şükela:  tümü | bugün soru sor
 • zulmün kesafeti ile zalimin yok oluşu arasında paralellikler kuran bir deyim.

  benzerleri için
  (bkz: zülüm ile abad olunmaz)
  (bkz: zulüm ile abat olanın akıbeti berbat olur)

  ayrıca yaşar kemal'e ait bu adı taşıyan kitap için (bkz: zulmün artsın).
 • can dndar'ın bugünkü yazısında "zulmün artsın ki zevalin çabuk gelsin" şeklinde kullanılmış deyim.
 • yaşar kemal'in bir sözü. anonim olarak ele alır ama bence onundur.

  --- alıntı ---

  ha-ni es-ki-den bir güç var-dı, ona ile-ri-ci güç di-yor-duk ya hepimiz ka-ran-lık bir du-va-rın önü-ne gel-dik ba-şı-mı-zı son hız-la vur-mak üzereyiz. yargı mekanizması adalet yerine öfke ve korku kaynağı olursa işte bir ülke böyle olur.

  ha-pi-sa-ne kö-tü-dür, ölüm gi-bi. bi-lin-ci-ne va-rın-ca, düz-le-şir, ola-ğan-la-şır. in-san so-yu-nu zu-lüm ka-dar hiç-bir şey küçültmez. ne der-ler, zul-mün art-sın ki tez ze-val bu-la-sın… zu-lüm aşa-ğı-lık, in-san-lık dı-şı bir şey-dir, ölüm-den de be-ter-dir. bi-lin-ci-ne va-rın-ca ola-ğan-la-şır. hep-sin-den be-te-ri de in-san so-yu-nun ya-ka-sı-na ya-pış-mış kor-ku-dur. in-san korkusunun üstüne yürüdükçe, kor-ku aza-lır, gü-cü-nü yi-ti-rir, in-san so-yu kor-ku-da çü-rü-me-z. zu-lüm zu-lüm de-ğil-dir as-lın-da, zu-lüm kor-ku-dur. her şe-yin te-me-li, be-te-ri kor-ku-dur.

  di-yo-rum ki, kor-kul-ma-sın, bu-gün-kü, bu ge-lip ge-çi-ci du-ru-ma ba-kıp umut-suz-lu-ğa düş-me-nin bir ge-re-ği yok…
  --- alıntı --- * *
 • bu aralar dilimden düşmeyen vecize.
 • her zalim kendi celladını yaratır. zalimin zulmü ne kadar artarsa, yarattığı cellat tarafından ipinin çekilmesi de bir o kadar yakındır.

  (bkz: 30 mart'tan sonra youtube'u facebook'u kapatacağız/@pompeu fabra)
 • gazeteleri, televizyonları bas.

  değil yönetmelikleri, yasaları, anayasayı bile çiğne.

  yap, yap!

  kapıda bekleyen okurlara, izleyicilere biber gazıyla, toma'larla saldır.

  kapıları kır, gazetecileri, televizyoncuları kelepçeleyip döve döve götür, sarı basın kartına kan bulaştır.

  muhalif televizyonların ana kumanda odalarını işgal et, beğenmediğin yayının yerine kamu spotu koy.

  yap, yap! fıtratına uygundur.

  seçim sonuçlarını beğenmediğin için yeniden seçim yap.

  seçimlerden tek başına iktidar çıkarmak için savaş yap; sınır içini, sınır ötesini, dağları, taşları bombala.

  yap, yap; bunlar yetmez elbette.

  kentleri kuşat, sokağa çıkma yasağı ilan et, mahalleleri tanklarla bas, sokakları top, evleri tank ateşine tut, keskin nişancılarınla sivilleri canlı hedef yap.

  resmi kurşunlarla öldürülen çocuklardan, 70'lik dedelere kadar bütün sivilleri terörist yap.

  seni başkan yaptırmayan partinin kadrolarını gözaltına al, tutuklat.

  eşi görülmemiş bir siyasi soykırım yap.

  yap, yap! bunlarla da yetinme.

  parti binalarını bas, taşla, kundakla.

  "milli irade" diye diye seçilmiş belediye başkanlarını, meclis üyelerini görevden al!

  yap, yap!

  ülkeyi cihatçı teröristlerin cenneti; barış, demokrasi, özgürlük isteyenlerin cehennemi yap.

  yap, yap! ama bu yaptıkların yetmez, bir de üzerine yeni zulüm tüyleri dik!

  türkiye tarihinde koskocaman bir kara sayfa daha aç.

  sarayın zabıt katibine dönüşen savcıların, hâkimlerin aracılığıyla; saray muhafızlığını üstlenen üniformalıların zorbalıklarıyla bugün ve kanaltürk televizyonlarını, millet ve bugün gazetelerini bas.

  başta bugün tv yayın yönetmeni tarık toros olmak üzere, bütün ipek yayın grubu yöneticilerinin, çalışanlarının kahramanca direnişiyle; mahmut tanal, barış yarkadaş, eren erdem gibi chp milletvekillerinin çabalarıyla, demokrasiden özgürlükten yana gazetecilerin, siyasilerin katkılarıyla gerçek niyetin varsın teşhir olsun.

  amacın şirketlere kayyum atamak değil, o şirketlerin muhalif yayın organlarını, televizyonlarını, gazetelerini susturmak olduğu varsın ortaya çıksın.

  sen kendi icat ettiğin hukukunla her türlü zulmü yapmaya devam et.

  yap ki, kimse sormasın saray saltanatlarını.

  yap ki, kupon araziler, rüşvetler, komisyonlar, yolsuzluklar sorgulanmasın.

  yap ki, bilallerin gemiciklerini rahat yüzdürsün.

  yap ki, parasını peşin ödeyenlerin önüne gönül rahatlığıyla yatsın bakanların.

  yap ki, şahıs şirketine dönüşen akraba vakıfların mülküne mülk katsın.

  yap ki, memleketin sultanı, müslümanların halifesi olma özlemin kursağında kalmasın.

  onun için yap ki, herkes korksun, sinsin; bütün muhalifler sussun; gazetelerden, televizyonlardan bir tek senin sesin duyulsun; yalnız senin yalanların, nefretin esir alsın koskoca ülkenin bütün insanlarını.

  sadece seçimler için susturma muhalif kanalları, gazeteleri. seçimden sonra seni eleştirmeye, karşına geçmeye, rakip olmaya hazırlanan eski yol arkadaşlarının sesini daha şimdiden kesmek için de bas gazeteleri, televizyonları.

  ama yağma yok!

  "seni başkan yaptırmayacağız" diyen milyonlar var.

  yağma yok!

  barıştan, özgürlükten, demokrasiden, adaletten yana olan; daha güzel bir dünya, yaşanası bir ülke için bedel ödemiş vicdanlı insanlar var!

  yağma yok!

  üç gün sonra milyonların hesap soracağı 1 kasım sandığı var!

  ama yap, yap! son bir çaresizliğin tetiklediği cinnetinle sen yine de yap!

  yap ki, zulmün artsın, zevalin tez gelsin!

  celal başlangıç

  http://t24.com.tr/…tsin-ki-sonun-cabuk-gelsin,13070
 • yalanmış meğer.
 • hep içimden geçen cümle. acaba benim yüzümden mi bu zulüm habire artıyor diye düşünüyorum arada. dipsiz kuyu gibi sonu bir türlü gelmiyor çünkü.