şükela:  tümü | bugün soru sor
 • başkent üniversitesinde yarı zamanlı olarak hukuk ve siyaset dersleri veren hukuk profesörü, kendisi doçent iken anayasa taslağı çalışmaları sırasında profesörlüğe yükselmiştir. anayasa teorisi adında bir hukuk kitabı mevcuttur ve kendisi kitabın türkiyede eşi benzeri olmadığını savunmaktadır. dayanağı ise bu isimde başka kitap olmamasıdır.
 • polis akademisi'nin başına getirilmiştir. emniyetin kendi öz bünyesinin dışından ilk kez bir atama yapılmış oluyor. hükümetin diğer atamalarının aksine ne başörtüsüne özgürlük yanlısı bir muhafazakar ne hükümetin kolpa anayasasına destek veren liberal bir hukukçu ne de görüşlerini zaman gazetesi'nden aktaran bir aydın (!) *
 • bilkent üniversitesi'nde bir dönem hocalığımı yapmış son derece beyefendi bir insandır. derste yeri geldiğinde john lennon'dan şarkı sözlerini kullanmasıyla beni oldukça şaşırtmıştır. çıkışı kamu yönetimi olmasına rağmen uzmanlığı ve doktorası hukuk alanındadır.

  adı soyadı:
  zühtü arslan

  doğum tarihi:
  1 ocak 1964

  unvanı:
  profesör doktor

  e-mail : zarslan@pa.edu.tr

  öğrenim durumu:

  lisans
  kamu yönetimi
  ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi
  1987

  yüksek lisans
  hukuk
  leicester üniversitesi hukuk fakültesi
  1991

  doktora
  hukuk
  leicester üniversitesi hukuk fakültesi
  1996

  akademik unvanlar
  yardımcı doçent
  anayasa hukuku
  polis akademisi
  1999 - 2002

  doçent
  anayasa hukuku
  polis akademisi güvenlik bilimleri fakültesi
  2002 - 2007

  profesör
  anayasa hukuku
  polis akademisi güvenlik bilimleri fakültesi
  2007 -

  eserleri:

