabani) normal yaşamı seçmiş, uyuşamayan bazıları tepelenmiştir. bu tepelenmeyi kemal tahir "rahmet yolları kesti" romanında bir eşkıyanın ağzından anlatır. eşkıyalık devam eder ama efelik veya zeybeklik teşkilatlanması artık söz konusu değildir. günümüzde bunların torunları veya savaş gazileri zeybek ismini taşımaktadır, belli bölgelerde zeybek dernekleri vardır ama bu sembolik bir kurumdur.

  efelerin bir başka versiyonu olan konya efeleri yakın döneme kadar görünürler. gramofon avrat filminde görüldüğü üzere çalan müziklerle konya baranalarını şenlendiren silleli çengileri dağa kaldıran kendi benzerleriyle vuruşmalarından bahsedilmektedir 20. yüzyılın ikinci yarısında. internette okumuşsunuzdur, antep canavarı lakaplı, son kabadayılardan abdullah palaz'ın bursa cezaevine sürgün edildiğini ve nazım hikmet'in ilk görüşmesinde bu sürgünlere su verdiği yazılır. abdullah palaz'ın sürgün edildiği yer konya cezaevi'dir ve sürülme nedeni koğuşundaki konyalı efelerle olan şişli, bıçaklı kavgasıdır. ama bu efelik ismen bir efelik olup belli bir teşkilatlanmadan ileri gelmemektedir. beline fişeklik takanın efelik sürdürmesi durumudur ki işte en son abdullah palaz'ın bu vakasıyla isimleri duyulur sonra diğerleri gibi onlarda tarihe karışırlar. konya efelerinde mavzer ve tabanca ile birlitke saldırma taşıdıklarını, herhangi bir yerde özellikle oturak alemlerinde kadın yüzünden aralarında tartışma çıktığında yere saldırmalarını atıp "nokta" demelerinin ardından ışığı anında kapatıp birbirlerine ateş açtıkları da yine folklor makalelerine dek girmiş mevzulardır. yere saldırma saplama ve kapışmanın böyle başlaması ankara seymenleri arasında da görülmektedir ancak oturak alemlerinden ziyade sokak ortasında yeniçerilerin bıçak altından geçirme ritüeline benzer.

  bektaşilikle ilişkilendirilmeleri, biraz da 1826'daki vakay-ı hayriye'den sonra anadolu'ya kaçan veya buradaki kışlalardan kaçarak eşkıya-kanun kaçağı durumuna düşen yeniçerilerin zeybeklere-efelere katılmalarından sonradır. nitekim tarih kaynaklarında 1826'daki ilgadan kaçan bektaşilerin ve yeniçerilerin 1830'larda ödemiş havalisinde kendi idaresini kuran ilk efelerin efesi atçalı kel mehmed efe'in saflarında tüfek tuttukları bildirilmektedir.

  kendilerine dair şu kaynaklar ve araştırmalar okunabilir:

  -ali haydar avcı, zeybeklik ve zeybekler tarihi
  -mehmet başaran, aysun sarıbey haykıran ve ali özçelik ,atçalı kel mehmed efe-batı anadolu'da eşkıyalık ve zeybeklik
  -halil dural, bize derler çakırca
  -sabri yetkin, ege'de eşkıyalar
  -çağatay uluçay, atçalı kel mehmed
 • aynı zamanda mersin merkeze bağlı bir köy.
 • bir (bkz: ibrahim çallı) eseridir.

  cumhuriyetin ilanından sonra kurtuluş savaşı ile ilgili yaptığı resimlerden biridir. ankara etnografya müzesi’nde osman hamdi bey ile açtığı sergide atatürk’ün görüp: “biz kurtuluş savaşı’nda ekmek zor buluyorduk, açtık, senin resimdeki atlar nasıl da semirmiş böyle.” demesi üzerine hemen boyasını ve fırçasını alıp atı zayıflatmıştır.
 • (bkz: #48154552)

  aşırı kinci, aşırı intikamcı, aşırı inatçı, aşırı hırslı kişilerden oluşan topluluğa verilen isim. etkin faaliyet yılları 1850-1935 yılları arası.

  o yıllarda ermeni ve rum çetelerin içinde de zeybeklerin kıyafetlerine benzeyen kıyafetleri giyen kişiler vardı. bu yüzden çok karıştırılır.

  fakat zeybekler ermeni ve rumlardan değil orta asya(türkistan) kökenli yörük türklerden oluşur. topluluğun liderine efe, üyelerine kızan denir.

  bulundukları bölgedeki ortalama iq değerinin üzerinde iq değerine sahiptirler. özellikle zeki ve güçlü kişilerin arasından seçilirler. düşmanlarını bir av olarak görür ve onlara tuzak kurarlar. zamanı gelinceye kadar tuzağa avlarının düşmesini sabırla beklerler.

  aşırı sakin, olgun ve sabırlı karakterleri vardır. çevrelerindeki insanların düşüncelerine önem verirler.