• bir hizmet/malı alanların sayısının çokluğundan kelli o malı almama mefhumu.
 • bir malı talep edenlerin sayısı arttıkça, bireylerin bu malın talebini azaltmasıdır. fiyatın düşmesi durumunda veblen etkisi züppe etkisine dönüşür.
 • bir maldan talep edilen miktar, o malı kullanan tüketici sayısı artıkça azalıyorsa meydana gelen etkidir. snop da denir.
 • ilk olarak john maynard keynes tarafından ortaya atılan ve klasik iktisadi ekolün savunduğu rasyonel birey tanımına, “bireyler tüketimlerinde her zaman rasyonel değillerdir” eleştirisini getiren etkidir. bir örnekle;

  yüksek gelir diliminde yer alan a kişisinin tüketmiş olduğu pahalı bir malı, bir şekilde orta ve düşük gelir seviyelerinde yer alan b ve c kişileri de tüketmeye başlarsa, a kişisi b ve c ile aynı tüketim grubunda olmak istememesinden dolayı ilgili malın tüketimini terk eder ve daha seçkin tüketim grubuna hitap eden malın* tüketimine yönelir. keynes'in bahsettiği anti rasyonalist etki tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır. çünkü bu psikolojiden ötürü a kişisi için tüketim, ihtiyaçlarını tatmin eden bir davranıştan ziyade bir sosyal statü ve gösteriş unsuru olmaktan ibarettir.

  literatürde snob effect olarak da adlandırılır.
 • bu malı herkes tüketiyorsa ben tüketmem arkadaş etkisi. talep kanununun istisnalarından birisidir ayrıca.
 • aka (bkz: snob effect)

  insanlar tükettikleri mallar/hizmetler üzerinden kendini tanımlar. tüketim toplumu/kültürü bu demektir.
  yüksek gelirli insanların, daha ayrıcalıklı hissetmek için düşük gelirli insanlarla aynı ürünü kullanmaması, orta gelirli insanların da "statü" sahibi olabilmek için bütçesini aşan ürünleri tercih etmesi olarak açıklayabiliriz.
 • linkteki izahı, güncel bir derdimize ışık tutan sosyolojik olgu.
hesabın var mı? giriş yap