  i. kitaplar
  (2009) türk parlamento tarihi (1957-1960), 3 cilt, (ankara: tbmm yayınları) (yayınlanacak).
  (2005) anayasa teorisi, (ankara: seçkin yayıncılık).
  (2005) avrupa insan hakları sözleşmesinde din özgürlüğü, (ankara: ldt & avrupa komisyonu, 2005).
  (2004) constitutional law of turkey, the hague, kluwer law international, 2004. (ortak yayın).
  (2003) abd yüksek mahkemesi kararlarında ifade özgürlüğü, (ankara: ldt & avrupa komisyonu). (editör).
  ii. makaleler, bildiriler ve kitapta bölümler
  (2009) “başörtüsü, ak parti ve laiklik: anayasa mahkemesinden iki karar bir gerekçe”, seta analiz, no.2.
  (2008) “anayasa mahkemesinin yorum tekeli, yargısal üstünlük ve demokrasi”,prof.dr.ergun özbudun’a armağan, cilt ii: anayasa hukuku, (ankara:yetkin yayınları), 59-90.
  (2008) “yeni anayasa: türkiye’nin bitmeyen senfonisi”, bilgesam yayını, rapor no.11.
  (2008) “‘kutsal ruh’ olarak hukuk devleti ve türk jüristokrasisi”, açık görüş, 1 aralık.
  (2007) “turkeys bid for the new constitution”, insight turkey, 9/3, (2007): 7-17.
  (2007) “reluctantly sailing towards political liberalism: the political role of the judiciary in turkey”, fighting for political freedom: comparative studies of the legal complex and political change, t.halliday, l.karpik, m.feeley, (eds.), hart publishing, oxford , 2007.
  (2007) “rethinking the liberty-security balance in difficult times: some notes on the turkish experience”, s.ozeren, i.d.gunes, d.m. badayneh (eds.), understanding terrorism: analysis of sociological and psychological aspects, amsterdam: ios press.
  (2007) “türkiye’de istisna hali, terör ve ifade özgürlüğü”, türkiye barolar birliği dergisi, 20/71, 201-226.
  (2007) “301’in üç yüzü bir çözümü”, hukuk ve adalet, 4/10, 279-286.
  (2007) “istisnanın normalleş(tiril)mesi, terör ve ifade özgürlüğü: türkiye tecrübesi üzerine notlar”, ifade özgürlüğü: ilkeler ve türkiye, (istanbul: iletişim yayınları).
  (2006), “anayasalar, demokrasi açığı ve anayasal yurtseverlik”, hukuk ve adalet, 2/8, 114-126.
  (2006) “11 eylül sonrasında yeni güvenlik anlayışı, insan hakları ve demokratik kolluk”, polis bilimleri dergisi, 8/2,121-136.
  (2006) “egemenliğin iki yüzü: tbmm-anayasa yargısı ilişkisi üzerine”, milli egemenlik sempozyumları xv, (ankara, tbmm basımevi).
  (2005), “democratic control of armed forces in turkey: problems and prospects”. paper presented at the “istanbul conference on democracy and global security”, istanbul, 9-11 haziran 2005.
  (2005) “türkiye’de liberal düşüncenin önündeki engeller”, modern türkiye’de siyasi düşünce, cilt 7, (istanbul: iletişim yayınları), içinde ss.232-245.
  (2005) “türkiye’de anayasacılık hareketleri ve liberalizm”, modern türkiye’de siyasi düşünce, cilt 7, (istanbul : iletişim yayınları), içinde ss.272-306.
  (2005) “jüristokratik demokrasi ve laiklik: türk laikliğinin siyasal işlevi üzerine”,liberal düşünce, sayı 38-39 (bahar-yaz 2005): 45- 54.
  (2005) “iki anayasa iki tarz-ı demokrasi: avrupa anayasası ve türk anayasasının siyasal felsefeleri üzerine notlar”, anayasa yargısı, cilt:22.
  (2005) “restoring the lost constitution by randy e. barnet”, political studies review, vol.3 (january 2005), s. 93. (kitap tanıtımı).
  (2005) “the new constitutional order by mark tushnet”, political studies review, vol.3/2 (april 2005), s. 252. (kitap tanıtımı).
  (2004) “private law schools in turkey: problems and prospects”, european journal of legal education, 1/1 (february 2004): 67-68.
  (2004) “the burden of defending liberty: the case of turkey”. paper presented at the conference on “communicating the ideal of liberty” organised by atlas economic research foundation, salt lake city, utah (abd), 13-14 august 2004.
  (2004) “ideoloji, türk militarizmi ve post-militarist açılımlar”, doğu batı, 28, 43-67.
  (2004) “türk anayasa yargısında yeniden yapılanma: eleştirel bir değerlendirme”,hukuk ve adalet, 2, 145-153.
  (2003) “liberal demokrasilerin zor zaman krizi ve ifade özgürlüğü”, liberal düşünce, 32, 25-40.
  (2003) “rousseau’nun hayaletleri: yeni devlet eski söylem”, doğu batı, 6/21, 11-29.
  (2002) “conflicting paradigms: political rights in the turkish constitutional court”,critique: critical middle eastern studies, 11/1, 9-25.
  (2002) “temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması: anayasa’nın 13.maddesi üzerine bazı düşünceler”, anayasa yargısı, cilt: 19.
  (2002) “11 eylül’ün ‘öteki’ yüzü: leviathan’ın dönüşü”, doğu batı, 4/20, 79-86.
  (2001) “postmodern söylem ve insan hakları”, a.ü. sbf dergisi, 56/1, 1-22.
  (2001) “ifade özgürlüğünün sınırlarını yeniden düşünmek: “açık ve mevcut tehlike” ölçütünün tehlikeleri”, liberal düşünce, 24, 14-22.
  (2001) “devletin hukuku, hukuk devleti ve özgürlük sarkacı”, doğu batı, 13, 65-85.
  (2001), “bilgiden bilince insan hakları eğitimi: postmodern yönelimler”, prof.dr.vecdi aral’a armağan, (kocaeli: koü hukuk fakültesi), 16-25.
  (2000) “some notes on the roots of turkish constitutionalism”, k.çiçek (ed.), the great civilisation of the ottoman empire, vol.3, (ankara: yeni türkiye publications, 2000), 166-175.
  (2000) “avrupa insan hakları sözleşmesi ve türk anayasa yargısı: uyum sorunu ve öneriler”, anayasa yargısı, cilt 17, (2000).
  (2000) “avrupa insan hakları mahkemesi kararlarında 'demokratik toplum' kavramı”,türkiye’de insan hakları, ed. oya çitli, (ankara: todaie, yayın no: 301).
  (1999) “taking rights less seriously: postmodernism and human rights”, res publica, 5/2, 195-205.
  (1998) “insan hakları, yargı ve 'taşralı adam'ın dramı”, yeni türkiye, sayı:21, 601-605.
  (1998) “avrupa insan hakları sözleşmesi'nde adil yargılanma hakkı”, ceza adalet sistemi ve polis sempozyumu, ankara: polis akademisi.
  (1997) “demokratik ütopya ya da postmodern olmanın dayanılmaz hafifliği”, liberal düşünce, sayı. 8, 99-107.

  http://www.pa.edu.tr/
 • anayasa mahkemesi'nin yeni üyesidir.
 • liberal bir aydın. kendisinin anayasa mahkemesi üyeliği, bende çok iyi gerekçeli anayasa kararları veya karşı oy yazıları yazılacağı ümidini doğurdu.

  malum abd'de yargıçların yüksek mahkeme karar gerekçeleri ve karşı oy gerekçeleri hukuk literatürüne katkıdır ve okuması, çalışması çok zevklidir.

  kendisinin aym üyeliği ülkemin geleceği için var olan ümidimi arttırdı.

  2015 editi: şimdi de başkanı oldu. güzel şeyler de oluyor memleketimizde. zühtü arslan aym başkanı oldu, daha ne olsun?
 • "kemalizm gerici" diyen bildiriye imza atmış olan üyedir.
 • yalan başlıklara aldananları görüyoruz bol bol sayesinde. hani vardı ya sierra leone büyükelçisi ermeni soykırımı iddialarını destekliyor diye bir zaytung haberi; onu gerçek zanneden de birisi vardı, onun hesap.

  anayasa mahkemesi üyesi sayın aslan'ın (geçmişte) imzaladığı bildirge "kemalizm gericiliktir" demiyor. o dönem atilla yayla'ya yapılan haksızlığa karşı çıkıyor, bu bir.

  o bildirgeye ben de imza attım oradan biliyorum, o bildirgeye imza atmak demek "kemalizm gericiliktir" demek değildir bu iki.

  atilla yayla da "kemalizm gericiliktir" dememişti; "kemalizm ilerlemeden ziyade gerilemeye tekabül eder" demişti, bunu da kahvede söylememişti, bir paneldeydi, arkası doluydu. diyordu ki (örneğin) meşrutiyette çok parti vardı, sonra tek parti geldi, bu ilerleme değildir, gerilemedir. bu üç

  sizin anladığınız anlamda (serbest seçimlerle iş başına gelen siyasilerin üzerine askeri ve yargı vesayeti kurulması anlamına gelen) kemalizm gerçekten de gericiliktir, bu dört,

  vereceğiniz linkleri bir okuyun, ondan sonra verin, bu da beş.

  hemen editle şimdi hadi bakiyim.
 • akp projesinin yürütücülerinden birisidir.

  akp'nin hazırlattığı sivil anayasa taslağının var edicilerinden biridir.

  aşırı özgürlükçü olan bu zat, üniversitelere başörtüsü ile girmeyi özgürlük olarak değerlendirenlerdendir.

  liberalliği ile akp politikalarını örtüştürmek oldukça doğal ancak, bu yapıya sahip bir kişiyi özgürlükçü olarak adlandırmak oldukça safçadır.

  abdullah gül tarafından atanarak hikmetli profluğunu göstermiştir.

  not: günümüz liberalliğini, yeni ve daha vahşi bir halk düşmanlığı olarak algılamaktayım, alıcılarınızla ister oynayın ister oynamayın.
 • enikonu akp'lidir.